Skip to main content

Hopp om effektivt läkemedel mot bipolär sjukdom

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:38 CEST

Två nya studier som i dagarna presenteras vid den amerikanska psykiatrikongressen APA visar att AstraZenecas Seroquel har god effekt på både mani och depression vid bipolär sjukdom. Idag finns inga moderna läkemedel som är godkända för den depressiva fasen av sjukdomen. Vid American Psychiatric Associations (APA) kongress i New York presenteras idag den så kallade BOLDER-studien där 542 patienter med bipolär depression (manodepressiv sjukdom, depressiv fas) behandlades med antingen Seroquel eller sockerpiller. Studien visar att patienternas oro och depressioner minskade redan efter en vecka och att mer än hälften (53 procent) fick minskade symtom efter åtta veckors behandling. Motsvarande siffra bland de patienter som behandlades med sockerpiller var 28 procent. Samtidigt presenterades sammanslagna data från två studier med Seroquel vid den maniska fasen av bipolär sjukdom. Studierna visar att efter 12 veckors behandling så blev 65 procent av patienterna som behandlades med Seroquel förbättrade. Bland patienterna som behandlats med sockerpiller förbättrades 36 procent. – Sammantaget visar studierna att Seroquel är effektivt vid båda faserna av bipolär sjukdom. Detta är mycket glädjande besked för denna grupp av patienter eftersom det idag inte finns några moderna läkemedel som är godkända för behandling av både mani och depression vid bipolär sjukdom, säger Ola Gefvert, överläkare på Psykos och Rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och medicinsk rådgivare åt AstraZeneca. Tidigare undersökningar visar att mer än hälften av patienterna med bipolär sjukdom slutar med medicineringen av olika skäl. Detta ökar risken för återinsjuknande och till högre förekomst av bland annat självmord. Därför är det av största vikt att ta fram läkemedel som är effektiva på flera delar av sjukdomen och har få biverkningar. Något som även stöds av den SBU-rapport om depressionssjukdomar som publicerades tidigare i år. Med fullgod behandling kan många av dessa patienter leva helt normala liv. – De läkemedel som finns idag har olika biverkningar vilket kan leda till att patienterna slutar ta sin medicin. Seroquel är ett modernt läkemedel med lindrigare biverkningar vilket visat sig i dessa studier, fortsätter Ola Gefvert. Om Seroquel Seroquel (quetiapine) är ett modernt antipsykotiskt läkemedel som är godkänt för behandling av schizofreni och bipolär mani. Det behövs ytterligare studier innan AstraZeneca kan ansöka om godkännande för behandling även av den depressiva fasen av bipolär sjukdom. I studier har man sett att Seroquel skiljer sig från andra antipsykotiska läkemedel framför allt genom att ha färre biverkningar. Vanliga biverkningar med andra läkemedel av denna typ är kraftiga viktökningar (upp till 25 kg), sexuella störningar och hormonella rubbningar. Dessa biverkningar har man inte sett i samma utsträckning med Seroquel. Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom och drabbar cirka 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen. Sjukdomen karaktäriseras av återkommande perioder med mani och/eller depression. Mani I den maniska fasen är patientens sinnesstämning onormalt uppskruvad. De är ofta överaktiva utan hämningar. Utan behandling kan patienterna bli oroliga, aggressiva och omdömeslösa. Inte sällan blir de omhändertagna av polisen. Depression När patienterna övergår i depressiv fas blir de nedstämda och håglösa, ofta blir de trötta på livet och får självmordstankar. Om de inte får behandling kan symtomen förvärras. Därför är det viktigt att snabbt komma under behandling. För mer information, vänligen kontakta: Ola Gefvert, överläkare på Psykos och Rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinsk rådgivare åt AstraZeneca, Tel. 0702-144 630 Gunilla Larsson, pressansvarig, AstraZeneca, tel. 073 335 14 26 e-post: gunilla.larsson@astrazeneca.com Mer information finns också på www.astrazeneca.se under Pressrum SBU rapport om depressionssjukdomar kan hämtas från http://www.sbu.se/Filer/Content0/Dokument/SBU_depression_sv.pdf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy