Skip to main content

BEHANDLING MED CRESTOR MINSKAR PLACK I BLODKÄRLEN

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:50 CET

Komplettering av tidigare utsänt pressmeddelande: BEHANDLING MED CRESTOR MINSKAR PLACK I BLODKÄRLEN Mängden plack i artärerna minskar för patienter med konstaterad kranskärlssjukdom efter två års behandling med AstraZenecas kolesterolsänkande läkemedel CRESTOR, 40 mg en gång om dagen. Det visar resultaten från ASTEROID-studien som presenteras i Atlanta, USA, vid den 55:e årliga vetenskapliga sammankomsten för det amerikanska hjärtläkarsällskapet, ACC, måndag kväll, kl 20.20 svensk tid, av Dr Steve Nissen, Chairman of the Department of Cardiovascular Medicine vid Cleveland Clinic. Detta är en milstolpe inom statinforskningen, då det är första gången en statin visar regression av mängden plack i en stor klinisk studie. Ytterligare information om resultaten från ASTEROID kommer att släppas efter Dr Nissens presentation på ACC . Åderförkalkning uppkommer när områden bestående av kolesterol, inflammerade celler och fibervävnad byggs upp i artärväggarna. Dessa ansamlingar kallas för plack. Om placken brister kan de blockera blodflödet i kroppen vilket i sin tur kan leda till en hjärtinfarkt eller slaganfall. ASTEROID (A Study To Evaluate the Effect of Rosuvastatin On Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden) är en 104 veckor lång studie som undersöker effekten av CRESTOR 40 mg bland 507 patienter med konstaterad kranskärlssjukdom som genomgått kranskärlsröntgen. Volymen på placken i kransartären som studerades, mättes initialt och sedan efter två års behandling. Intravaskulärt utraljud (IVUS) användes för att mäta effekten av förändringen på plackens storlek i kärlen. CRESTOR är godkänt för behandling av höga kolesterolvärden och har idag inget godkännande för behandling av åderförkalkning. 40 mg är den högsta dosen som är registrerad. CRESTOR ska användas enligt förskrivarinformationen, som omfattar rekommendationer för insättande och titrering av läkemedlet enligt varje enskild patients behov. Rekommenderad startdos för CRESTOR är i de flesta länder 5 eller 10 mg. Med över 40 miljoner utskrivna recept har CRESTOR använts av mer än sex miljoner patienter. Läkemedlets säkerhetsprofil är jämförbar med den hos andra statiner på marknaden. Intravaskulärt ultraljud (IVUS) är en invasiv metod för att avbilda artärerna med hjälp av högfrekventa ljudvågor inuti det kärl som undersöks. Genom att kombinera en serie avbilder av kärlet inom ett förutbestämt område kan man kan mäta volymen på placken innanför kärlens väggar. IVUS är känd för att vara en av de mest noggranna kvantitativa metoder som finns för att bedöma plackens utbredning. ASTEROID är en del av AstraZenecas GALAXY-program, som är utformat för att besvara viktiga obesvarade frågor inom statinforskningen och för att undersöka betydelsen av CRESTOR för att minska riskerna för hjärt/kärlhändelser. Hittills har mer än 50 000 patienter rekryterats i GALAXY-programmet i mer än 50 länder över hela världen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy