Skip to main content

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2009

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 13:42 CEST

Försäljningen under andra kvartalet ökade med 9 procent i fasta valutakurser till 7.958 MUSD.
- Försäljningen av Crestor ökade med 33 procent i fasta valutakurser. Kvartalsförsäljningen översteg för första gången 1 miljard USD.
- Försäljningen av Toprol-XL i USA som gynnades av att generiska produkter drogs tillbaka från marknaden, svarade för 3 procent av den totala försäljningstillväxten i fasta valutakurser.
- Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 8 procent i fasta valutakurser och är på väg att uppnå en tvåsiffrig tillväxt för hela året.
Rörelseresultatet för kärnverksamheten under andra kvartalet ökade med 37 procent i fasta valutakurser till 3.606 MUSD genom försäljningstillväxt, ökade övriga intäkter och effektivitetsvinster.
Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade under andra kvartalet med 37 procent i fasta valutakurser till 1,64 USD.
Redovisad vinst per aktie ökade under andra kvartalet med 10 procent i fasta valutakurser till 1,18 USD.
- Under andra kvartalet har avsättningar gjorts på 430 MUSD avseende olika delstatliga och statliga ut­redningar och civilmål relaterade till marknadsföring av läkemedel och prissättningspraxis (se not 4).
Starkt kassaflöde har minskat nettoskulden med 3 miljarder USD sedan 31 december 2008.
Styrelsen rekommenderar en utdelning för första halvåret på 0,59 USD, en ökning med 7 procent.
Fortsatta framsteg med forskningsportföljen, inklusive tre registreringsansökningar sedan första kvartalet.
- Registreringsansökningar inlämnade i USA för Certriad (blodfettrubbningar) och Vimovo (smärtlindring vid artrit). Ansökningar för Zactima (lungcancer) inlämnade i USA och EU.
- Iressa godkänt i Europa för behandling av lungcancer.
- Ny diabetesbehandling ONGLYZATM rekommenderas för godkännande av EMEA:s expertkommitté CHMP.
Prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten för hela året höjs till intervallet 5,70 - 6,00 USD.
Utvecklingen under andra kvartalet och första halvåret i sammandrag
[För tabell se PDF]
*Finansiell information för kärnverksamheten utgör ett komplement utöver den ordinarie redovisningen, vilken AstraZeneca anser ökar förståelsen av företagets utveckling. Prognosen för 2009 avser kärnverksamheten. Se sid. 10 för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och sidorna 10 och 11 för en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.


David Brennan, koncernchef, kommenterar: "Vårt resultat har utvecklats bättre än förväntat mot bakgrund av de utmanande förhållanden som präglat ekonomin globalt. God effektivitet i verksamheten och en gynnsam effekt av Toprol-XL har lett till ett starkt första halvår, vilket avspeglas i en höjd prognos för Core EPS för 2009. Sedan första kvartalet har flera viktiga registreringsansökningar lämnats in och godkänts, vilket visar på fortsatta framsteg med forskningsportföljen."

Kontaktpersoner för media:Ann-Leena Mikiver (Södertälje)+46 8 553 260 20/+46 707 42 88 36
Neil McCrae (London)+44 20 7304 5045
Chris Sampson/Sarah Lindgreen (London)+44 20 7304 5130/5033
Tony Jewell (Wilmington)+1 302 885 4594

Kontaktpersoner för analytiker och investerare:
Karl Hård (London)
+44 20 7304 5322
Jonathan Hunt (London)+44 20 7304 5087
Ed Seage/Jörgen Winroth (USA)+1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.