Skip to main content

Framgång för AstraZenecas Seroquel: Färre biverkningar ger nöjda patienter

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 08:33 CEST

Åtta av tio patienter som lider av schizofreni eller liknande psykotiska tillstånd är nöjda med läkemedlet Seroquel, eftersom det ger få biverkningar. Det visar en ny studie som idag presenteras på kongressen, European College of Neuropsychopharmacology, ENCP i Stockholm. Omkring hälften av alla patienter med schizofreni följer inte sin ordination, vilket ofta leder till återfall i sjukdomen, förnyad inläggning på sjukhus, fler komplikationer och stora kostnader för samhället. Patientens egen uppfattning om behandlingen har därför avgörande betydelse för hur väl han eller hon följer läkarens ordination. Enligt en nyligen gjord undersökning som schizofreniförbundet gjort bland sina medlemmar är 70 procent missnöjda med sin läkemedelsbehandling på grund av biverkningar. – Resultaten som idag presenteras är därför mycket uppmuntrande. Seroquel gör det möjligt för patienterna att följa sin ordination och därmed också få ett bra behandlingsresultat, säger Ola Gefvert, överläkare på Psykos och Rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinsk rådgivare åt AstraZeneca. Bättre effekt och färre biverkningar De patienter i studien som bytte till Seroquel från något annat antipsykotikum uppvisade markanta förbättringar på både positiva (hallucinationer, vanföreställningar), negativa (apati, depression) och extrapyramidala (motoriska) symptom. Och drygt hälften av de patienter som övergick till Seroquel från ett annat läkemedel på grund av viktökning gick ned i vikt. Resultaten visar att Seroquel är effektivt, tolereras väl och därmed förbättrar patienternas livskvalitet. Dessa nya data stödjer tidigare forskning om patienter med schizofreni, som har visat att Seroquel är mycket effektivt och tolereras väl av patienter som inte svarat på behandling med ett annat antipsykotikum eller fått besvärliga biverkningar av sådan behandling. Om studien De nu framlagda resultaten baseras på en öppen observationsstudie som pågick i åtta veckor och omfattade 802 patienter, av vilka majoriteten hade diagnosen schizofreni och besläktade psykotiska tillstånd. Patienterna med schizofreni behandlades med Seroquel, med en genomsnittlig dos på 405 mg/dag (± 267 mg). Om Seroquel Seroquel (quetiapin) är ett modernt antipsykotiskt läkemedel som funnits i Sverige sedan ett år och är godkänt för behandling av schizofreni och bipolär mani. Seroquel har effekt på positiva, negativa, kognitiva och affektiva symtom vid schizofreni. I studier har man sett att Seroquel skiljer sig från andra antipsykotiska läkemedel framför allt genom att ha färre biverkningar. vilket gör det lämpat för långtidsbehandling. Vanliga biverkningar med andra läkemedel av denna typ är kraftiga viktökningar (upp till 25 kg), störningar i motoriken, sexuella störningar och hormonella rubbningar. Seroquel är godkänt i 81 länder och dess goda effekt i kombination med få biverkningar har gjort det till det mest använda antipsykotiska läkemedlet i USA där det funnits sedan 1997. Över fyra miljoner patienter har behandlats med Seroquel till dags dato. Om Schizofreni Livstidsrisken för att insjukna i schizofreni är omkring 0,8 procent vilket betyder att omkring 70 000 svenskar någon gång under sin livstid kommer att insjukna i schizofreni. I Sverige finns det i dag 30.000–40.000 personer som behöver samhällets insatser. Schizofreni är en komplex sjukdom som tar sig många uttryck, exempelvis hallucinationer, tvångstankar, sömnsvårigheter, håglöshet och blockerat känsloliv. Symtomen kan vara grava eller lindriga. Sjukdomen leder ofta till en känsla av utanförskap och social isolering. Ungefär tio procent av de drabbade begår självmord. För mer information, vänligen kontakta: • Ola Gefvert, överläkare på Psykos och Rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinsk rådgivare åt AstraZeneca, Tel. 0702-144 630 • Gunilla Larsson, pressansvarig, AstraZeneca, tel. 073 335 14 26 e-post: gunilla.larsson@astrazeneca.com Mer information finns också på www.astrazeneca.se under Pressrum

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy