Skip to main content

BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI – DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 12:33 CET

Intervju med AstraZenecas koncernchef David Brennan http://sites.cantos.com/astrazeneca/10/preliminary-results-2010/public/ 

David Brennan, koncernchef, kommenterar: ”Vi har levererat ett starkt finansiellt resultat under 2009 som överträffade de mål vi ställde upp i början av året. Dessutom har vi gjort goda framsteg med forskningsportföljen. Vi har nu fem produkter som väntar på myndighetsgodkännande och vi har lagt till fyra signifikanta projekt i sen utvecklingsfas genom våra externa satsningar.

Våra planer för de närmaste fem åren bekräftar vår satsning på forsknings¬baserade, innovativa bioläkemedel. Jag anser att ett framgångsrikt genomförande av denna strategi kommer att gynna patienterna och generera det kassaflöde som krävs för att kunna investera i verksamheten och ge avkastning till aktieägarna.”

Försäljningen för hela året ökade med 7 procent i fasta valutakurser till 32.804 MUSD.

-Försäljningen i USA av Toprol-XL och vaccinet mot den nya influensan A (H1N1) svarade för
3 procentenheter  av den totala försäljningstillväxten i fasta valutakurser.

-Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 12 procent i fasta valutakurser och svarade för 13 procent av bolagets totala intäkter för hela året.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten för hela året ökade med 23 procent i fasta valutakurser till 13.621 MUSD genom försäljningstillväxt och effektivitetsvinster.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade för hela året med 23 procent i fasta valutakurser (CER) till 6,32 USD, i linje med prognosen.

Redovisad vinst per aktie för hela året ökade med 22 procent i fasta valutakurser till 5,19 USD.

Försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 4 procent i fasta valutakurser. Core EPS ökade med 7 procent i fasta valutakurser.

Forskningsportföljens utveckling under året inkluderar 4 större registreringsansökningar för nya produkter, och 4 signifikanta projekt i sen utvecklingsfas har tillförts genom inlicensiering och förvärv.

Starkt kassaflöde ledde till netto likvida medel motsvarande 535 MUSD den 31 december 2009, jämfört med en nettoskuld på 7.174 MUSD i slutet av 2008.

Utdelningen ökade med 12 procent till 2,30 USD för hela året. Styrelsen antar en progressiv utdelningspolicy (se sid 4).

Styrelsen tillkännager att aktier för upp till 1 miljard USD ska återköpas under 2010.

Omstruktureringsprogrammen utvidgas och inkluderar den nyligen offentliggjorda planen för att öka produktiviteten inom forskning och utveckling (se sid 2).

Företaget lämnar medellånga planeringsantaganden för femårsperioden som slutar 2014 

Läs hela rapporten i bifogade pdf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy