Skip to main content

Nyhet från American Thoracic Society: KOL-patienter vill slippa de påfrestande försämringsperioderna

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 08:52 CEST

Idag presenterades data från den största kvalitativa undersökning som hittills gjorts kring patienter och läkares syn på försämringsperioder i samband med Kronsikt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)2,3,5,6. Resultaten visar att patienterna framförallt vill undvika de återkommande försämringsperioderna, vilka innebär en enorm fysisk och psykisk påverkan på livskvaliteten2,3. Resultaten visar också att läkare underskattar KOL-sjukdomen och de besvär som en försämringsperiod innebär5. Undersökningen presenterades under pågående American Thoracic Society (ATS). Nya hälsoekonomiska data presenterades också, som visar att behandling med kombinationsläkemedlet Symbicort vid KOL minskar antalet försämringsperioder, vilket innebär kostnadsbesparingar inom vården1. -Vår forskning bekräftar den stora effekt som försämringsperioder har på patienter med KOL. Man skulle i vissa avseenden kunna jämföra vad svåra försämringsperioder vid KOL innebär för luftvägarna mot vad infarkterna innebär för hjärtat. Det är därför ett primärt mål vid behandlingen av KOL att förebygga försämringsperioder. Vi måste också som läkare sätta oss in i patienternas psykiska behov vid behandling, för att ge patienterna bästa möjliga livskvalitet, säger Professor Claes-Göran Löfdahl på Lunds Universitets Sjukhus, en av forskarna bakom studien. Patienter med måttlig till svår KOL drabbas regelbundet av akuta försämringsperioder (exacerbationer), när andnöd, hosta och slemproduktion och inskränkt fysisk prestationsförmåga ökar. Detta leder till att de behöver uppsöka läkare för medicinsk behandling eller läggas in på sjukhus. Studien 2,3,5,6 syftade till att få ökad kunskap om dessa försämringsperioder, och innefattade 105 män och kvinnor från 50 år och uppåt med diagnosen KOL från Sverige, Frankrike, Tyskland och Spanien. Försämringsperioder mycket negativt för dagligt liv, humör och relationer Resultaten visar att 91 % av patienterna ansåg att försämringsperioderna innebär stora inskränkningar i den dagliga livsföringen och nästan hälften, 46 %, av patienterna slutade helt med alla aktiviteter. Hela 99 % av patienterna ansåg att försämringsperioderna också påverkade humöret negativ, i form av depression, argsinthet, ensamhet och oro. Likaså angav 59 % att en försämringsperiod hade en negativ inverkan på deras relationer till andra människor3. Svårt att bedöma KOL:s svårighetsgrad och påverkan Studien undersökte också överensstämmelsen mellan läkarens bedömning av KOL-sjukdomens svårighetsgrad i jämförelse med de internationella behandlingsriktlinjerna (GOLD4) samt läkarens syn på hur sjukdomen och försämringsperioderna påverkar patienterna fysiskt och psykiskt. Resultaten visade att trots att läkarna använde flera olika kliniska metoder, underskattade de ofta sjukdomens svårighetsgrad5. Symbicort minskar antalet försämringsperioder och sparar vårdkostnader Även hälsoekonomiska data från två randomiserade studier med över 1800 KOL-patienter presenterades. I för medicinering registrerades. Resultaten visade att behandling med Symbicort (budesonid/formoterol) istället för enbart den långtidsverkande luftrörsvidgaren Oxis (formoterol), innebar att en signifikant försämringsperioder som krävde medicinsk vård. Kostnaden för en svår försämringsperiod har beräknats till närmare 3000 USD i vårdkostnader. Studien visar att behandling per patient och år med Symbicort (budesonid/formoterol) kostar i snitt 1126 USD och med Oxis (formoterol) i snitt 874 USD . Med tanke på den höga kostnaden för försämringsperioder och den obetydliga skillnaden i behandlingskostnad kan man se en potential för kostnadsbesparingar vid användning av Symbicort (budesonid/formoterol) i jämförelse med enbart behandling med Oxis (formoterol)1. För mer information Professor Claes-Göran Löfdahl, Lunds Universitets sjukhus, tel: 046-17 12 06. Tommy Ekström, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 046-33 78 68, mobil: 070-520 78 68, e-post: tommy.ekstrom@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 08-553 260 00, mobil: 0733-35 14 30, e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com. Referenser: 1. Halpin, D et al. Treatment costs and number needed to treat (NNT) with budesonide/formoterol to avoid one exacerbation of COPD. Abstract presented at ATS, 2004. 2. Haughney,J et al. Conjoint analysis of patient perceptions of COPD exacerbations. Abstract presented at ATS, 2004. 3. Volgelmeier, C et al. Burden of exacerbations in COPD: The patient’s perspective. Abstract presented at ATS, 2004. 4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy For the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease NHLBI/WHO Workshop Report, 2002. http://www.goldcopd.com 5. Kessler, R et al. Physician assessment of COPD severity and physical and psychological burden on patients. Abstract presented at ATS, 2004. 6. Partridge, M et al. Patient understanding of the term ‘exacerbation’. Abstract presented at ATS, 2004.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy