Skip to main content

ASTRAZENECAS TIDIGARE AVISERADE EFFEKTIVISERINGS-PROGRAM I PRODUKTIONEN TAR NU FORM

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 12:59 CET

- neddragning med ytterligare 850 tjänster på tre år i Sverige Arbetet med att åtgärda AstraZenecas globala överkapacitet inom tillverkning och varuförsörjning, som tillkännagavs i anslutning till helårsbokslutet den 1 februari går nu in i nästa fas. I samband med bokslutet aviserades en neddragning av produktionen globalt med ca 3 000 befattningar under en treårsperiod. Inom ramen för detta globala effektiviseringsprogram siktar den svenska tillverkningsenheten på att nå en 30-procentig produktivitetsförbättring under de kommande tre åren. Detta kommer enligt planerna att kräva en minskning av antalet tjänster i Sverige med ytterligare 850 under de kommande tre åren utöver den tidigare aviserade neddragningen på 450 tjänster under 2007. Medarbetarna i Sverige har tidigare informerats om att företaget räknar med att neddragningarna under 2007 i stort sett ska kunna klaras genom naturlig och frivillig avgång. I det fortsatta effektiviseringsprogrammet är det sannolikt att det inte kommer att räcka med naturlig och frivillig avgång. Arbetet att hantera neddragningen har påbörjats men förutsättningarna för hur neddragningen ska hanteras från 2008 och framåt är ännu inte klara. ”Företaget är medvetet om vad dessa förändringar kommer att innebära för vissa av medarbetarna och deras familjer. I samråd med personalorganisationerna kommer vi att aktivt arbeta med stöd till dem som berörs”, kommenterar Magnus Ling, personaldirektör inom AstraZeneca i Sverige. Antalet medarbetare inom AstraZenecas produktion i Sverige är ca 4 500. Det totala antalet anställda inom AstraZenecas samtliga svenska enheter uppgår till ca 12 800. Kontaktperson media: Staffan Ternby, Informationschef, tel: 070-557 43 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy