Skip to main content

Ny studie visar: Zomig Nasal ger effektiv smärtlindring – och nöjda migränpatienter

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:52 CEST

En snabb och effektiv lindring av symtomen samt en långvarig smärtlindring gör att migränpatienter upplever en hög grad av tillfredsställelse vid användandet av migränsprayen Zomig Nasal (zolmitriptan) från AstraZeneca. Det visar resultatet av REALIZE-studien1 som nyligen presenterats på mötet för American Academy of Neurology i San Francisco, USA. Nya data visar att Zomig Nasal ger en mycket snabb och långvarig smärtlindring samtidigt som det är mycket användarvänligt. - Vår studie visar att nässprayen Zomig Nasal ger en hög grad av patienttillfredsställelse och tolereras mycket väl, säger dr Marek Gawel, en av prövningsläkarna vid Department of Neurology, University of Toronto, Kanada. Snabb effekt, bekväm och enkel användning samt pålitlig smärtlindring är orsakerna till att patienterna är mycket nöjda med denna nya beredningsform. Patienterna föredrar Zomig Nasal framför tidigare alternativ och vill fortsätta använda denna nya medicin. Nöjda patienter Den aktuella rapporten utgör del två i REALIZE-studien som i den inledande delen visade att Zomig Nasal ger effektiv lindring av migränsymtomen inom 10 minuter, vilket är den snabbast rapporterade effekten för en icke-injicerad triptan.2 Del två av studien undersökte patienternas upplevelser och tillfredsställelse med behandlingen efter öppen användning av Zomig Nasal. REALIZE 2 genomfördes vid 210 kliniker i Tyskland och Kanada och omfattade 851 patienter. Patienterna behandlade upp till tre migränanfall med Zomig Nasal 5 mg och tillfrågades därefter om hur nöjda de var med behandlingen samt om de föredrog denna behandling framför tidigare migränmediciner. Majoriteten av patienterna (77%) uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med Zomig Nasal allmänt sett liksom med de specifika egenskaperna snabb smärtlindring (77%), bekvämlighet (89%), enkelhet (93%) samt pålitlighet (77%). Över hälften av patienterna (58%) föredrog den nya beredningsformen av Zomig framför tidigare mediciner och 61% angav att de skulle kunna tänka sig att fortsätta använda Zomig Nasal. Nässprayen tolererades mycket väl, vilket avspeglades i den låga andel (0,2%) av patienterna som avbröt studien på grund av biverkningar. Snabb smärtlindring Ytterligare en klinisk studie som genomförts i USA bekräftar den snabba smärtlindringen och den goda tolererbarheten hos Zomig Nasal.3 I denna multicenterstudie, som var dubbelblind och placebokontrollerad, deltog 1.868 patienter, vilka randomiserades i grupper som fick antingen Zomig Nasal 5 mg eller placebo för akut behandling av två migränanfall av måttlig till svår intensitet. Totalt behandlades 1.745 anfall med Zomig Nasal och 1.718 med placebo. Lindringen av huvudvärken var signifikant större med Zomig, ända från 15 minuter efter behandling (17% jämfört med 9,6% med placebo). Efter två timmar hade 66% uppnått lindring med Zomig Nasal mot 35% med placebo. Även hos de patienter som fick Zomig Nasal i samband med svåra migränanfall uppnåddes lindring hos mer än hälften efter två timmar (50% jämfört med 28%). Även när det gällde andel patienter som uppnådde smärtfrihet var andelen signifikant större med Zomig Nasal än för placebo 15 minuter efter behandling. Efter två timmar var denna andel 36% jämfört med 14% för placebo. Dessutom varade effekten över längre tid (24 timmar) och andelen smärtfria patienter var signifikant större för Zomig Nasal än för placebo, och en signifikant större andel av patienterna i placebogruppen behövde använda sig av ett annat läkemedel. Även i den här studien tolererades Zomig Nasal mycket väl. Nässpray underlättar för patienten Zomig Nasal som introducerades i Sverige i januari 2002 är mycket effektiv och ger symtomlindring snabbare än triptantabletter.6 Farmakokinetiska studier visar att signifikant effekt på huvudvärken börjar märkas efter 10 minuter.4 Tillförsel via näsan, där slemhinnan snabbt absorberar läkemedlet, är en gynnsam metod för patienter som behöver snabb effekt och för migränpatienter som drabbas av illamående eller kräkningar i samband med sin migrän och därför har svårt att ta en tablett. Detsamma gäller för patienter som är rädda för att ta injektioner. Zomig Nasal uppvisar dessutom en god tolerabilitet5 och tillhandahålls i en lättanvänd och bekväm applikator. För ytterligare information, vänligen kontakta: Professor Carl Dahlöf, Migränkliniken Göteborg, telefon vxl 031-81 09 00 Lasse Carling, medicinskt ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 227 20 eller 0709-67 00 13 Gunilla Larsson, PR-ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35 eller 073-335 14 26 Referenser 1. Gawel M, Aschoff J, May A, Charlesworth B R. High levels of satisfaction in patients treating migraine with zolmitriptan nasal spray in a real life setting: results from phase 2 of the REALIZE study – presented at the 56th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, April 24 - May 1, 2004 2. Gawel M, Aschoff J, Lee J, Charlesworth B R. Zolmitriptan nasal spray is highly efficacious, very fast acting and produces sustained relief in the treatment of acute migraine in a real life setting: Results from phase I of the REALIZE study. Annals of Neurology 2003; 54(Suppl 7):S32. 3. Dodick D, Brandes J, Elkind A, Mathew N, Rodichok L. Early efficacy and excellent tolerability of zolmitriptan nasal spray in acute migraine: results from the Trial 22 study – presented at the 56th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, April 24 - May 1, 2004 4. Uemura N, Charlesworth B R, Onishi T, Mitaniyama A, Kaneko T, Ninomiya K et al. Zolmitriptan is detectable in plasma as early as 2 to 5 minutes after administration by nasal spray. Headache 2003; 43(5):584, Abs. 5. Dowson AJ, Boes-Hansen S, Farkkila AM. Zolmitriptan nasal spray is fast-acting and highly effective in the acute treatment of migraine. J Neurol 2000;7(suppl 3):82 6. Charlesworth B.R et al. CNS Drugs 2003;17(9):653-667

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.