Skip to main content

Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:33 CEST

”Ett starkt tredje kvartal med en försäljningsökning på 9 procent. Vinsten per aktie ökade med 52 procent. Prognosen höjs för helåret.” Resultatet i sammandrag Koncernen Tredje kvartalet 2005 MUSD Tredje kvartalet 2004 MUSD Föränd-ring % Fasta valuta-kurser % Jan – sept 2005 MUSD Jan – sept 2004 MUSD Föränd-ring % Fasta valuta-kurser % Försäljning 5.789 5.265 +10 +9 17.664 15.627 +13 +10 Rörelseresultat 1.695 1.172 +45 +45 4.866 3.276 +49 +44 Resultat före skatt 1.743 1.419* +23 +23 4.978 3.549* +40 +36 Vinst per aktie före jämförelsepåverkandeposter $0,76 $0,51 +49 +52 $2,14 $1,46 +46 +42 Enligt FRS3 $0,76 $0,68* +12 +13 $2,14 $1,63* +31 +27 * Under tredje kvartalet 2004 påverkade jämförelsepåverkande intäkter resultatet före skatt med 219 MUSD och vinsten per aktie med 0,17 USD. Exklusive dessa intäkter ökade vinsten per aktie under tredje kvartalet med 52 procent och under niomånaders­perioden med 42 procent i fasta valutakurser jämfört med 2004. Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges. Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 9 procent till 5.789 MUSD och rörelseresultatet med 45 pro­cent till 1.695 MUSD. Bakom försäljningsökningen låg en stark utveckling för fem viktiga tillväxtprodukter (Nexium™, Crestor™, Symbicort™, Arimidex™ och Seroquel™) med en sammantagen försäljningsökning på 25 procent. För hela niomånadersperioden ökade försäljningen med 10 procent och rörelseresultatet med 44 procent. Rörelsemarginalen för niomånadersperioden uppgick till 27,5 procent av försäljningen. Det fria kassaflödet uppgick till 4.294 MUSD för niomånadersperioden. Totalt har aktier för 2.182 MUSD återköpts under årets första nio månader. Försäljningen av Nexium™ under tredje kvartalet uppgick till 1.127 MUSD, en ökning med 18 procent. Försäljningen av Crestor™ under tredje kvartalet uppgick till 325 MUSD, en ökning med 23 procent. Veckan fram till den 14 oktober hade Crestor™ 6,8 procent av de nya receptförskrivningarna på statinmarknaden i USA. Försäljningen av Symbicort™ under tredje kvartalet uppgick till 240 MUSD, en ökning med 28 procent. En registreringsansökan för Symbicort™ dosaerosol (pMDI) vid behandling av astma lämnades in i USA den 23 september. Försäljningen av Arimidex™ under tredje kvartalet uppgick till 303 MUSD, en ökning med 36 procent. Andelen av det totala antalet receptförskrivningar på USA-marknaden har ökat med 6,3 procentenheter sedan december 2004. Försäljningen av Seroquel™ under tredje kvartalet uppgick till 706 MUSD, en ökning med 32 procent. AstraZeneca räknar nu med att vinsten per aktie för hela året kommer att ligga i intervallet 2,85 USD till 2,95 USD. Sir Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: ”En fortsatt stark försäljningsutveckling, särskilt för de fem viktigaste tillväxtprodukterna, tillsammans med effekter från produktivitetshöjande åtgärder i hela företaget, har lett till ett mycket starkt resultat för niomånadersperioden, vilket avspeglas i att vi nu höjer prognosen för hela året.” London den 27 oktober 2005 Kontaktpersoner för media: Steve Brown/Edel McCaffrey (London) +44 20 7304 5033/5034 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Rachel Bloom-Baglin (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner för analytiker och investerare: Mina Blair (London) +44 20 7304 5084 Jonathan Hunt (London) +44 20 7304 5087 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/+1 212 579 006 Fotografier av Jonathan Symonds, ekonomidirektör, finns på www.newscast.co.uk. Fotografier av AstraZenecas produkter och verksamhet finns på www.thenewsmarket.com/astrazeneca

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.