Skip to main content

CRESTOR förbättrar apolipoproteiner och lipidkvoter – riskmarkörer för hjärt-/kärlsjukdom

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 12:39 CEST

Nya data från studierna STELLAR och MERCURY I visar: CRESTOR förbättrar apolipoproteiner och lipidkvoter – riskmarkörer för hjärt-/kärlsjukdom International Symposium on Atherosclerosis (ISA), Kyoto, Japan. Nya data som presenteras vid ISA i Japan visar att AstraZencas effektiva statin CRESTOR (rosuvastatin) har bättre effekt på apolipoproteiner och lipidkvoter, än samma dos och i vissa fall högre doser, av andra statiner.1,2 Data visar också mer gynnsam effekt på apolipoproteiner och lipidkvoter hos patienter som övergått till behandling med CRESTOR 10 mg från de vanligaste doseringarna av andra statiner.3,4 Viktiga riskmarkörer för hjärt/kärlsjukdom Dr Evan Stein, Metabolic & Atherosclerosis Research Center, Cincinnati, Ohio, som är huvudansvarig för den planerade prospektiva analysen STELLAR, kommenterar: - Flera nyligen publicerade prospektiva studier och interventionsstudier visar tydligt att apolipoproteiner och lipidkvoter är bättre som riskmarkörer för hjärt/kärlsjukdom. Det är därför viktigt för kliniskt verksamma läkare att kunna bedöma effekten av olika läkemedel på dessa viktiga markörer. De presenterade studierna visar tydligt att CRESTOR har en mer gynnsam effekt på dessa viktiga apolipoprotein- och lipidkvoter. De erhållna data förstärker den utmärkta effekt som CRESTOR har på att sänka LDL-C och höja HDL-C hos patienter som har drabbats av allvarliga hjärt-/kärlrelaterade händelser eller löper risk för detta. LDL-kolesterol (LDL-C, det "onda" kolesterolet), den viktigaste av de aterogena lipoproteinerna, är fortfarande enligt internationella och nationella riktlinjer det primära målet för att minska riskerna för hjärt-/kärlsjukdom.5,6 Proteindelen av lipoproteinerna kallas apolipoprotein, och även om mängden apolipoprotein som cirkulerar i blodet för närvarande inte mäts så ofta i klinisk praxis, så har den ett direkt samband med mängden av motsvarande lipoproteiner, och kan vara ett mer användbart mått för att förutsäga risken att drabbas av hjärt/kärlsjukdom (CVD).7,8 Förhöjda värden av apolipoproteinet A-I (Apo A-I) är kopplade till förhöjda HDL-C-värden, vilket förknippas med lägre risk för ateroskleros,9,10 medan apolipoprotein B (Apo B) ofta anses vara en bättre indikator på CVD-risk än den totala kolesterolnivån (TC) eller nivån av LDL-C, därför att Apo B mer noggrant avspeglar förekomsten av samtliga aterogena lipoproteiner.7,8,11,12 En mätning av kvoterna mellan olika lipider eller apolipoproteiner kan ge en bättre uppskattning av risken för CVD, därför att dessa kvoter tydligare avspeglar proportionerna mellan aterogena respektive skyddande lipider eller apolipoproteiner. Fördelaktiga resultat från STELLAR och MERCURY I Data från studien STELLAR visar att CRESTOR 10-40 mg har mer gynnsam effekt på aterogent Apo B, på skyddande Apo A-I och på kvoten mellan Apo B och Apo A-I hos patienter med förhöjda kolesterolvärden, än samma doser och i vissa fall även högre doser, av atorvastatin, simvastatin och pravastatin.1 CRESTOR 10 mg hade också signifikant mer gynnsam effekt (p<0,002) på kvoten Apo B/Apo A-I än atorvastatin 10 mg, simvastatin 10-40 mg och pravastatin 10-40 mg.1 Motsvarande data erhölls även för andra lipidkvoter (TC/HDL-C och icke-HDL-C/HDL-C) som anses vara goda indikatorer på risken för CVD.2 Dessa gynnsamma effekter hos CRESTOR bekräftas av data från studien MERCURY I, som visar att patienter som övergått till behandling med CRESTOR 10 mg uppnådde signifikant bättre sänkning (p<0,001) av sina värden på Apo B, på kvoten Apo B/Apo A-I och på andra lipidkvoter (TC/HDL-C; icke-HDL-C/HDL-C; LDL-C/HDL-C) än patienter som fortsatte sin behandling med atorvastatin 10 mg, simvastatin 20 mg eller pravastatin 40 mg.3,4 - Sammantaget visar data från dessa två studier att CRESTOR ger läkarna ett effektivare behandlingsalternativ för att reglera patienternas lipidkvoter och därigenom påtagligt minska patienternas risk att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom, säger professor Philip Barter, The Heart Research Institute, Sydney, Australien, som företrädde gruppen bakom studien MERCURY I. Studierna STELLAR och MERCURY I ingår i AstraZenecas GALAXY-program, ett internationellt forskningsprogram inriktat på att förebygga hjärt/kärlsjukdom. Syftet med GALAXY-programmet är att undersöka hur behandling med CRESTOR kan medverka till att minska antalet dödsfall i hjärt-/ kärlsjukdom – den sjukdom som flest människor dör av i västvärlden. CRESTOR är nu godkänt på tre kontinenter: Nordamerika (inklusive USA), Europa och Asien, och har introducerats på marknaden i flera länder. Ansökan om godkännande av CRESTOR prövas för närvarande i ett flertal länder och registreringar förväntas kunna ske inom de närmaste månaderna. För mer information, vänligen kontakta: Annica Siewert-Delle, medicinskt ansvarig hjärta/kärl, AstraZeneca Sverige, 08-553 228 03 eller 070-967 00 33 Erica Jarnling, PR-ansvarig hjärta/kärl, AstraZeneca Sverige, 08-553 231 35 eller 073-335 14 26 Referenser: Stein E, Jones P, Rhyne J et al. Rosuvastatin improves apolipoproteins A-1 and B more than atorvastatin, simvastatin and pravastatin. Results from the STELLAR Trial. 13th International Symposium on Atherosclerosis. Kyoto, Japan, 2003 Stein E, Jones P, Deedwani P et al. Rosuvastatin compared with atorvastatin, simvastatin, and pravastatin for lipid ratios. Results from the STELLAR Trial. 13th International Symposium on Atherosclerosis. Kyoto, Japan, 2003. Barter P, Stender S, Morrell J et al. Switching to rosuvastatin from other statins has beneficial effects on Apo B and the Apo B:Apo A-1 ratio. Results from the MERCURY I Trial. 13th International Symposium on Atherosclerosis. Kyoto, Japan, 2003 Schuster H, Cheung R, Bonnet J et al. Switching to rosuvastatin from other statins has beneficial effects on lipid ratios. Results from the MERCURY I Trial. 13th International Symposium on Atherosclerosis. Kyoto, Japan, 2003 Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486-97. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Executive summary of the third joint task force. European Heart Journal 2003;24:1601-10 Sniderman AD, Fuberg CD, Keech et al. Apolipoproteins versus lipids as indices of coronary risk and as target for statin treatment. Lancet 2003;361:777-80 Walldius G, Junger I, Holme I et al. High apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal myocardial infarction (AMORIS study): a prospective study. Lancet 2001; 358:2026-33 Garfangnini A, Devoto G, Rosseli P et al. Relationship between HDL-cholesterol and apolipoprotein A-I and the severity of coronary artery disease. European Heart Journal 1995;16:465-70 Francis MC, Frohlich JJ. Coronary artery disease in patients at low risk: apolipoprotein AI as an independent risk factor. Atherosclerosis 2001;155:165-70 Gotto AM, Whitney E, Stein EA et al. Relation between baseline and on-treatment lipid parameters and first acute major coronary events in the Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS). Circulation 2000;101:477-84 Pedersen TR, Olsson AG, Faegerman O et al. Lipoprotein changes and reduction in the incidence of major coronary heart disease events in the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Circulation 1998;97:1453-60 