Skip to main content

Färre biverkningar vid schizofreni

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:41 CEST

Tre nya studier visar att AstraZenecas schizofreniläkemedel Seroquel ger färre biverkningar än två av de vanligast förskrivna schizofreniläkemedlen, detta utan att ge avkall på effekten. Studierna presenteras i dagarna vid en vetenskaplig kongress i Paris. Vid Collegium Internationale Neuro-Psychopharmalogicum (CINP) i Paris presenterades tre nya studier som visar att Seroquel (quetiapin) är både effektivt och vältolererat vid schizofreni. Snabb viktuppgång är en vanlig biverkan med många schizofreniläkemedel men är inte lika uttalat med Seroquel enligt ett flertal studier. - Många patienter går upp kraftigt i vikt av sina mediciner, ibland över 25 kilo. Man bör inte acceptera dessa biverkningar utan prova ett annat läkemedel, säger Ola Gefvert, överläkare på Psykos och Rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinsk rådgivare åt AstraZeneca Sverige. Den första studien jämförde Seroquel och Risperdal med avseende på kognitiv funktion, som verbal förmåga, minne, inlärningsförmåga och social förmåga hos 673 patienter med akut schizofreni. Patienterna lottades till behandling med respektive läkemedel och behandlades i åtta veckor. I den andra studien undersökte samma läkemedel hos 44 patienter med framförallt negativa symtom, bortfall av funktioner som känsloliv och handlingsförmåga. Behandlingen pågick i 12 veckor. Sammantaget visar studierna att Seroquel har lika god effekt som Risperdal på både kognitiv funktion och negativa symtom men betydligt färre biverkningar. Vanligaste biverkan med Risperdal var akatisi (svårt att sitta still) som drabbade 36,4 procent och parkinsonliknande symtom som även det drabbade 36,4 procent. Inga av patienterna som fick Seroquel rapporterade dessa biverkningar. Den tredje studien jämförde Seroquel, Risperdal och Zyprexa på 65 patienter med så kallade positiva symtom, till exempel hallucinationer och tvångstankar, i 16 veckor. Effektmässigt var de tre preparaten likvärdiga men skillnaden i biverkningar var stor. Hela 37,5 procent av patienterna som behandlades med Zyprexa och 28 procent av de som fick Risperdal gick upp mer än 5 procent i vikt. Motsvarande siffra för Seroquel var 16 procent. Om Seroquel Seroquel (quetiapin) är ett modernt antipsykotiskt läkemedel som funnits i Sverige sedan ett år och är godkänt för behandling av schizofreni och bipolär mani. Seroquel har effekt på positiva, negativa, kognitiva och affektiva symtom vid schizofreni. I studier har man sett att Seroquel skiljer sig från andra antipsykotiska läkemedel framför allt genom att ha färre biverkningar, vilket gör det lämpat för långtids-behandling. Vanliga biverkningar med andra läkemedel av denna typ är kraftiga viktökningar (upp till 25 kg), störningar i motoriken, sexuella störningar och hormonella rubbningar. Seroquel är godkänt i 81 länder och dess goda effekt i kombination med få biverkningar har gjort det till det snabbast växande antipsykotiska läkemedlet i USA där det funnits sedan 1997. Över fyra miljoner patienter har behandlats med Seroquel till dags dato. Om Schizofreni Livstidsrisken för att insjukna i schizofreni är omkring 0,8 procent vilket betyder att omkring 70 000 svenskar någon gång under sin livstid kommer att insjukna i schizofreni. I Sverige finns det i dag 30.000–40.000 personer som behöver samhällets insatser. Schizofreni är en komplex sjukdom som tar sig många uttryck, exempelvis hallucinationer, tvångstankar, sömnsvårigheter, håglöshet och blockerat känsloliv. Symtomen kan vara grava eller lindriga. Sjukdomen leder ofta till en känsla av utanförskap och social isolering. Ungefär tio procent av de drabbade begår självmord. Ny webbplats om schizofreni I dagarna lanseras en ny webbplats med information om schizofreni, syftet är att minska okunskap och fördomar kring detta tabubelagda område. Webbplatsen riktar sig till patienter, anhöriga, allmänhet och sjukvården. www.psykiatriinfo.se För mer information, vänligen kontakta: - Ola Gefvert, överläkare på Psykos och Rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinsk rådgivare åt AstraZeneca Sverige, Tel. 0702-144 630 - Gunilla Larsson, pressansvarig CNS, AstraZeneca Sverige, Tel. 073 335 14 26, e-post: gunilla.larsson@astrazeneca.com Mer information finns också på www.astrazeneca.se under Pressrum Följande bakgrundsmaterial finns att tillgå: - Fakta om Seroquel - Fakta om schizofreni - Abstract från studierna (engelsk text)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy