Skip to main content

Inbjudan pressmöte: Bipolär sjukdom – nya forskningsrön

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 09:15 CEST

Bipolär sjukdom kännetecknas av återkommande perioder av depressiva och maniska tillstånd, ibland med psykotiska inslag. I Sverige räknar man med att drygt 300 000 personer lider av sjukdomen som innebär en starkt nedsatt livskvalitet. Ledande experter inom området anser att upp till två tredjedelar av de som lider av bipolär sjukdom inte får rätt diagnos och därmed inte heller rätt behandling. Självmordsrisken bland dessa personer är hög. Undersökningar visar att 15-20 procent av de med obehandlad eller otillräckligt behandlad bipolär sjukdom försöker ta sitt liv. Med anledning av de nya data som framkommit från den pågående BOLDER studien som visar att läkemedlet Seroquel är effektivt vid båda faserna av bipolär sjukdom inbjuder AstraZeneca till ett journalistseminarium. I samband med seminariet hålls den internationella kongressen 17th European College of Neuropsychopharmacology, ECNP i Stockholm den 9 – 13 oktober i Stockholm. Världsledande experter inom området samt en person med egen erfarenhet av sjukdomen medverkar på seminariet. Lyssna på deras syn på behovet av effektiv, snabb och vältolererad läkemedelsbehandling samt vad de nya data från BOLDER studier innebär för patienterna. Efter seminariet som hålls på engelska, finns möjlighet till enskilda intervjuer med föreläsarna. Välkommen! Tid: Måndagen den 11 oktober kl. 07:15 - 08:45 Plats: Sheraton Hotel & Towers, Drottningholm, rum A, Tegelbacken 6, Stockholm Anmälan: Sker senast den 8 oktober till: Gunilla Larsson, 08-553 231 35, gunilla.larsson@astrazeneca.com Program 07:15 Frukost 07:30 Moderator John Clare Välkommen – presentation av talare och program. 07:35 Professor Heinz Grunze, Tyskland. En sjukdom med två poler. Vad innebär bipolär sjukdom? Vem insjuknar och hur kan livet se ut för drabbade och anhöriga? 07.40 Professor Heinz Grunze. Bipolar mani – ”uppåtpolen”. Symtom och behandling. Nya data om behandling av mani. 07:50 Professor Joseph Calabrese. Bipolär depression – ”nedåtpolen”. Vilka är symtomen? Förhöjd självmordsrisk och nya data från BOLDER studien. 08:10 Att leva med bipolär sjukdom. Michael Grinter berättar om sina erfarenheter. 08.15 Paneldiskussion. 08:25 Frågestund och möjlighet till intervjuer med dagens föreläsare

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera