Skip to main content

Nya studiedata visar: Skillnader i biverkningar mellan olika schizofreniläkemedel

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:02 CEST

Flera av de nyare antipsykotiska läkemedlen mot schizofreni skiljer sig åt när det gäller biverkningar vilket är en viktig orsak till att många patienter slutar ta sina mediciner och därmed återinsjuknar. Det visar nya data som presenteras på ECNP (European Collage of Neuropsychopharmacology) i Amsterdam lördagen den 22 oktober. Samtidigt visar data att de antipsykotiska läkemedlen Seroquel (quetiapin), Zyprexa (olanzapin) och Risperdal (risperidon) är lika effektiva vid behandling av patienter som första gången insjuknar i psykos. CAFE-studien (Comparison of Atypicals in First Episode Psychosis) är den första studie som undersöker den relativa effekten av Seroquel, Zyprexa och Risperdal hos patienter som för första gången insjuknar i psykos, mätt genom avbruten behandling oavsett orsak. Vid vecka 52 var frekvensen av avbruten behandling oavsett orsak ungefär densamma hos de olika läkemedlen (70,9 procent, 68,4 procent och 71,4 procent för Seroquel, Zyprexa respektive Risperdal). Signifikant fler Zyprexapatienter (80 procent) hade en viktökning om sju procent eller mer i förhållande till utgångsläget, jämfört med 57,6 procent när det gäller Risperdalpatienterna och 50 procent hos Seroquelpatienterna (P=0.01 Zyprexa vs Seroquel). Förskrivna medeldoser per dag i CAFE-studien var 506 mg för Seroquel, 11,7 mg för Zyprexa och 2,4 mg för Risperdal. Den totala avbrytandefrekvensen som sågs bland patienterna i CAFE-studien speglar komplexiteten när det gäller att behandla människor med schizofreni. TESIS-studien2 (Tolerability and Effectiveness of Seroquel In Patients with Schizophrenia)* som också presenteras vid ECNP visar att Seroquel och Risperdal är likvärdigt effektiva vid akut behandling av schizofreni, men att Seroquel har fördelar avseende biverkningar. Resultaten från den akuta fasen av TESIS-studien visar att patienterna svarade på likartat sätt på båda läkemedlen avseende effekt på schizofrenisymtomen: 66,3 procent av Seroquelpatienterna och 57,1 procent av Risperdalpatienterna visade en förbättring om minst 40 procent i Brief Psychiatric Rating Scale-poäng. Fler patienter hade extrapyramidala biverkningar (oförmåga att kontrollera muskelrörelserna) med Risperdal jämfört med Seroquel: stelhet (25,7 procent vs 3,8 procent, P

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera