Skip to main content

Ny svensk studie visar:Tabletter föredras vid behandling av prostatacancer

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2003 10:42 CET

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar svenska män. Varje år insjuknar 8 000 svenskar i sjukdomen varför det är viktigt att finna bra och effektiva behandlingsmetoder för denna växande patientgrupp. Nu presenteras nya rön kring en unik svensk medicinsk studie där patienter själva har fått välja sin behandling. Operation, sprutor eller tabletter är tre metoder som är mycket olika men ger likvärdig effekt av lokalt avancerad prostatacancer. Studien1, som presenterats under den pågående Läkarstämman i Stockholm, visar på vilket sätt behandlingsvalet påverkas när en patient är välinformerad och själv får välja. - Patienterna blev i hög grad nöjda med sin behandling när de fått vara delaktiga. Många valde tablettbehandling, till stor del på grund av den lägre risken för att drabbas av impotens, säger Claes R Nyman, docent och överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm samt en av prövarna i studien. Preferensstudien har bara genomförts i Sverige på följande orter: Norrköping, Linköping; Göteborg, Örebro, Skövde, Karlstad, Västerås, Karlskrona, Halmstad, Växjö, Gävle samt på Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm. Dubbelt så många ville ha tablettbehandling För att få en klar bild av hur behandlingen av samma patientgrupp ser ut i hela landet har man jämfört preferensstudiens 150 patienter med de 1 347 patienterna som fanns med i cancerregistret 2001. Operation valdes av 24 % av patienterna i studien. I cancerregistret var motsvarande siffra 23% i stort sett identisk. Den patientgrupp som valde sprutor i preferensstudien utgjordes av 34% medan motsvarande siffror i cancerregistret var 55 %. Skillnaden mellan de som valde tablettbehandling i studien och i cancerregistret var mest påfallande då hela 42 % av patienterna i studien valde tablettbehandling medan bara 22 % av patienterna i cancerregistret fick tabletter. Patienterna som ingått i studien har lokalt avancerad prostatacancer, vilket innebär att tumören vuxit utanför prostata och ibland även i intilliggande områden. Tumören är beroende av testosteron, som normalt produceras i testiklarna, för att växa. De olika behandlingsalternativen för sjukdomen är exakt likvärdiga och tar bort produktionen eller effekten av testosteronet. Behandlingen av denna cancerform är endast palliativ och syftar till att lindra sjukdomsbesvären. Till skillnad från kurativ behandling då man försöker bota sjukdomen helt. Viktigt med patientinformation Patientorganisationen ROP (Riksorganisationen för prostatacancer) välkomnar resultatet som visar att delaktiga patienter är nöjda patienter. – Vi hoppas att studien ska bidra till att läkare blir ännu bättre på att informera nydiagnostiserade prostatacancerpatienter om sjukdomen och olikabehandlingsmetoderna, säger Lars-Olof Strandberg, ordförande i ROP. Vid diagnostillfället informerades patienterna muntligt och skriftligt om de tre olika behandlingsalternativen, dess effekter och biverkningar. De fick en veckas betänketid och gjorde sedan ett aktivt val. Patienterna nöjda med sina val Resultatet visar att hälften inte hade svårigheter att göra sina val och att 98% förblev nöjda med den behandling de valt. 42%, valde tablettbehandling (Casodex), 24% föredrog operation (kirurgisk kastrering) och 34% ville behandlas med sprutor (GnRH-analog). Det dominerande skälet för val av operation var obehag inför sprutor och tabletter och valet av sprutor berodde oftast på oro för operation. Tabletter föredrogs av de flesta på grund av oro för operation och sprutor samt mindre risk än vid operation. Tablettbehandling med Casodex förhindrar att hormonet påverkar tumörcellen och effekten kvarstår så länge tabletten tas. Behandlingen ger lägre risk för impotens och blodvallningar/svettningar än operation och sprutor. Operation, kirurgisk kastrering, innebär att produktionen av testosteron upphör omedelbart och för gott. Sprutor med GnRH-analog gör att testosteronproduktionen upphör så länge behandlingen pågår. För ytterligare information vänligen kontakta: Claes R Nyman, docent och överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm. Tel: 08-616 37 20, mobil: 0709-589 896. Professor Roger Henriksson, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 219 92, mobil: 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige. Tel: 08-553 231 29, mobil: 0733 –35 14 30, ann-christine.berg@astrazeneca.com Bakgrundsmaterial Bakgrundsmaterial och bilder finns att ladda ner i pressrummet på www.astrazeneca.se, bland annat: Preferensstudien ”Patientens val av endocrin behandling vid lokalt avancerad prostatacancer”. Mer information om prostatacancer finns också på www.cancer.nu Referens 1) Patientens val av endocrin terapi vid lokalt avancerad prostatacancer. Jesper Thorup-Andersen, Claes R Nyman, Eberhard Varenhorst. Läkarstämman 2003.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera