Skip to main content

Ny svensk studie visar att 8 av 10 migränpatienter väljer Zomig Nasal

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:09 CEST

Enligt nya data som presenterades vid mötet för European Federation of Neurological Societies (EFNS) i Helsinki, Finland den 30/8-3/9, väljer 81% av patienter med migrän, varav 2/3 med tidigare erfarenhet av triptanbehandling, migrännässprayen Zomig Nasal (zolmitriptan). Anledningen till patienternas val var snabb smärtlindring och bättre effekt jämfört med tidigare migränbehandling. Migrän har en stor inverkan på livskvaliteten hos både de som drabbats och deras familjer. Världshälsoorganisationen (WHO) har nyligen angivit tillståndet som en av de tjugo viktigaste orsakerna till invaliditet.1 En global enkät bland migränpatienter fastslog att det viktigaste vid migränbehandling är att uppnå snabb smärtlindring.2 Snabb, tillförlitlig effekt innebär liten eller ingen invaliditet för de drabbade och minimerar migränens inverkan på deras liv. I kliniska studier har Zomig Nasal visat signifikant lindring av migrän inom 10 minuter.3 -Migränikern vill ha snabb smärtlindring enligt min erfarenhet, säger doktor Steen Boes Hansen, Huvudvärkskliniken, Kronobergskliniken i Växjö. Ca 70-80 procent av migränpatienterna drabbas dessutom av illamående i samband med sin migrän och har därför svårt att ta en tablett. För dessa patienter är nässpray en bra lösning. Snabbt verkande och god effekt på illamående, ljus- och ljudkänslighet Syftet med studien4 som utfördes vid Huvudvärkskliniken i Växjö var att utvärdera patienters inställning till behandling med Zomig Nasal 5 mg i daglig klinisk verksamhet. Av 180 migränpatienter som fått recept på Zomig Nasal 5 mg fick 120 slumpvis utvalda patienter en enkät med frågor om erfarenhet av behandling med Zomig Nasal. Av de 110 patienter som besvarade enkätundersökningen hade 82 behandlat minst en migränattack, varför studien baseras på dessa patienters svar. Tidigare migränbehandling inkluderade triptaner (78%), ergotaminer (9%), NSAID (12%) samt andra typer av läkemedel (11%). Anledningen till att patienterna ville prova ett nytt läkemedel var förhoppning om att få en snabbare eller bättre effekt (39%), en särskild önskan om att prova Zomig Nasal, eller missnöje med tidigare migränbehandling (30%). Bland de 81% av patienterna som valde att fortsätta sin behandling med Zomig Nasal var god effekt (44%) och snabb smärtlindring (37%) främsta anledningen till patienternas val. Det stora flertalet av patienterna rapporterade frihet från huvudvärk (67%), illamående (83%), samt ljus- och ljudkänslighet (76%) inom 1 timme efter administrering. För mer information angående studien, kontakta: Doktor Steen Boes Hansen, Huvudvärkskliniken, Kronobergskliniken i Växjö, tel 0470-711 500. För mer information om Zomig Nasal, v g kontakta: Dr Lasse Carling, Medicinskt ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 227 20 eller 0709-67 00 13 Erica Jarnling, Informatör/PR-ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35, e-post erica.jarnling@astrazeneca.com Referenser: Mental Health: New Understanding, New Hope. World Health Organisation. World Health Report, Geneva, WHO 2001 MacGregor AE, Brandes J, Eikermann A. Migraine prevalence and treatment patterns: the global migraine and zolmitriptan evaluation survey. Headache. January 2003: Volume 43, Issue 1 Gawel M, Aschoff J, Charlesworth B et al. Zolmitriptan nasal spray is highly efficacious, very fast acting and produces sustained relief in the treatment of acute migraine in a real life setting: results from phase I of the REALIZE study – presented at 45th Annual American Headache Society meeting, Chicago, USA – 21 June 2003 Boes-Hansen S. High level of effectiveness and patient satisfaction with zolmitriptan nasal spray in a clinical practice setting – presented at 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Helsinki, Finland - 31 August 2003.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera