Skip to main content

Ökat hopp för kvinnor med spridd bröstcancer

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:48 CET

Idag publiceras nya data i Journal of Clinical Oncology som visar att det rena antiöstrogenet Faslodex (fulvestrant) minskar tillväxten av bröstcancer hos postmenopausala kvinnor som fått återfall efter behandling med aromatashämmare.1 Det svenska nationella vårdprogrammet rekommenderar nu också Faslodex som ett möjligt alternativ till andra eller tredje linjens behandling för hormonkänslig, receptorpositiv bröstcancer. Behandlingsmöjligheterna för kvinnor som diagnostiseras med tidig bröstcancer har förändrats snabbt i takt med att aromatashämmare visat sig vara en bättre behandling än tamoxifen.2 Detta påverkar i sin tur alternativen för de patienter som får återfall efter behandling med aromatashämmare. Genom att aromatashämmare tar över en allt större del av behandlingen vid tidig bröstcancer, behövs en ny utvärdering av vilka hormonella behandlingar som finns tillgängliga för de kvinnor vars bröstcancer utvecklas till ett avancerat stadium trots behandling. De nya fas-2-data som nu publicerats talar för att Faslodex erbjuder en klinisk nytta för de kvinnor som fått återfall efter behandling med aromatashämmare. Det behövs dock större fas-3-studier för att säkerställa resultaten. Flera studier visar på bra effekt Två tidigare viktiga fas-3-studier har redan visat att Faslodex är effektivt och väl tolererat vid behandling av spridd bröstcancer, efter behandling med tamoxifen.3,4 Resultaten från de data som publiceras idag visar att: · 35,1% av kvinnorna fick en klinisk nytta, definierad som partiell respons och/eller stabil sjukdom utan tumörtillväxt, när de behandlades med Faslodex efter tidigare hormonell behandling. · mer än hälften (52,4%) av de 21 kvinnorna i studien som bara hade fått behandling med en aromatashämmare innan, uppnådde en klinisk nytta när de behandlades med Faslodex vid spridd bröstcancer. Trots att dessa data kommer från en liten grupp kvinnor, talar de för att Faslodex, utöver att vara en bra behandling vid spridd bröstcancer, också kan vara ett lämpligt alternativ för de kvinnor som fått återfall efter behandling med aromatashämmare. De data som publiceras idag har stöd av tidigare studier (Perey5, Steger6 och Franco7) där Faslodex visat sig vara effektiv mot cancertumörer hos kvinnor med spridd bröstcancer som tidigare fått aromatashämmare. AstraZeneca har ett flertal pågående kliniska studier som syftar till att hitta den bästa möjliga behandlingspositionen för Faslodex och andra hormonella terapier vid spridd bröstcancer. En av dessa studier, EFECT (Evalutaion of Faslodex and Exemestane Clinical Trial) kommer direkt att jämföra behandling med Faslodex och exemestane efter behandling med en icke-steroid aromatashämmare, och strävar efter att mer specifikt visa Faslodexs roll efter denna typ av behandling. Mer information om Faslodex och bilder på verkningsmekanismen finns i pressrummet på www.astrazeneca.se Mer information om bröstcancer finns på www.cancer.nu För ytterligare information vänligen kontakta: Professor Roger Henriksson, medicinsk rådgivare, AstraZeneca Sverige tel: 08-553 219 92, mobil: 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Erica Jarnling, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige tel: 08-553 261 29, mobil: 0730-71 50 26, e-post: erica.jarnling@astrazeneca.com Referenser: 1. Ingle J. N. et al. Fulvestrant in Women With Advanced Breast Cancer After Progression on Prior Aromatase Inhibitor Therapy: North Central Cancer Treatment Group Trial N0032. Journal of Clinical Oncology 2006; 24 (7). 2. ATAC Trialists' Group. Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) trial after completion of 5 years' adjuvant treatment for breast cancer. Lancet, 365 (9453): 60-62. 3. Osborne C. K. et al. Double-Blind, Randomized Trial Comparing the Efficacy and Tolerability of Fulvestrant Versus Anastrozole in Postmenopausal Women With Advanced Breast Cancer Progressing on Prior Hormonal Therapy: Results of a North American Trial. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(16) 3386-3395. 4. Howell A. et al. Fulvestrant, Formerly ICI 182,780, Is as Effective as Anastrozole in Postmenopausal Women With Advanced Breast Cancer Progressing After Prior Hormonal Treatment. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(16) 3396-3403. 5. Perey L. R. et al. Fulvestrant as hormonal treatment in postmenopausal patients with advanced breast cancer progressing after treatment with tamoxifen and aromatase inhibitors: update of a phase II SAKK trial. SABCS 2004, poster number 6048. 6. Steger G. et al. Fulvestrant (‘Faslodex’): Clinical experience from the compassionate use programme. Cancer Treatment Reviews 2005; 31, S10–S16. 7. Franco et al, Response to fulvestrant in heavily pretreated postmenopausal women: A single-center experience , .Breast Cancer Research and Treatment 2004, 88: 103-108

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera