Skip to main content

Bokslutsrapport januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:36 CET

"AstraZeneca redovisar ett starkt resultat för 2006 med en ökning av vinsten per aktie på 34 procent och framsteg med att stärka forskningsportföljen. Arbetet med att förbättra produktiviteten fortsätter." Resultatet i sammandrag 1 Försäljningen för hela året ökade med 11 procent till 26.475 MUSD. 2 Stark utveckling för de fem viktiga tillväxtprodukterna (NexiumTM, SeroquelTM, CrestorTM, ArimidexTM och SymbicortTM), med en sammanlagd försäljning på 13.318 MUSD, en ökning med 23 procent för hela året. 3 Rörelseresultatet ökade med 28 procent för hela året till 8.216 MUSD. Rörelsemarginalen förbättrades med 3,8 procentenheter till 31,0 procent av försäljningen. 4 Det fria kassaflödet var 6.788 MUSD för hela året. Avkastningen till aktieägarna uppgick till totalt 5.382 MUSD (utdelningar 2.220 MUSD, nettoåterköp av aktier 3.162 MUSD). 5 Sedan december 2005 har företaget genomfört tolv större inlicensierings- och förvärvsprojekt och inlett nio större forskningssamarbeten. 6 Den 11 januari 2007 tillkännagav AstraZeneca ett globalt samarbete med Bristol-Myers Squibb för att utveckla och marknadsföra två diabetessubstanser, däribland saxagliptin, en hämmare av dipeptidyl­peptidas-4 (DPP-4), i utvecklingsfas III. 7 Företaget fortsätter att öka produktiviteten och ett initiativ för att rationalisera produktion och varuförsörjning har tillkännagivits (se sidan 3). 8 Företaget räknar med en vinst per aktie för 2007 (exklusive vinster från försäljning i USA av Toprol-XLTM och exklusive engångskostnader i samband med översynen av produktiviteten) i intervallet 3,80 till 4,05 USD (jämfört med en vinst per aktie för 2006 exklusive Toprol-XLTM på 3,36 USD). 9 Utdelningen höjs med 32 procent till 1,72 USD för hela året. Målet för nettoåterköp av aktier 2007 har fastställts till 4 miljarder USD. David Brennan, koncernchef, kommenterar: "Under 2006 redovisade AstraZeneca ännu ett starkt resultat och framsteg i stärkandet av forskningsportföljen, men ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Vår dagordning är tydlig. Vi är fast beslutna att fortsätta öka försäljningen av vår nuvarande produktportfölj och att fortsätta bygga upp forskningsportföljen för en uthållig tillväxt, samtidigt som vi ökar produktiviteten ytterligare och stärker avkastningen till aktieägarna." London den 1 februari 2007 Kontaktpersoner för Steve Brown/Edel +44 20 7304 5033/5034 media: McCaffrey (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Emily Denney (Wilmington) +1 302 886 3451 Kontaktpersoner för analytiker och Mina Blair/ Jonathan +44 20 7304 5084/5087/5322 investerare: Hunt/ Karl Hård (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Ed Seage/Jörgen Winroth +1 302 886 4065/+1 212 579 (USA) 0506 Fotografier av AstraZenecas ledning finns på www.newscast.co.uk. Videosekvenser som visar AstraZenecas produkter och verksamhet finns på www.thenewsmarket.com/astrazeneca. Intervjuer med David Brennan, koncernchef, Jonathan Symonds, ekonomidirektör och dr John Patterson, forskningschef finns på www.astrazeneca.com Verksamheten i sammandrag Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER), om inte annat anges.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.