Skip to main content

Effektiv läkning vid sårigheter i matstrupen

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:34 CEST

Nya studiedata visar: Nexium ger effektivare läkning än pantoprazol vid Hp-negativa sårigheter i matstrupen AstraZenecas läkemedel Nexium® (esomeprazol) ger signifikant bättre läkning än pantoprazol av erosiv esofagit, det vill säga inflammation och sårigheter i matstrupen, som inte uppvisar infektion med Helicobacter pylori (Hp). 1) Det visar resultatet från en direkt jämförande studie mellan de båda läkemedlen som presenteras idag på Digestive Disease Week, den största internationella vetenskapliga kongressen inom mag/tarmområdet, som just nu pågår i New Orleans, USA. - Resultatet innebär goda nyheter för patienter med erosiv esofagit som är Hp-negativa, vilket enligt kliniska erfarenheter i västvärlden gäller majoriteten av esofagitpatienterna. Vår analys visar att Nexium oavsett sjukdomens svårighetsgrad är ett effektivt behandlingsalternativ för dessa patienter och ger signifikant bättre läkning än pantoprazol, säger huvudförfattaren till rapporten, dr Joachim Labenz vid Jung-Stilling Krankenhaus i Siegen, Tyskland. Denna fördjupade analys av de Hp-negativa patienterna i EXPO-studien genomfördes efter rapporter om att Hp-status skulle kunna påverka läkningen av de bakomliggande sårigheterna i matstrupen 2) samt att prevalensen av Hp-infektion har ökat på senare år. Det finns kliniska strategier enligt regeln ”testa och behandla” vilket innebär att om och när en infektion med Hp upptäcks skall den också behandlas. Preliminära resultat från EXPO-studien har tidigare visat att Nexium ger effektivare läkning än pantoprazol för hela patientgruppen (omfattande såväl Hp-positiva som Hp-negativa patienter). 3 ) Genomgående bättre effekt med Nexium Som förväntat utgjorde de Hp-negativa patienterna majoriteten av deltagarna i EXPO-studien (69%, n=2186). Analysen visade att Nexium 40 mg gav effektivare läkning av den erosiva esofagiten hos Hp-negativa patienter än pantoprazol 40 mg. För alla grader av esofagiten, enligt LA-klassificeringen, uppnåddes läkning av sjukdomen inom fyra veckor hos 79% av patienterna som fick Nexium, jämfört med 71,6% i pantoprazolgruppen (p<0,0001). Denna statistiskt höggradiga signifikanta skillnad till förmån för Nexium kvarstod även vid åtta veckors behandling. Hos patienter med svår esofagit (LA grad C och D) var den bättre effekten med Nexium ännu tydligare – 72% jämfört med 55% efter fyra veckors behandling. Efter åtta veckor var andelen botade patienter 90% i Nexium-gruppen och 80% i pantoprazol-gruppen. Sammantaget uppnåddes signifikant större effekt med Nexium 40 mg dagligen än med pantoprazol 40 mg dagligen oavsett tidpunkt och sjukdomens svårighetsgrad. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lasse Carling, medicinskt ansvarig mage/tarm, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 227 20 eller 0709-67 00 13 Karolina Fränne, pressansvarig mage/tarm, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 28 Referenser: 1. Labenz et al. Esomeprazole 40 mg heals significantly more Helicobacter pylori-negative erosive esophagitis patients than pantoprazole 40 mg. Poster presented at Digestive Diseases Week congress, New Orleans, 2004. 2. Holtman et al. Gastric Helicobacter pylori infection accelerates healing of reflux esophagitis during treatment with the proton pump inhibitor pantoprazole. Gastroenterology 1999; 117 (1): 11–16. 3. Labenz et al. A comparison of esomeprazole 40mg once-daily and pantoprazole 40mg once-daily for the healing of reflux oesophagitis. Gut 2003; 52 (Suppl VI) A241.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy