Skip to main content

Läkemedelsverket godkänner Seroquel Depot som tilläggsbehandling vid egentlig depression

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 08:00 CET

Läkemedelsverket har som första atypiska antipsykotiska läkemedel godkänt Seroquel Depot (quetiapin fumarat) som tilläggsbehandling av depressiva episoder hos patienter med egentlig depression (MDD) som erhållit ett suboptimalt svar på antidepressiv monoterapi.

I Sverige lider ca 450 000 personer av någon form av depression. Sjukdomen tar sig olika uttryck hos olika personer men gemensamma nämnare är nedstämdhet, minskad aptit och orkeslöshet under en längre period. Utan, eller med fel behandling ökar risken för att den drabbade får en försämrad livskvalitet. Studier visar dock att de flesta som behandlas för sin depression blir bättre.

Ny kompletterande behandling då antidepressiv behandling inte hjälper
Quetiapin fumarat används idag som behandling vid bipolär sjukdom och schizofreni men nu utökas indikationen till att även inkludera egentlig depression (MDD). Läkemedlet bli först i sin klass att få denna indikation.

SSRI-preparat (selektiva hämmare av återupptagningen av serotonin) hör till den vanligaste klassen förskrivna läkemedel vid depression. Dessa läkemedel har dock inte tillräcklig effekt på alla patienter. Resultat från en studie gjord av National Institute of Mental Health, STAR*D visade att omkring 63 % av patienterna inte uppnådde förbättring med första linjens SSRI-behandling citalopram. Dessutom visade studien att ca en tredjedel av alla patienterna med MDD inte blev friska från sin depression trots behandlingsförsök med flera olika sorters antidepressiv medicinering.[i]

-       Alla patienter är olika och läkare vill kunna ge sin patient rätt behandling, säger Eva Dencker Vansvik, medicinsk chef psykiatri, AstraZeneca Norden. De tillgängliga läkemedlen har inte visat sig fungera lika bra för alla. Seroquel Depot har dokumenterat god effekt på depressionssymptom och kommer att vara ett värdefullt tillskott när traditionell behandling inte är tillräcklig.

Läkemedelsverkets indikation
Läkemedelsverket har godkänt quetiapin fumarat tabletter med långsam frisättning, en gång dagligen, som tilläggsbehandling av depressiva episoder hos patienter med egentlig depression (MDD) som erhållit ett suboptimalt svar på antidepressiv monoterapi.

EU-kommissionen godkände behandlingen i september
I registreringsansökan har produktinformationen för quetiapin fumarat uppdaterats när det gäller flera säkerhetsaspekter, exempelvis: självskadetankar, viktökning, ökad blodsockerhalt, påverkan på muskler och rörelse, sömnighet samt yrsel. Anvisningar lämnas även om säkert tablettintag av quetiapin fumarat, bland annat när det gäller säkerhetsprofilen i relation till den enskilda patientens diagnos och den dos som ges. 

Om quetiapin fumarat
Quetiapin fumarat är godkänt i 72 länder för behandling av schizofreni, i 57 länder för bipolär mani, i 49 länder för bipolär depression, i 33 länder för underhållsbehandling vid bipolär sjukdom, i 6 länder för egentlig depression (godkännande för tilläggsbehandling vid egentlig depression erhölls i USA i december 2009), och i 3 länder för behandling av generellt ångestsyndrom (GAD).

 

[i] Rush, Trivedi, Wisniewski, et al, Acute and Longer-Term Outcomes in Depressed Outpatients Requiring One or Several Treatment Steps: A Star*D Report. Am J Psychiatry 2006; 163:1905-1917, November 2006

 

Kontaktperson:
Kristian Sjöholm, PR-ansvarig psykiatri AstraZeneca Norden, tel: +46 733 351426
Eva Dencker Vansvik, medicinsk chef psykiatri, AstraZeneca Norden, tel: +46 709 154323

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera