Skip to main content

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:02 CEST

"Ett starkt första kvartal, med en försäljningsökning på 12 procent och en ökning av vinsten per aktie på 40 procent. Prognosen för hela året höjs." Första kvartalet i sammandrag Koncernen Första kvartalet 2006 MUSD Första kvartalet 2005 MUSD Förändring % Fasta valuta-kurser % Försäljning 6.180 5.743 +8 +12 Rörelseresultat 1.976 1.453 +36 +33 Resultat före skatt 2.044 1.486 +38 +35 Vinst per aktie $0,90 $0,63 +42 +40 Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER), om inte annat anges. Försäljningen under första kvartalet ökade med 12 procent till 6.180 MUSD och rörelseresultatet ökade med 33 procent till 1.976 MUSD. Det fria kassaflödet före förvärv uppgick under första kvartalet till 1.336 MUSD. Aktier återköptes för sammanlagt 564 MUSD. Den sammanlagda försäljningen av fem viktiga tillväxtprodukter (Nexium™, Seroquel™, Crestor™, Arimidex™ och Symbicort™) ökade med 25 procent. Försäljningen av Nexium™ under första kvartalet uppgick till 1.189 MUSD, en ökning med 16 procent. Försäljningen av Seroquel™ under första kvartalet uppgick till 807 MUSD, en ökning med 29 procent. Försäljningen av Crestor™ under första kvartalet uppgick till 387 MUSD, en ökning med 45 procent. Resultat från studien ASTEROID som presenterades den 13 mars visar att behandling med Crestor™ 40 mg ger en reduktion av åderförkalkningen (plackmängden) i artärerna hos patienter med kranskärls­sjukdom. Försäljningen av Arimidex™ under första kvartalet uppgick till 335 MUSD, en ökning med 38 procent. Försäljningen av Symbicort™ under första kvartalet uppgick till 277 MUSD, en ökning med 21 procent. AstraZeneca räknar nu med en vinst per aktie för 2006 i intervallet 3,60 USD till 3,90 USD. Detta inkluderar ca 33 cent relaterade till Toprol-XL™ under de återstående åtta månaderna 2006. Den 27 april tillkännagav AstraZeneca ett avtal med Abraxis BioScience Inc. om gemensam marknadsföring av Abraxis cancerbehandling ABRAXANE i USA. Utöver marknadsföringssamarbetet för ABRAXANE tillkännagav AstraZeneca också att anestesi- och analgetikaprodukterna på den amerikanska marknaden avyttras till Abraxis BioScience. David Brennan, koncernchef, kommenterar: "Den drivkraft vi har i verksamheten avspeglas i den starka försäljningsökningen för första kvartalet på 12 procent. Tillsammans med fortsatt kostnadskontroll har detta medfört ytterligare ett starkt kvartalsresultat, med en ökning av vinsten per aktie på 40 procent. Detta utfall ger oss tillförsikt inför återstoden av året och vi har höjt vår resultatprognos. Vi fortsätter att tillvarata attraktiva externa möjligheter att stärka vår verksamhet, som genom dagens avtal med Abraxis BioScience om marknads­föringssamarbete för deras cancerbehandling ABRAXANE på USA-marknaden." London den 27 april 2006 Kontaktpersoner för media: Steve Brown/Edel McCaffrey (London) +44 20 7304 5033/5034 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Rachel Bloom-Baglin (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner för analytiker och investerare: Mina Blair (London) +44 20 7304 5084 Jonathan Hunt (London) +44 20 7304 5087 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage/Jörgen Winroth (US) +1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera