Skip to main content

Flexibel dosering bättre behandlingsmetod mot astma

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 11:15 CEST

Ny studie: SUND-studien1som presenteras på European Respiratory Society’s årliga kongress i Wien utvärderar två olika behandlingsstrategier mot astma. Flexibel dosering jämförs med traditionell fast dosering för de två existerande kombinationsläkemedlen. Resultaten visar att flexibel dosering med Symbicort ger bättre kontroll av astman, minskar frekvensen av allvarliga astmaanfall med 40 procent samt ger sänkt läkemedelsförbrukning jämfört med fast dosering. Resultaten förväntas förändra synen på hur astmatiker skall behandlas i framtiden. - Studieresultaten visar att en flexibel dosering verkligen fungerar vid astma. Flexibel dosering ger patienten möjlighet att öka doseringen under försämringsperioder och minska doseringen när man mår bättre. Patienten kan själv ta kontroll över sin sjukdom. Flexibel dosering kommer att bli en mycket viktig och central komponent i framtidens behandling av astma, menar professor Tomas Sandström, lung- och allergikliniken i Umeå, och som sitter i styrgruppen för studien. Unik flexibel doseringsmöjlighet Astma är en variabel sjukdom som varierar både över tiden och i svårighetsgrad. Trots detta har astmapatienter traditionellt behandlats med fast dosering. Symbicort är det enda kombinationsläkemedlet mot astma där patienterna kan justera doseringen efter sjukdomens svårighetsgrad, utan att använda någon ytterligare inhalator eller byta inhalator. Flexibiliteten är en unik egenskap hos Symbicort och beror på dosresponsen hos de båda ingående komponenterna: kortikosteroiden budesonid och den snabbt insättande och långtidsverkande luftrörsvidgande formoterol. Flexibel behandling ger bättre astmakontroll och sänkt läkemedelsförbrukning Syftet med SUND-studien var att jämföra två olika behandlingsstrategier. I studien jämförs flexibel behandling med fast behandling för de två existerande kombinationsläkemedlen mot astma, Symbicort och Seretide. Resultaten visade att en flexibel dosering av Symbicort gav bättre kontroll av astman än både fast dosering av Seretide eller Symbicort. För de patienter som fick flexibel dosering av Symbicort var frekvensen av allvarliga astmaanfall 40 procent lägre, än hos de patienter som fick fasta doser av Seretide. Denna signifikanta minskning av antalet anfall innebär att om 100 patienter med likartad astma övergick från fasta doser av Seretide till justerade doser av Symbicort, så skulle 20 svåra astmaanfall förhindras under det kommande året. Patienterna med flexibel dosering av Symbicort använde också signifikant lägre mängder av den snabbverkande luftrörsvidgande medicin för symtomlindring, vilket vanligen används som en indikator på hur väl astmasymtomen hålls under kontroll. De i gruppen med flexibel dosering med Symbicort som justerade sin dosering efter variationerna i sjukdomsbesvären fick dessutom en minskad total läkemedelsförbrukning. Svenska kliniker med i studien I studien medverkade 658 patienter med medelsvår astma vid kliniker i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Nederländerna. Patienterna delades slumpmässigt in i tre grupper för behandling med Symbicort (budesonide/formoterol) i flexibel dos, Seretide (fluticasone/salmeterol) i fast dos och Symbicort i fast dos. Studien genomfördes i två faser under 7 månader. Först under en fyra veckor lång dubbelblind period, där patienterna fick en fast dos av antingen Symbicort eller Seretide. Därefter en sexmånadersperiod då de fick öppet antingen en fast dos av Symbicort (160/4,5 µg i två inhalationer vid två inhalationstillfällen per dag); en fast dos av Seretide (50/250 µg i en inhalation vid två inhalationstillfällen per dag); eller en justerad dos av Symbicort (160/5,4 µg, en till fyra inhalationer vid två inhalationstillfällen per dag, anpassat till sjukdomens svårighetsgrad). Referenser 1) R. Aalbers, et al: Is well-controlled asthma weeks a useful measure? Fewer exacerbations in patients treated with budesonide/formoterol than salmeterol/fluticasone. Allergy Clin Immunol Int - J World Allergy Org, vol. 15, Suppl. 1 (2003) R. Aalbers, et al: Improvements in FEV1 are greater with budesonide/formoterol than with salmeterol/fluticasone. Allergy Clin Immunol Int - J World Allergy Org, vol. 15, Suppl. 1 (2003) R. Aalbers, et al: Adjustable dosing with budesonide/formoterol reduces the rate of asthma exacerbations compared with fixed dosing salmeterol/fluticasone. Allergy Clin Immunol Int - J World Allergy Org, vol. 15, Suppl. 1 (2003) För ytterligare information Thomas Sandström, professor, Lung- och allergikliniken i Umeå, tel: 090-785 00 00 Tommy Ekström, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 046-33 78 68, mobil: 070-520 78 68, e-post: tommy.ekstrom@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige, Tel: 08-553 260 00, mobil: 0733-35 14 30, ann-christine.berg@astrazeneca.com Mer information i form av bakgrundsmaterial samt bilder finns på www.astrazeneca.se eller www.astrazenecapressoffice.com Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=30071

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera