Skip to main content

Behandling med AstraZenecas nya läkemedel CRESTOR kan ge patienter med kronisk njursvikt nytt hopp

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 15:09 CEST

Vid World Congress of Nephrology (WCN) i Berlin presenterades idag den stora internationella studien AURORA, där statinbehandlingens roll för första gången kommer att undersökas på patienter med kronisk njursvikt. AstraZenecas omfattande statinstudie kommer att undersöka effekten av CRESTOR® (rosuvastatin) 10 mg/dag hos dessa patienter, vilka har en ökad risk att drabbas av hjärt/kärlsjukdom. AURORA-studien, som är en del av det omfattande internationella forskningsprogrammet GALAXY, är den första globala studien som undersöker statinbehandlingens roll hos patienter som genomgår kronisk hemodialysbehandling för sin njursjukdom. Patienter som får hemodialys är ovanliga i det avseendet att de trots den förhöjda risken för hjärt/kärlsjukdom har lägre nivåer av totaltkolesterol och LDL-kolesterol (det ”onda” kolesterolet) än personer som inte lider av njursvikt.2 Totalt kommer 2 700 patienter från cirka 190 kliniker i 17 länder att delta i studien, däribland Sverige. Utsatt patientgrupp - Det är spännande att kunna presentera närmare uppgifter om AURORA-studien som kommer att klarlägga om behandling med statiner kan minska dödlighet och förekomsten av hjärt/kärlsjukdom hos dessa särskilt utsatta patienter, oavsett om de har förhöjda kolesterolnivåer eller inte. Patienter som får kronisk hemodialys löper tio gånger högre risk för dödsfall i hjärt/kärlsjukdom än personer med normal njurfunktion.1 Trots detta har inga riktlinjer tagits fram för användning av kolesterolsänkande läkemedel för denna patientgrupp. Vi ser därför fram mot resultaten från denna viktiga studie som i grunden kan komma att inverka på den kliniska praxisen, säger den internationella huvudprövaren för AURORA-studien, professor Bengt Fellström vid Universitetssjukhuset i Uppsala. Lägre dödlighet med statinbehandling En retrospektiv undersökning3 som nyligen presenterades indikerar att den totala dödligheten var 32% lägre och dödligheten i hjärt/kärlsjukdom 37% lägre hos patienter med kronisk dialysbehandling på grund av njursvikt som behandlades med statiner jämfört med patienter som inte fick denna behandling. Möjligheten att statiner kan ha gynnsam effekt på livslängd och sjuklighet hos dessa personer kommer i AURORA att undersökas prospektivt. AURORA är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie där män och kvinnor i åldrarna 50 – 80 år som haft hemodialys i minst tre månader kommer att få antingen placebo eller CRESTOR 10 mg/dag.4 CRESTOR har visat sig sänka nivån av LDL-kolesterol med 52 – 63%5 och ge en signifikant höjning av det ”goda” HDL-kolesterolet, och sänkning av triglycerider, dvs CRESTOR påverkar mycket gynnsamt hela blodfettsprofilen hos dessa högriskpatienter 6. Nya vårdalternativ för utsatt grupp - Det finns omkring en miljon människor i världen med grav njursvikt7, 8 och majoriteten av dessa får hemodialys. Vi anser därför att det är i högsta grad berättigat att denna grupp omfattas av en undersökning inom GALAXY-programmet för CRESTOR. Resultaten av AURORA-studien kan ge behandlande läkare nya alternativ för vård av denna patientgrupp som löper hög risk att drabbas av allvarliga hjärt/kärlsjukdomar, säger Dr Gunnar Olsson, Vice President och global chef för terapiområdet hjärta/kärl vid AstraZeneca. CRESTOR är godkänt på tre kontinenter: Nordamerika, Europa och Asien, och har introducerats i Kanada, Nederländerna och Storbritannien. CRESTOR är godkänt i Sverige och ansökan om godkännande prövas för närvarande i USA och ett antal andra länder, och registreringar förväntas kunna ske inom de närmaste månaderna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Annica Siewert-Delle, medicinskt ansvarig hjärta/kärl, AstraZeneca Sverige, telefon 031-776 36 34 Mona Höynä-Carlsson, PR-ansvarig hjärta/kärk, AstraZeneca Sverige , telefon 031-778 85 47 Referenser: 1. Foley RN, Parfrey PS and Sarnak MJ. Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease. American Journal of Kidney Diseases 1998; 32 (Suppl 3): S112-S119 2. Shon T, Nishizawa Y, Kawagishi T et al. Atherogenic lipoprotein changes in the absence of hyperlipaemia in patients with chronic renal failure treated with haemodialysis. Atherosclerosis 1997; 131: 229-236 3. Seliger SL, Weiss NS, Gillen DL, Kestenbaum B, Ball A, Sherrard DJ and Sthehman-Breen CO: HMG-CoA reductase inhibitors are associated with reduced mortality in ESRD patients. Kidney International 2002; 61: 297-304 4. Fellstrom B, Zannad F, Schmieder R et al. A study to evaluate the use of rosuvastatin in subjects on regular haemodialysis: an assessment of survival and cardiovascular events - the AURORA study. Nephrology Dialysis and Transplantation 2003; 18 (Suppl): Abstract W520. 5. Olsson AG, McTaggart F, Raza A. Rosuvastatin: a highly effective new HMG-coA reductase inhibitor. Cardiovasc Drug Rev 2002; 20: 303–28. 6. Jones PH for the STELLAR study group. Statin Therapies for Elevated Lipid Levels Compared Across Dose Ranges to Rosuvastatin: Low-Density Lipoprotein Cholesterol and High-Density Lipoprotein Cholesterol Results. Journal of the American College of Cardiology 2003 (suppl): 315A-316A. Abstract 876-2. 7. Schena FP. Epidemiology of end-stage renal disease: International comparisons of renal replacement therapy. Kidney International 2000; 57 (suppl 74): S39-S45 8. Kopple JD. Rationale for an international federation of kidney foundations. American Journal of Kidney Diseases 2000; 36(5): 1059 - 1070.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera