Skip to main content

Ny studie ska ge bästa behandlingen mot bröstcancer

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:52 CEST

Två olika hormonella behandlingsmetoder mot bröstcancer ska jämföras med varandra i en ny internationell studie. Studien ska ge svar på vilken metod som ger bäst effekt och vilken behandling patienterna svarar bäst på. 15 svenska kliniker deltar i FACT (Faslodex, Arimidex Combination Therapy) -studien vilken kommer att pågå till 2007. Var tionde svensk kvinna riskerar att drabbas av bröstcancer under sin livstid. Fler än 6 000 svenska kvinnor årligen insjuknar i sjukdomen. Ungefär två tredjedelar av de kvinnor som får bröstcancer är över 60 år och har passerat klimakteriet. Återfall är vanliga. -FACT-studien kan ge svar på vad som är den optimala hormonella behandlingen vid återfall i bröstcancer, säger Lars- Erik Rutqvist, professor och klinikchef vid Karolinska Universitetssjukhuset och internationell koordinator för studien. Resultatet kan föra oss ännu en bit närmare minskade återfall i denna sjukdom som årligen skördar 1 500 människoliv i Sverige. Vissa former av bröstcancer är beroende av östrogen för att växa, hormonell behandling kan då användas för att bekämpa cancern. Arimidex fungerar genom att sänka östrogenet i kroppen och hämma östrogenberoende tumörer att växa. Faslodex blockerar celler från att ta emot östrogen och hindrar på det viset tumörer att växa. Följande svenska städer medverkar i FACT-studien; Stockholm; Danderyd sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset/Radiumhemmet, Södersjukhuset och St Görans sjukhus, Linköping, Malmö, Umeå, Sundsvall, Kalmar, Göteborg-Mölndal, Halmstad, Varberg, Skövde, Helsingborg och Västervik. Studien genomförs också i Tyskland, Norge, Canada och Turkiet. Total östrogenblockad och standardbehandling jämförs I studien jämförs två hormonbehandlingar vilka riktar sig till kvinnor som passerat klimakteriet och som fått återfall i sin bröstcancer – behandling med enbart Arimidex mot en kombinationsbehandling med både Arimidex och Faslodex. Studien är en öppen och randomiserad jämförande undersökning. Syftet är att jämföra total östrogenblockad med dagens standardbehandling. Förhoppningen är också att studien ska ge svar på vissa biologiska faktorer vid bröstcancer. De första data ur studien är att vänta 2008. Arimidex och Faslodex är varumärken som tillhör AstraZeneca-koncernen och som är godkänt över hela världen för kvinnor som passerat klimakteriet med framskriden sjukdom. Arimidex har funnits i Sverige sedan 1996 och är godkänt för behandling av alla stadier av bröstcancer. Faslodex är ett läkemedel som godkändes av svenska läkemedelsverket i mars 2004. För ytterligare information v g kontakta Kontaktperson respektive sjukhus Professor Lars-Erik Rutqvist, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Tel: 08-585 800 00. Professor Roger Henriksson, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 219 92, mobil: 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 260 00, mobil: 0733 –35 14 30, ann-christine.berg@astrazeneca.com Referenser: 1. C.K. Osborne, et al. Double-Blind, Randomized Trial Comparing the Efficacy and Tolerability of Fulvestrant Versus Anastrozole in Postmenopausal Women With Advanced Breast Cancer Progressing on Prior Endocrine Therapy: Results of a North American Trial. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(16). 2. A. Howell, et al. Fulvestrant, Formerly ICI 182,780, Is as Effective as Anastrozole in Postmenopausal Women With Advanced Breast Cancer Progressing After Prior Endocrine Treatment. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(16). 3. J.F.R. Robertson, et al. Fulvestrant versus anastrozole for the treatment of advanced breast carcinoma in postmenopausal women; A prospective combined analysis of two multicentre trials. Cancer 2003; 98: 229-238 Mer information om bröstcancer finns också www.cancer.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy