Skip to main content

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2016

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:18 CET

Resultatet för tredje kvartalet är i linje med våra förväntningar

Ekonomisk sammanfattning


Redovisat resultat och vinst per aktie för kärnverksamheten för tredje kvartalet 2016
inkluderade en skatteintäkt på 0,36USD, hänförlig till internprissättningsöverenskommelser mellan flera skattemyndigheter.

 • De totala intäkterna minskade med 3% till 17 417 MUSD under årets tre första kvartal, vilket speglar en nedgång i produktförsäljning som drevs av introduktion av flera generiska varianter av Crestor i USA. Fortsatt goda framsteg vad gäller kostnadskontroll:
 • Redovisade FoU-kostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten ökade med 4% till 1 402 MUSD, respektive låg stabilt på 1 337 MUSD under tredje kvartalet
 • Redovisade försäljnings- och administrationskostnader och försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 8% till 2 403 MUSD, respektive 12% till 1 892 MUSD under tredje kvartalet
 • Rapporterad vinst per aktie minskade med 26% under årets tre första kvartal, vilket speglar nedgången i produktförsäljning. Vinsten per aktie för kärnverksamheten minskade med 10%, vilket avspeglar att en större del av övriga intäkter förväntas ligga under årets sista kvartal
 • Helårsprognosen förblir oförändrad

Affärsverksamheten i sammandrag

Tillväxtplattformarna har ökat med 6% under årets tre första kvartal (Upp 3% under tredje kvartalet):

 • Tillväxtmarknader: 6% tillväxt till stor del drivet av Kina (upp 10%); försäljningen i Latinamerika påverkades av reducerade aktiviteter i Venezuela och minskade med 11%
 • Diabetes: Tillväxt på 13%. Farxiga blev företagets bästsäljande diabetesläkemedel. Långsammaretillväxt (6%) under det tredje kvartalet inom diabetes, vilket speglar en förväntad minskning i försäljningen av Onglyza
 • Andningsvägar: En minskning på 2%, med en betydande nedgång i försäljningen av Symbicort i USA och Europa, vilket speglar den konkurrensutsatta miljön samt en justering i tredje kvartalet av rabatter för tidigare perioder i USA
 • Brilinta: Tillväxt på 39%. Avmattning under det tredje kvartalet, till följd av grossisternas lagernivåer under jämförelseperioden
 • Ny onkologi: Stark försäljning på 197 MUSD under tredje kvartalet (Första halvår: 251 MUSD) drivet av Tagrisso och Lynparza

Uppnå ledarskap inom forskningen: framsteg sedan föregående resultatrapport

Myndighetsgodkännanden

 • -Brilinta - hjärt-/kärlsjukdomar (JAPAN)

Ansökningar om registrering*/accepterade ansökningar

 • -Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling) (JAPAN)*
 • -Tagrisso – lungcancer (KINA)*
 • -ZS-9 – hyperkalemi (USA)

Positiva övergripande resultat från fas III-studier

 • -Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling)
 • -Farxiga + Bydureon - diabetes typ 2
 • -benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma

Övriga viktiga framsteg

 • -Prioriterad granskning: Tagrisso (KINA)
 • -Snabbfilsstatus: AZD3293 – Alzheimers sjukdom (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Resultatet för det tredje kvartalet ligger i linje med förväntningarna, och speglar övergångseffekterna av det första hela kvartalet med generisk konkurrens för Crestor i USA. Vi har väsentligt stärkt vårt fokus på våra tre terapiområden och prioriterat vår portfölj genom externa samarbeten och avyttringar. Detta fokus, förstärkt av våra produktivitetshöjande initiativ, ligger bakom den snabba reduceringen av våra försäljnings- och administrationskostnader. Detta möjliggör ökade investeringar både inom onkologi och i Kina, samt lanseringar av nya läkemedel på nyckelmarknader.

Vår forskningsportfölj i sen klinisk utvecklingsfas fortsatte att utvecklas i en takt vi inte kunde förutse för tre år sedan, som till exempel de senaste positiva resultaten för Tagrisso för lungcancer, Lynparza för äggstockscancer och vårt första biologiska läkemedel för andningsvägar, benralizumab, vid allvarlig, okontrollerad astma.

Viktigt att notera är att vi står framför en intensiv period när det gäller nyhetsflöde de kommande tolv månaderna, där vi i synnerhet kommer få se potentialen för våra immuno-onkologi- och målstyrda läkemedel. Vårt fokus på vetenskapligt ledarskap gör att vi ligger väl i linje med våra mål när vi nu närmar oss en brytpunkt för en portfölj som har utformats för att omvandla företaget och patienters liv.

Prognos för helåret 2016

Prognoserna för helåret 2016 är oförändrade och visas i fasta valutakurser

Totala intäkter

En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång
Vinst per aktie för kärnverksamheten En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång

Ovanstående prognos innefattar effekterna från transaktionerna med Acerta Pharma B.V. (Acerta Pharma) och ZS Pharma, Inc. (ZS Pharma) som tillkännagavs i rapporten för helåret 2015.

FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas nu ligga över de för helåret 2015. Företaget kommer att avsevärt minska försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2016 jämfört med föregående år. Dessa åtgärder baseras på fasta valutakurser.

Bolaget presenterar prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten. Det går inte att ge en prognos baserad på redovisat/GAAP eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser.

Valutakurseffekter helåret 2016

Baserat på genomsnittliga valutakurser under första halvåret och företagets publicerade valutakurskänslighet förväntas det nu bara bli en minimal negativ påverkan på de totala intäkterna för helåret 2016 från valutarörlighet. Vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas gynnas av valutarörlighet med en låg till medelhög ensiffrig procentsats jämfört med tidigare år. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Noter

1. Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.

2. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Kvartal fyra 2016

 • -Tagrisso – luncancer: inlämning av ansökan om registrering (USA, EU) (AURA3)
 • -roxadustat – anemi: rullande inlämning av ansökan om registrering (KINA)
 • -benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering (USA, EU)

Första halvåret 2017

 • -Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling): myndighetsbeslut (JAPAN); ansökan om registrering (USA, EU)
 • -Lynparza – bröstcancer: övergripande resultat
 • -Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering
 • -durva + treme – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat
 • -durva + treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat
 • -durva + treme - HNSCC#(CONDOR): övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*
 • -acalabrutinib – blodcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*
 • -saxagliptin/dapagliflozin – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (USA)
 • -Bydureon – autoinjektor: ansökan om registrering (USA)
 • - ZS-9 – hyperkalemi: myndighetsbeslut (USA, EU)
 • -Benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering (JAPAN)
 • -brodalumab – psoriasis: myndighetsbeslut (USA, EU)

Andra halvåret 2017

 • -Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • -Lynparza – bröstcancer: ansökan om registrering
 • -Tagrisso – lungcancer: myndighetsbeslut (Kina)
 • -Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • -durvalumab – lungcancer (PACIFIC) övergripande resultat, ansökan om registrering (USA)
 • -durva + treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering
 • -durva + treme – lungcancer (ARCTIC): ansökan om registrering
 • -durva + treme – HNSCC#(KESTREL): övergripande resultat
 • -moxetumomab - leukemi: övergripande resultat
 • -
 • -roxadustat - anemi: övergripande resultat (AstraZeneca-sponsrad studie)
 • -tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III, om inget annat anges.

*Potentiell snabb marknadslansering inför randomiserade, kontrollerade studier.

#Skivepitelcancer i huvud och hals (Head and Neck Squamous Cell Carcinoma)

Den fullständiga resultatrapporten på engelska finns som bifogad PDF-fil.

Presentation av resultaten

En telefonkonferens för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.00 CET idag. Klicka härför att registrera dig till denna webcast. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det fjärde kvartalet och helåret den 2 februari 2017.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, hjärta/kärl/metabolism och andningsvägar. Företaget är också selektivt aktivt inom områdena inflammation, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: www.astrazeneca.comFölj oss på Twitter @AstraZeneca.

Frågor från media

Esra Erkal-Paler Storbritannien/Globalt +44 203 749 5638

Neil Burrows Storbritannien/Globalt +44 203 749 5637

Vanessa Rhodes Storbritannien/Globalt +44 203 749 5736

Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634

Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821

Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20

Michele Meixell USA + 1 302 885 2677

Investor Relations

Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712

Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764

Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797

Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771

Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970

Nick Stone Respiratory+44 203 749 5716

Christer Gruvris Autoimmunity, neuroscience & infection +44 203 749 5711

Ring avgiftsfritt inom USA +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.