Skip to main content

Nya data från CHARM-programmet visar: Minskad risk för hjärtinfarkt och hjärtdöd med Atacand

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:02 CEST

Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller att dö i hjärt/kärlsjukdom minskar hos patienter med hjärtsvikt när de behandlas med AstraZenecas blodtryckssänkande läkemedel Atacand®(candesartan cilexetil). Det är resultatet från ytterligare dataanalyser från CHARM*-programmet, som i dagarna publiceras i The Journal of the American Medical Association, JAMA,1 som visar att Atacand är den första AT1-receptorblockeraren som ger signifikant bättre resultat än placebo vid behandling av hjärtsviktspatienter. Resultatet av de nya dataanalyserna, som är en uppföljning av hjärtsviktspatienterna gjord i medeltal efter 37,7 månader efter start av behandlingen, visar att: Antalet patienter som drabbades av hjärtdöd och/eller ej dödlig hjärtinfarkt var signifikant färre i gruppen som behandlades med Atacand (20,4%) jämfört med dem som fick placebo(22,9%). (HR 0.87, 95% CI, 0.79-0.96; p=0,004). Antalet patienter som drabbades av ej dödlig hjärtinfarkt ensamt var signifikant färrei färre i gruppen som fick Atacand (3,1%) jämfört med placebogruppen (3,9%). (HR 0.77, 95% CI, 0.60-0.98;p=0.03). - Detta innebär att var fyrtionde hjärtdöd eller hjärtinfarkt kunde förhindras hos de den grupp hjärtsviktspatienter som behandlades i drygt tre år med Atacand. Det stärker uppfattningen att betydelsen av behandlingsvinsten med Atacand hos ett brett spektrum av hjärtsviktspatienter, inklusive de som får optimal standardbehandling för sin sjukdom, säger Dr Catherine Demers vid McMaster University, Ontario, Canada om resultaten Minskningen av hjärtdöd eller insjuknande i ej dödlig hjärtinfarkt i den aktuella dataanalysen var bestående i relevanta jämförelsegrupper rakt igenom CHARM-programmet. Detta trots att patienterna som deltog i studien redan var behandlade med läkemedel som har en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. Behandlar hjärtsviktspatienter i 49 länder I november 2004 godkändes Atacand, ett väletablerat blodtryckssänkande läkemedel, inom EU för behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion. I februari 2005 godkände amerikanska FDA Atacand för behandling av hjärtsvikt, och den 19 maj godkände även FDA användning av Atacand i tillägg till ACE-hämmare vid hjärtsviktsbehandling. Idag är Atacand godkänt för hjärtsviktsbehandling i 49 länder. Dessa godkännanden baseras på de positiva resultaten från CHARM-programmet som visar att Atacand är det första och enda blodtryckssänkande läkemedlet i kategorin AT1-receptorblockerare som minskar såväl hjärt/kärl död som behovet av sjukhusvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett tidigare behandling.2 * CHARM: Candesartan in Heart failure – Assessment of Reduction in Mortality and morbidity. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Eriksson, medicinskt ansvarig hjärta/kärl AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 226 47 Gunilla Larsson, pressansvarig hjärta/kärl AstraZeneca Sverige, Telefon 08-553 231 35, gunilla.larsson@astrazeneca.com Referenser: 1. Demers C, McMurray JJV, Swedberg K, et al. Impact of Candesartan on nonfatal myocardial infarction and cardiovascular death in patients with heart failure. JAMA. 2005; 294(14) 1794-1798 2. Young JB, Dunlap ME, Pfeffer MA, et al. Mortality and morbidity reduction with candesartan in patients with chronic heart failure and left ventricular systolic function. Results from the CHARM low-left ventricular ejection fraction trials. Circulation 2004;110:2618-26.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.