Skip to main content

Resultat från fas III-studie med zibotentan vid prostatacancer

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 08:03 CEST

Resultaten från en studie som utvärderar zibotentan vid behandling av män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) visar ingen signifikant förbättring i det primära effektmåttet total överlevnad (OS).

Studie 14 är en randomiserad, placebokontrollerad studie i fas III som utvärderade zibotentan 10 mg som tillägg till standardbehandling hos 594 patienter med metastaserad CRPC. Säkerhets- och tolererbarhetsprofilen för zibotentan i denna studie var i linje med tidigare studier.

Som en följd av dessa resultat planerar AstraZeneca i nuläget inte att inlämna registreringsansökningar för zibotentan. Det kliniska prövningsprogrammet ENTHUSE inkluderar två andra pågående studier med zibotentan vid olika former av CRPC. Det fullständiga resultatet av studie 14 publiceras 2011.

Om zibotentan och fas III-programmet
Zibotentan är en ny behandling som tas i tablettform en gång om dagen. Den verkar genom att blockera signalvägen endotelin. När prostatacancer framskrider blir denna signalväg förändrad, vilket driver cancertillväxten. Genom att blockera endotelin A-receptorn i denna signalväg kan zibotentan bromsa tumörtillväxten och därmed potentiellt spridningen av cancerceller.

Zibotentan studeras på över 3 000 män i det kliniska prövningsprogrammet ENTHUSE (Endothelin A Use) för att utvärdera effekt och säkerhet när det gäller förlängd överlevnad hos män med CRPC. Det finns två andra studier i prövningsprogrammet ENTHUSE utöver studie 14:

• Studie 15 kommer att utvärdera zibotentan jämfört med placebo, hos män vars sjukdom ännu inte är spridd.
• Studie 33 kommer att utvärdera zibotentan plus cellgiftsbehandling, jämfört med enbart cellgiftsbehandling hos män vars sjukdom har spridits och som har ordinerats cellgiftsbehandling.

Om prostatacancer och CRPC
Prostatacancer drabbar främst män över 50 år. Det är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och förekomsten ökar. Globalt diagnostiseras över 670 000 män med prostatacancer varje år – ett av nio nya cancerfall bland män (i Sverige är andelen 32,8%) och 1 av 5 män med prostatacancer kommer att utveckla CRPC. CRPC är prostatacancer som inte längre svarar på behandling som blockerar verkan av testosteron, det naturligt förekommande hormon som driver cancertillväxt. Även om behandlingar som blockerar testosteron (hormonella behandlingar) gör stor nytta för många män, blir majoriteten av patienterna så småningom resistenta mot hormonella behandlingar och utvecklar CRPC. För dessa män är cellgiftsbehandling den enda behandling som har visat överlevnadsfördelar.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 20 7604 8123, mob: +44 7789 654 364

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. Omsättningen uppgick 2009 till 32,8 miljarder USD.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy