Skip to main content

Okunskap om schizofreni leder till en ökad hotbild

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 16:58 CET

AstraZeneca Sverige arrangerar idag ett journalistseminarium för att öka kunskapen om sjukdomen schizofreni och behandlingen av personer som lider av denna sjukdom. Resultaten från en Gallup-undersökning som presenteras på seminariet visar att många svenskar känner sig mer hotade av att det finns personer med schizofreni ute i samhället efter den senaste tidens våldshändelser. Trots att nära hälften av de tillfrågade svarar att de har en tilltro till behandling med läkemedel, anser drygt två tredjedelar att ett större inslag av tvångsvård behövs. – Denna uppfattning beror enligt min mening på att den bild som ges i debatten av personer med schizofreni är felaktig och att kunskapen om sjukdomen är ringa. Tvång är alltid en kränkning och en nödlösning, säger Rakel Lundgren, Schizofreniförbundets förbundsordförande. När schizofreniläkemedel nämns i undersökningen relaterar flera av de tillfrågade till ord som avtrubbande, dämpande och drogande. Dessa föreställningar finns alltså fortfarande kvar trots att en stor andel (45%) av de tillfrågade ändå relaterade till effektiva läkemedel som gör att patienter kan leva ett normalt liv. – Landstingen är återhållsamma med vissa nyare läkemedel för att de kan kosta upp mot femtio kronor per patient och dag. En sådan kostnad framstår som mycket hovsam för att framgångsrikt behandla en person som fått en svår psykiatrisk diagnos. Detta speciellt som det ger stora vinster både för individen och inte minst för samhället, när en person med schizofreni kan lämna slutenvården och gå till eget boende och kanske rentav utföra ett arbete, fortsätter Rakel Lundgren. Undersökningen visar att kunskapen kring behandling av personer med schizofreni är ringa. Svaren visar också signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor känner sig mer hotade idag. Rapporten visar dessutom på stora skillnader mellan storstad och landsort. Landsortsbor känner sig i större utsträckning mer hotade efter den senaste tidens våldshändelser. TNS Gallup har genomfört undersökningen på uppdrag av AstraZeneca under perioden 20-26 november i år via telefonintervjuer. Totalt har 1 000 personer ingått i undersökningen. Fråga 1. Efter den senaste tidens våldshändelser känner du dig mer hotad av att det finns personer med schizofreni ute i samhället än för ett år sedan eller gör du inte det?. Ja 36 % Nej 60 % Vet ej 4 % Totalt 100 % Fråga 2. Anser du eller anser du inte att det behövs ett större inslag av tvångsvård i dagens behandling av personer med schizofreni? Behövs (ett större inslag av tvångsvård) 71 % Behövs inte (ett större inslag av tvångsvård) 11 % Vet ej 18 % Totalt 100 % Fråga 3. Vad tänker du på när jag säger schizofreniläkemedel? Tunga läkemedel med mycket biverkningar 21 % Effektiva läkemedel som gör att patienter kan leva ett normalt liv 45 % Annat, nämligen… 7 % Vet ej 27 % Totalt 100 % För ytterligare information kontakta: Rakel Lundgren, Schizofreniförbundet Förbundsordförande Mobil: 070-346 17 85 E-mail: rakel.lundgren@telia.com Johan Brun, AstraZeneca Sverige Medical Director Mobil: 070-392 78 52 Arbete: 08-553 273 20 E-mail: johan.brun@astrazeneca.com Bakgrundsmaterial Fakta om läkemedlet seroquel Fakta om Schizofreni

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy