Skip to main content

AstraZenecas depottablett Seroquel XR™ för en-om-dagen-behandling nu godkänd i Nederländerna för både akut- och långtidsbehandling av schizofreni

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 10:17 CEST

AstraZeneca meddelade idag att den nederländska läkemedelsmyndigheten MEB har godkänt Seroquel XR™ (quetiapin fumarat) depottablett med långsam frisättning för en-om-dagenbehandling av schizofreni hos vuxna. Med Seroquel XR™ kan patienterna redan den andra behandlingsdagen uppnå en dos som ligger inom det rekommenderade intervallet. MEB har också godkänt användning av produkten för förebyggande av återfall vid långtidsbehandling av schizofreni. AstraZeneca kommer att gå vidare med EUs förfarande för ömsesidigt godkännande, och söka motsvarande godkännanden i andra europeiska länder. Seroquel XR™ godkändes i USA i maj 2007 för behandling av schizofreni. Seroquel XR™ har utvecklats med målet att underlätta för läkare och patient att titrera till rätt dosering och därmed förbättra möjligheterna att framgångsrikt behandla schizofreni. Enligt statistik från WHO har omkring 24 miljoner människor i världen schizofreni. Sjukdomen utsätter den drabbade för social isolering, försämrad livskvalitet och ökad dödlighet. Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som kännetecknas av djupgående störningar i tankeverksamheten, effekter på talet, varseblivningen och jaguppfattningen. Seroquel® (i den ursprungliga beredningsformen quetiapin) beräknas sedan introduktionen 1997 ha använts för behandling av över 19 miljoner patienter. MEB baserade sitt godkännande på de kliniska prövningarna av Seroquel XR™, som utvärderade effekt och säkerhet i doseringarna 400, 600 respektive 800 mg/dag för akut behandling och förebyggande av återfall, samt en jämförande minst-lika-bra-studie (non-inferiority study) av akut effekt och säkerhet vid övergång till Seroquel XR™ från den ursprungliga beredningsformen. Pågående kliniska studier av Seroquel XR™ omfattar också behandling vid bipolär sjukdom, egentlig depression och generellt ångestsyndrom. Seroquel® (i den ursprungliga beredningsformen quetiapin) är det mest förskrivna atypiska antipsykotiska läkemedlet i USA, och den globala försäljningen av Seroquel® uppgick 2006 till 3,4 miljarder USD. Läkemedlet är godkänt i 85 länder för behandling av schizofreni, i 73 länder för behandling av mani i samband med bipolär sjukdom, och godkändes i oktober 2006 av FDA för användning i USA vid behandling av bipolär depression. Seroquel XR™ är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Seroquel XR™ kommer i Sverige troligen att heta Seroquel Prolong. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Karl Hård, +44 (0) 207 304 5322 Jörgen Winroth, +1 (212) 579 0506 Ed Seage, +1 302 886 4065 Pete Vozzo (MedImmune), +1 (301) 398 4358

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.