Skip to main content

Brilique (ticagrelor) får positivt besked i Europa för behandling av akut kranskärlssjukdom

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 14:46 CEST

AstraZeneca har fått positivt besked från EU:s rådgivande panel om Brilique™ (ticagrelor). Brilique är det europeiska namnet på Brilinta.

Ansökan avser behandling för att minska risken för tromboshändelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (ACS). Det positiva utlåtandet från CHMP (Committe for Medical Products for Human Use) går nu vidare för beslut i EU-kommissionen. EU-kommissionen som godkänner marknadsföring av nya läkemedel inom EU kommer normalt med sitt beslut inom några månader efter CHMP:s utlåtande. CHMP är en vetenskaplig rådgivande kommitté till EU:s läkemedelsmyndighet EMA.

"Trots att behandlingen av akut kranskärlssjukdom blir allt bättre är fortfarande antalet dödsfall i samband med sjukdomen stort. Vi är glada över CHMP:s rekommendation att godkänna Brilique™ och ser fram mot EU-kommissionens beslut", säger Anders Ekblom, forskningschef, Global Medicines Development, AstraZeneca. ”Ett godkännande av Brilique™ skulle ge läkare som behandlar akut kranskärlssjukdom ett nytt viktigt behandlingsalternativ.”

Det positiva beskedet från CHMP kom efter att kommittén granskat det kliniska prövningsprogrammet för ticagrelor, inklusive resultaten från läkemedelsstudien PLATO (A Study of PLATelet Inhibition and Patient Outcomes). PLATO var en stor direkt jämförande studie (18 624 patienter i 43 länder) av ticagrelor och klopidogrel. Studien var upplagd för att avspegla dagens kliniska praxis vid behandling av ACS. Sammantaget visade PLATO att behandling av 54 patienter med ticagrelor istället för klopidogrel under ett år förebygger ett dödsfall i hjärt/kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke, och visar att ticagrelor är överlägset klopidogrel.

Brilique™ (ticagrelor) är ett oralt läkemedel för antitrombocytbehandling vid ACS. Ticagrelor är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör en kemisk klass som kallas cyklopentyl-triazolopyrimidiner (CPTP). Ticagrelor är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn som binder reversibelt.

Registreringsansökningar för ticagrelor har inlämnats och granskas för närvarande i tolv länder. Brilinta och Brilique är varumärken som tillhör AstraZeneca-koncernen.

Om ACS
ACS är en sammanfattande beteckning på medicinska tillstånd som orsakas av att hjärtmuskelns blodförsörjning är reducerad. Dessa tillstånd sträcker sig från instabil angina, eller smärtor i bröstet (UA) till olika typer av hjärtinfarkt:

  • STEMI är en typ av infarkt som orsakas av att ett kranskärl blockeras av en blodpropp, vilket medför att den hjärtmuskel som normalt försörjs av detta kärl börjar dö.  
  • UA/NSTEMI är en form av akut kranskärlssjukdom som orsakas av att ett kranskärl förträngs av en blodpropp, vilket medför att en del av den hjärtmuskel som försörjs av detta kärl börjar dö eller löper hög risk att dö.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. Omsättningen uppgick 2009 till 32,8 miljarder USD.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy