Skip to main content

Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 12:08 CEST

"Ett starkt tredje kvartal bidrog till en ökning av försäljningen under årets första nio månader med 2 procent. Tillväxtprodukterna ökade med 56 procent. Resultatet för hela året förväntas ligga på eller strax över den högre siffran i prognosintervallet." Utvecklingen i sammandrag Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER). Försäljningen under årets första nio månader ökade med 2 procent, trots ett försäljningsbortfall på 1,9 miljarder USD i USA av Prilosec™, Zestril™ och Nolvadex™. Rörelseresultatet under niomånadersperioden minskade med 7 procent. Försäljningen av de viktigaste tillväxtprodukterna och nyintroducerade produkter ökade med 56 procent till 6 miljarder USD under de första nio månaderna. Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 5 procent med tvåsiffriga ökningstal i Japan, Tyskland, Italien och Kanada. Rörelseresultatet under tredje kvartalet ökade med 6 procent. Försäljningen av Crestor™ uppgick till 88 MUSD under niomånadersperioden, varav 56 MUSD under tredje kvartalet i USA efter godkännandet från FDA den 12 augusti. Under veckan t o m den 10 oktober hade Crestor™ 1,9 procent av nya receptförskrivningar på statinmarknaden i USA. Försäljningen av Iressa™ uppgick under niomånadersperioden till 136 MUSD, varav 54 MUSD avsåg försäljning i USA efter introduktionen i mitten av maj. Försäljningen av Nexium™ uppgick till 2,5 miljarder USD under niomånadersperioden, en ökning med 86 procent. Försäljningen i USA under tredje kvartalet (som ökade med 114 procent) inkluderade viss lageruppbyggnad i grossistledet. Försäljningen av Seroquel™ uppgick till 1,1 miljarder USD under niomånadersperioden, en ökning med 31 procent. Sir Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Försäljningsökningen på 56 procent för våra viktigaste tillväxtprodukter och nyintroducerade produkter under årets första nio månader och det lovande tidiga utfallet av introduktionerna av Iressa™ och Crestor™ i USA, har mer än kompenserat försäljningsbortfallet till följd av generisk konkurrens och ger oss en stabil plattform för att uppnå en framtida tillväxt i nivå med de bästa i branschen." London den 23 oktober 2003 Kontaktpersoner för media: Steve Brown/Edel McCaffrey (London) +44 (0)20 7304 5033/5034 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Rachel Bloom (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner för analytiker och investerare: Mina Blair-Robinson (London) +44 (0)20 7304 5084 Jonathan Hunt (London) +44 (0)20 7304 5087 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/+1 212 581 8720

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy