Skip to main content

Nya studieresultat visar: CRESTOR mer effektivt än Lipitor på att sänka kolesterolet för patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:29 CEST

Sju av tio personer med hög risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom når kolesterolvärdet mindre än 2,5 mmol/l LDL-C efter behandling med CRESTOR 10 mg (rosuvastatin), medan bara fem av tio når samma målvärde med Lipitor 10 mg (atorvastatin). Nya data från ett flertal studier där sammanlagt mer än 5000 patienter medverkat presenteras i dagarna på det femtonde internationella symposiet kring störningar i fettomsättningen, DALM (Drug Affecting Lipid Metabolism) i Venedig. Resultaten visar att AstraZenecas blodfettsänkande läkemedel CRESTOR ger en effektiv kolesterolsänkning hos patienter med allvarliga riskfaktorer, så som blodfettsstörningar i kombination med ateroskleros, kranskärls-sjukdomar, typ2-diabetes eller metabolt syndrom. Resultaten ovan är hämtade fån studien DISCOVERY där patienter med hyperkolesterolemi (förhöjd kolesterolhalt i blodet) medverkade. Det är vetenskapligt bevisat att det finns ett samband mellan förhöjda halter av det onda kolesterolet (LDL-C) och hjärt- och kärlsjukdomar. – För patienter som löper hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom är CRESTOR ett läkemedel som erbjuder effektiv sänkning av LDL-C, vilket gör det lättare att nå sina behandlingsmål och därmed minska risken för en hjärtkärlhändelse, säger Anders G Olsson, professor i medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, och forskare i förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar, med speciell inriktning på blodfetter. På symposiet presenteras studier som visar att CRESTOR har samma säkerhetsprofil som andra statiner, men är effektivare för flera patientkategorier: COMETS där 397 patienter med metabolt symdrom1 och dyslipidemi2 medverkade visar att Apo B-nivån, efter sex veckors behandling med CRESTOR 10 mg, sänktes med 34 %. Med Lipitor 10 mg sänktes nivån med 31 %. Efter tolv veckors behandling sänkte CRESTOR 20 mg Apo B-nivån med 41 %. Lipitor 20 mg sänkte detta värde med 36 %. Höga nivåer med apolipoproteiner (Apo-B) betraktas av läkare som en stark riskfaktor för kranskärlssjukdom. MERCURY I som omfattade 3140 patienter med dyslipidemi, ateroskleros3, kranskärlssjukdom eller typ2-diabetes, och URANUS med 469 patienter med dyslipidemi och typ-2 diabetes, visar också att CRESTOR förbättrar apolipoproteiner-profilen hos patienter med förhöjd risk. I en delstudie i MERCURY med 547 patienter med typ2-diabetes visades att CRESTOR 10 mg minskade LDL-kolesterolet med 47 procent, medan Lipitor minskade LDL-kolesterolet med 33 procent. CRESTOR har godkänts i över 65 länder på fem kontinenter, och har introducerats i över 50 olika länder, bland annat i 13 europeiska, i USA och i Kanada. Över 3 miljoner patienter har blivit ordinerade behandling med CRESTOR och över 10 miljoner recept har utfärdats. CRESTOR Studietitlar: COMETS = A COMparative study of rosuvastatin in subjects with METabolic Syndrome DISCOVERY = DIrect Statin COmparison of LDLC Values: an Evaluation of Rosuvastatin LDL therapY MERCURY I = Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin therapY RADAR = Rosuvastatin and Atorvastatin in different Dosages And Reverse cholesterol transport URANUS = Use of Rosuvastatin versus Atrovastatin iN type 2 diabetes mellitUS subjects Faktaruta målvärden för kolesterol Sverige: Totalkolesterolet får inte överstiga 5 mmol/lit, LDL-kolesterolet (LDL-C) får inte överstiga 3 mmol/lit Patienter med mycket hög risk (t.ex. patienten som redan har en hjärt-kärlsjukdom eller lider av typ-2-diabetes) kan behandling sättas in vid lägre värden. Europa: Totalkolesterolet får inte överstiga 4,5 mmol/l, LDL-kolesterolet får inte överstiga 2,5 mmol/l USA: För patienter som haft en hjärt- kärl händelse eller med motsvarande risk (patienter med ökad risk) får inte LDL-kolesterolet överstiga 2,6 mmol/lit För personer med två eller fler riskfaktorer (t ex bukfetma, rökning, lite motion) får LDL-kolesterolet inte överstiga 3,4 mmol/lit Hos övriga får LDL-kolesterolet inte överstiga 4,1 mmol/lit Presskontakter För ytterligare information, vänligen kontakta: Gunilla Larsson, PR-ansvarig hjärta/kärl AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35, 0733-35 14 26 gunilla.larsson@astrazeneca.com Anders G Olsson, Professor i medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping telefon 013-222 102 andol@imv.liu.se En samling riskfaktorer, t.ex., bukfetma, förhöjda triglycerid värden, låga HDL-kolesterolvärden, förhöjt blodtryck och förhöjd blodsockernivå, som starkt ökar risken för utveckling av diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Orsaken anses vara en kombination av genetiska faktorer och livsstil. Ämnesomsättningsstörning med onormala blodfettsnivåer, vanligen förhöjt LDL-kolesterol (det onda), lågt HDL-kolesterol (det goda) samt höga trigylcerider. En sjuklig process där plack utvecklas på insidan av artärernas väggar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy