Skip to main content

Byte av medicin ger 29% minskad risk att dö i bröstcancer

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:44 CET

Data som publiceras av Lancet Oncology idag visar att risken för återfall minskar med 45% vid ett byte från tamoxifen till Arimidex (anastrozol) bland kvinnor med tidig bröstcancer. Risken att dö minskar med 29%. Resultaten kommer från en meta-analys av tre viktiga globala studier (2,3,4). I Sverige behandlas cirka 10 000 kvinnor som har passerat klimakteriet med tamoxifen. För dem innebär nyheten en möjlighet till ett längre liv och att risken för återfall i det närmaste halveras. – Dessa data är mycket goda nyheter för de många tusental kvinnor runt om i världen som i nuläget får tamoxifen för att förhindra återfall vid tidig bröstcancer. Genom att byta behandling ökar deras chanser väsentligt att överleva sjukdomen eller leva cancerfria längre, säger huvudförfattaren till analysen, professor Walter Jonat från Universitetet i Kiel, Tyskland. Förhindrar återfall och räddar liv De tre studierna i analysen hade ett likartat upplägg för att kunna klargöra huruvida ett byte från tamoxifen till Arimidex efter 2-3 år, hos kvinnor som redan behandlades med tamoxifen, var mer effektivt än fortsatt behandling med tamoxifen under hela den 5-åriga behandlingstiden. Resultaten som publiceras idag visar att ett byte av behandling räddar livet på många kvinnor med bröstcancer. Behandling med Arimidex istället för fortsatt behandling med tamoxifen innebär: · 29% minskad risk att dö i sjukdomen (HR 0.71; 95% CI 0.52 - 0.98; p=0.0377) · 45% minskad risk för återfall i sjukdomen (HR 0.55; 95% CI 0.42 - 0.71; p<0.0001) · 39% minskad risk för spridning till andra delar av kroppen (HR 0.61; 95% CI 0.45 - 0.83; p=0.0015) (1) Bäst behandling från början Resultaten som publiceras idag är mycket värdefulla för kvinnor som redan får tamoxifen för behandling av hormonkänslig tidig bröstcancer. För kvinnor som nyligen fått diagnosen visar dock både studieresultat och slutsatser på vikten av att erbjuda behandling med Arimidex direkt från start (5-7). – ATAC-studien visade att starta behandling med Arimidex direkt efter operation, och ge det i 5 år, är både bättre när det gäller att förhindra återfall och har färre allvarliga biverkningar än tamoxifen. De viktiga data som publiceras i Lancet idag visar att kvinnor som inte startat sin behandling med Arimidex, fortfarande kan dra nytta av signifikanta fördelar med Arimidex genom ett byte efter 2 år, säger professor Per-Ebbe Jönsson, överläkare vid Enheten för bröstsjukdomar, Helsingborgs lasarett. För ytterligare information vänligen kontakta: Professor Per-Ebbe Jönsson, överläkare vid Enheten för bröstsjukdomar, Helsingborgs lasarett. Tel: 042-101523 Mobil: 070-6659648 e-post: per-ebbe.jonsson@helsingborgslasarett.se Professor Roger Henriksson, överläkare vid onkologkliniken Norrlands Universitetssjukhus samt medicinsk rådgivare till AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 219 92, mobil: 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Erica Gruvberg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 261 29, mobil: 0730-71 50 26, e-post: erica.gruvberg@astrazeneca.com Bakgrundsfakta, bilder och övrigt pressmaterial finns att hämta på www.astrazeneca.se. Mer information om bröstcancer och en interaktiv utbildning om bröstcancer finns på www.cancer.nu. Referenser: 1. Jonat W, Gnant M, Boccardo F et al. Effectiveness of switching from adjuvant tamoxifen to anastrozole in postmenopausal women with hormone-sensitive early-stage breast cancer: a meta-analysis. Lancet Oncology. Published online November 17, 2006 DOI:10.1016/S1470-2045(06)70948-2 2. Jakesz, R. et al. The benefits of sequencing adjuvant tamoxifen and anastrozole in postmenopausal women with hormone-responsive early breast cancer: 5 year-analysis of ABCSG Trial 8. Abstract No. 13. San Antonio Breast Cancer Symposium 2005 3. Jakesz R, Jonat W, Gnant M et al. Switching of postmenopausal women with endocrine-responsive early breast cancer to anastrozole after 2 years' adjuvant tamoxifen: combined results of ABCSG trial 8 and ARNO 95 trial. Lancet 2005; 366 (9484):455-462 4. Boccardo F, Rubagotti A, Puntoni Met al. Switching to anastrozole versus continued tamoxifen treatment of early breast cancer: Preliminary results of the Italian Tamoxifen Anastrozole trial. Journal of Clinical Oncology 2005; 23 (22):5138-5147 5. ATAC Trialists' Group. Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) trial after completion of 5 years' adjuvant treatment for breast cancer. Lancet. 2005 Jan 1-7;365(9453):60-62 6. Buzdar A, Chlebowski R, Cuzick J et al. Defining the role of aromatase inhibitors in the adjuvant endocrine treatment of early breast cancer. Curr Med Res Opin 2006;22(8):1575-85 7. ATAC Trialists' Group. Comprehensive side-effect profile of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: long-term safety analysis of the ATAC trial. Lancet Oncology. 2006 Aug;7(8):633-43

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.