Ballantyne CM, Hoogeveen RC. Role of lipid and lipoprotein profiles in risk assessment and therapy. American Heart Journal 2003;146:227-33 World Health Report 2002. World Health Organization. http://www.who.int Rayner M and Petersen S. European cardiovascular disease statistics. BHF: London 2000. http://www.heartstats.org INFORMATIONSMATERIAL LIPOPROTEINER OCH APOLIPOPROTEINER HUVUDRUBRIKER Vad är lipoproteiner? Vad är apolipoproteiner och vad har de för funktion? Vilken betydelse har apolipoproteinerna? Vad menas med lipidkvoter och apolipoproteinkvoter? Vad finns det för samband mellan statiner och apolipoproteiner? 1. Vad är lipoproteiner? Triglycerider och kolesterol är helt olösliga i blodet, som ju mest består av vatten. För att de ska kunna transporteras med blodet från tarmarna och levern till andra vävnader omges de av vattenlösliga lipoproteiner. Lipoproteiner är sfäriska partiklar som har en hydrofob (vattenavstötande) kärna, innehållande triglycerider och en ester av kolesterol, samt ett hydrofilt (vattenlösligt) hölje, som främst består av proteiner (som kallas apolipoproteiner, eller apoproteiner) och kolesterol. Lipoproteinets massa beror på hur stor andelen protein är och vilken typ av lipid som transporteras.1 [Removed Graphic] Figur 1: En schematisk bild av ett lipoproteins struktur. De två viktigaste lipoproteinerna är: Lätta lipoproteiner (Low Density Lipoproteins, LDL) - den viktigaste transportören av kolesterol i blodet. LDL-kolesterol (som brukar kallas det "onda" kolesterolet) svarar för omkring 75% av den totala mängden kolesterol i plasma, och är det viktigaste sjukdomsframkallande lipoproteinet, eftersom förhöjda nivåer av LDL-kolesterol anses bidra till att lipider ansamlas i blodkärlens väggar.1 Tunga lipoproteiner (High Density Lipoproteins, HDL) - med förmåga att ta upp kolesterol från vävnaderna och återföra det till levern för nedbrytning. Därför anses HDL-kolesterol (som ofta kallas det "goda" kolesterolet) kunna skydda mot att kolesterol ansamlas i blodkärlen.2 HDL-kolesterol (HDL-C) utgör 25% av den totala mängden kolesterol i plasma.1 Till lipoproteinerna hör också: Kylomikroner - de största lipoproteinerna, som produceras i tarmen efter måltid. De har en viktig roll vid överföringen av fett i maten från tarmen ut i blodet och vidare till organ där fett används eller lagras. Kylomikronerna är de viktigaste transportörerna av triglycerider.3 Mycket lätta lipoproteiner (Very Low Density Lipoproteins, VLDL) - produceras i levern och är den viktigaste transportören av kroppsegna triglycerider och kolesterol (som också produceras i levern) till perifera vävnader, där triglyceriderna frisätts för att utnyttjas som bränsle för cellernas ämnesomsättning.3 Medeltunga lipoproteiner (Intermediate Density Lipoproteins, IDL) - är den viktigaste mellanprodukten när kylomikroner och VLDL bryts ned. De medverkar i återvinningen av kolesterol i levern, och till bildningen av LDL i blodet. LDL, IDL och VLDL är aterogena lipoproteiner (medverkar till uppkomsten av ateroskleros), medan HDL har kärlskyddande effekt. 2. Vad är apolipoproteiner och vad har de för funktion? Apolipoproteiner är den vattenlösliga delen av lipoproteinerna. De stabiliserar lipoproteinets struktur och gör det möjligt för vattenolösligt kolesterol och triglycerider att transporteras med blodet.3 Apolipoproteinerna är också viktiga för regleringen av fettomsättningen i vävnaderna. Det finns fem huvudtyper av apolipoprotein, som betecknas med bokstäverna A-E. Ibland används en underindelning med tillägg av romerska siffror, exempelvis Apo A-I och Apo C-II. De flesta av lipoproteinerna produceras i levern eller tarmen.4 Tabell 1 är en sammanställning av de viktigaste apolipoproteinerna och deras funktioner. Apolipoprotein A (Apo A) Förekommer främst i HDL. Höga nivåer av Apo A anses skydda mot sjukdom i hjärtats kranskärl (CHD). Studier indikerar att Apo-I kan vara en bättre riskmarkör för kranskärlssjukdom än den totala kolesterolnivån (TC) eller nivåerna av HDL-C, LDL-C, TG och Apo B.5-8 Apolipoprotein B (Apo B) Förekommer i alla lipoproteiner utom HDL. Förhöjda nivåer av Apo B är direkt kopplade till de aterogena lipoproteinerna, alltså VLDL, IDL och LDL, och är därmed förknippade med ökad risk för CHD. Förhöjda nivåer av Apo B tycks vara en bättre indikator för CHD-risk än nivåerna av LDL självt.9-12 Apolipoprotein C (Apo C) Förekommer främst i VLDL, HDL och kylomikronerna. Apo C-II är en viktig aktivator av lipoproteinlipas (ett enzym som bryter ned lipider)3 och ett underskott av detta apolipoprotein ger upphov till en ackumulering av kylomikroner och till höga lipidnivåer. Apolipoprotein D (Apo D) Förekommer endast i HDL. Dess roll är ännu okänd. Apolipoprotein E (Apo E) Apo E har flera funktioner, bland annat transport av triglycerider till levern liksom transport av triglycerider från kosten och kolesterol i kylomikronerna. Apo E tycks också ha en roll i skyddet mot uppkomst av ateroskleros.13 Tabell 1: Klassificering och funktioner hos apolipoproteinerna 3. Vilken betydelse har apolipoproteinerna? Även om mängderna av apolipoprotein som cirkulerar i blodet normalt inte mäts i klinisk praxis, så är de direkt kopplade till mängderna av motsvarande lipoproteiner, och kan därmed vara en värdefull riskmarkör för ateroskleros och CHD.9,10 Förhöjda nivåer av Apo A-I är till exempel kopplade till förhöjda nivåer av HDL, som i sin tur är kopplad till sänkt risk för ateroskleros.7,8 Dessutom har man bedömt att Apo B kan vara en bättre riskmarkör än TC eller LDL-C, därför att Apo B mer noggrant avspeglar närvaron av alla aterogena lipoproteiner, och därmed bättre kan förutsäga risken för CHD.9-12 Trots detta är LDL-C fortfarande det primära behandlingsmålet enligt amerikanska och europeiska riktlinjer, och fokus ligger på att sänka LDL-C-nivåerna.14, 15 På motsvarande sätt finns starka bevis för att låga nivåer av HDL-C ökar risken för sjukdom och död i CHD, varför riktlinjerna uppmuntrar användning av läkemedel som utöver en sänkning av andra riskfaktorer också ökar HDL-C-nivåerna. Efterhand som forskningen om kolesterol fördjupas hittar man nya behandlingsmål, exempelvis lipid- och apolipoproteinkvoter, och dessa kan i framtiden få ökad betydelse vid riskbedömningen. 4. Vad menas med lipidkvoter och apolipoproteinkvoter? Dagens internationella riktlinjer rekommenderar målnivåer för enskilda lipider (i första hand för LDL-C).14,15 Emellertid kanske en mätning av olika lipid- eller apolipoproteinkvoter kan ge en bättre uppskattning av risken för CHD, därför att dessa kvoter tydligare avspeglar proportionerna mellan aterogena (LDL, IDL, VLDL, Apo B) respektive skyddande (HDL, Apo A-I) lipider eller apolipoproteiner.9-12,16 De lipidkvoter som kan komma ifråga är exempelvis TC/HDL-C; LDL-C/HDL-C och icke-HDL-C/HDL-C. De apolipoproteinkvoter som är aktuella är exempelvis Apo B/Apo A-I. 5. Vad finns det för samband mellan statiner och apolipoproteiner? En del av effekten av statiner beror på att de ändrar nivåerna av apolipoproteiner som cirkulerar i blodet. Färska studier indikerar att Apo B är mer effektivt som underlag för riskbedömning för kärlsjukdomar än TC eller LDL-C, och att apolipoproteiner är känsligare markörer hos personer som behandlas med statiner.9-12 Enligt en ny studie som undersökte effekterna av byte till Crestor™ från andra statiner på nivåerna av Apo B och lipidkvoter förbättrades lipidkvoterna mer hos de patienter som gick över till Crestor 10 mg än hos dem som fortsatte sin behandling med de vanligaste doserna av atorvastatin, pravastatin eller simvastatin.17,18 Crestor™ har också visat sig ha mer gynnsam effekt på lipidkvoter och apolipoproteinkvoter än samma doser, i vissa fall även större doser, av atorvastatin, pravastatin och simvastatin.19,20 Referenser: Souhami RL, Moxham J. Medicine. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1994:617-780 Durrington P, Sniderman A. Fast Facts: Hyperlipidaemia. Oxford: Health Press Ltd, 2000:1-115 Gotto A. Contemporary Management of Lipid Disorders. Handbooks in Healthcare. 2001 Smith LC, et al. In: Pifat G, Herak JN (eds). Supramolecular Structure and Function. Plenum Press, New York, 1983 Genest JJ Jr, Bard JM, Puukka P et al. Plasma apolipoprotein A-I, A-II, B, E, and C-III containing particles in men with premature coronary artery disease. Atherosclerosis 1991;90:149-157 Raiha I, Marniemi J, Puukka P, et al. Effect of serum lipids, lipoproteins and apolipoproteins on vascular and nonvascular mortality in the elderly. Arterioscler Throm Vasc Biol 1997;17:1224-1232 Garfangnini A, Devoto G, Rosseli P et al. Relationship between HDL-cholesterol and apolipoprotein A-I and the severity of coronary artery disease. European Heart Journal 1995;16:465-70 Francis MC, Frohlich JJ. Coronary artery disease in patients at low risk: apolipoprotein AI as an independent risk factor. Atherosclerosis 2001;155:165-70 Sniderman AD, Fuberg CD, Keech et al. Apolipoproteins versus lipids as indices of coronary risk and as target for statin treatment. Lancet 2003;361:777-80 Walldius G, Junger I, Holme I et al. High apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal myocardial infarction (AMORIS study): a prospective study. Lancet 2001; 358:2026-33 Gotto AM, Whitney E, Stein EA et al. Relation between baseline and on-treatment lipid parameters and first acute major coronary events in the Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS). Circulation 2000;101:477-84 Pedersen TR, Olsson AG, Faegerman O et al. Lipoprotein changes and reduction in the incidence of major coronary heart disease events in the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Circulation 1998;97:1453-60 Linton M, et al. Prevention of atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice by bone marrow transplantation. Science 1995;267:1034-7 Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486-2497. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Executive summary of the third joint task force. European Heart Journal 2003;24:1601-10 Ballantyne CM, Hoogeveen RC. Role of lipid and lipoprotein profiles in risk assessment and therapy. American Heart Journal 2003;146:227-33 Barter P, Stender S, Morrell J et al. Switching to Rosuvastatin From Other Statins Has Beneficial Effects on Apolipoprotein (Apo) B and the Apo B:Apo A-I Ratio. 13th International Symposium on Atherosclerosis, Kyoto, Japan, 2003 Schuster H, Cheung R, Bonnet J et al. Switching to Rosuvastatin From Other Statins Has Beneficial Effects on Lipid Ratios. 13th International Symposium on Atherosclerosis, Kyoto, Japan, 2003 Stein EA, Jones PH, Deedwania PC et al, Rosuvastatin Compared With Atorvastatin, Simvastatin, and Pravastatin for Lipid Ratios (STELLAR trial results). 13th International Symposium on Atherosclerosis, Kyoto, Japan, 2003 Stein EA, Jones PH, Rhyne JM et al. Rosuvastatin improves apolipoproteins A-1 and B more than atorvastatin, simvastatin, and pravastatin (STELLAR trial results). 13th International Symposium on Atherosclerosis, Kyoto, Japan, 2003

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera