Skip to main content

Snabb och effektiv smärtlindring viktigt för migränpatienternas val av medicin

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 09:56 CEST

Resultatet av fyra studier visar: Snabb och effektiv smärtlindring viktigt för migränpatienternas val av medicin En snabb och effektiv lindring av symtomen gör att migränpatienter uppskattar migränsprayen Zomig(R) Nasal (zolmitriptan) från AstraZeneca. Det visar resultatet av fyra studier1som nyligen presenterats på Congress of the International Headache Society – IHC – i Rom, Italien. Migrän är en sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen – 1,3 miljoner människor i Sverige lider av migrän. En tredjedel av dessa har attacker så pass ofta att deras livskvalitet kraftigt påverkas. Den dagliga tillvaron försvåras och såväl sociala som familjerelationer försämras. En global enkät bland migränpatienter fastslog att det viktigaste vid migränbehandling är att uppnå snabb smärtlindring2. I kliniska studier har Zomig Nasal visat signifikant lindring av migränsymtomen inom 10 minuter3. Syftet med de fyra studierna var att utvärdera migränpatienters inställning till behandling över kort och lång tid med Zomig Nasal i daglig klinisk verksamhet. - Det är viktigt att människor med migrän får tillgång till effektiva och snabba läkemedel. Därför välkomnar vi nya beredningsformer. Tabletter fungerar inte för alla och där är nässpray ett bra alternativ, säger Svea Olofsdotter, verksamhetsansvarig vid Svenska Migränförbundet. Mycket nöjda migränpatienter Drygt 1 300 migränpatienter har deltagit i studierna som genomfördes vid tre olika kliniker i Sverige och i Storbritannien. Resultatet visar att patienterna var mycket nöjda med Zomig Nasal – i studie A gav drygt 57% omdömet "utmärkt" eller "bra" och i studie B var patienterna ännu mer nöjda, drygt 70% gav omdömet "utmärkt" eller "bra". En stor del av de patienter som inte varit nöjda med tidigare triptanbehandling bedömde behandlingen med Zomig Nasal som utmärkt eller bra, vilket visar att Zomig Nasal ger migränpatienterna klara fördelar jämfört med andra triptaner. Majoriteten av patienterna uppgav att de ville fortsätta använda Zomig Nasal – 69% i studie C och 81% i studie D. Huvudskälet till detta uppgavs vara den snabba effekten och den fullständiga smärtfriheten som uppnåddes. Få avbröt behandlingen Patienternas uppskattning avspeglades dessutom i den låga andel av deltagarna (under en procent) som avbröt studierna på grund av biverkningar, vilket visar att att Zomig Nasal tolereras väl. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dr Lasse Carling, Medicinskt ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 227 20 eller 0709-67 00 13 Erica Jarnling, PR-ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35 Referenser: Dahlöf C, Boes-Hansen S, Dowson A. Zolmitriptan nasal spray improves patient satisfaction by providing fast and effective relief from migraine symtoms – presented at 11th Congress of the International Headache Society, Rom, Italy – 15 September 2003. MacGregor AE, Brandes J, Eikermann A. Migraine prevalence and treatment patterns: the global migraine and zolmitriptan evaluation survey. Headache. January 2003: Volume 43, Issue 1 Gawel M, Aschoff J, Charlesworth B et al. Zolmitriptan nasal spray is highly efficacious, very fast acting and produces sustained relief in the treatment of acute migraine in a real life setting: results from phase I of the REALIZE study – presented at 45th Annual American Headache Society meeting, Chicago, USA – 21 June 2003 Fakta om studierna Studie A – en randomiserad, placebokontrollerad studie med 235 patienter, vilka använde Zomig Nasal 5 mg vid upp till 3 måttliga till svåra migränanfall. Sammanlagt behandlades 603 migränanfall. Studie B – en ettårig förlängning av studie A med 783 patienter som fick behandling av 10 507 migränanfall av olika styrka (milda, måttliga eller svåra). Studie C – en översikt över 232 patienter vid en migränmottagning som erbjöds att prova Zomig Nasal 5 mg för behandling av upp till 6 anfall med syftet att avgöra om denna behandling var mer effektiv än tidigare provade läkemedel. Majoriteten av dessa patienter (89%) använde triptaner redaninnan de provade Zomig Nasal. Studie D – en översikt över 82 patienter vid en annan migränmottagning som fick prova Zomig Nasal(76% av dessa hade tidigare använt triptaner). Här registrerades läkemedlets effekt och patienternas attityder och preferenser. Resultat I studie A uppgav 57,5% av patienterna omdömet "utmärkt" eller bra om Zomig Nasal. I studie B var patienterna ännu mer nöjda och 70,3% gav omdömet "utmärkt" eller "bra". Patienternas belåtenhet med Zomig Nasal i studie A analyserades också i relation till hur man uppfattade tidigare triptanbehandling. Av de patienter so bedömde resultatet av den tidigare triptanbehandlingen som "dålig" ansåg 57,2% att Zomig Nasal var "utmärkt" eller "bra". Av de patienter som bedömde resultatet av den tidigare triptanbehandlingen som "medelbra" ansåg 51,8% att Zomig Nasal var "utmärkt" eller "bra". Patienternas svar i studierna C och D indikerade att de var mycket nöjda med Zomig Nasal. I studie C ville 69% av patienterna fortsätta använda nässprayen. I studie D ville 81% av de patienter som uttryckte någon preferens använda nässprayen. I studie C var de vanligaste skälen till att patienterna vill fortsätta med Zomig Nasal att dess effekt sattes in så snabbt (76%), att det räckte med en dos (59%) och att de fick fullständig smärtlindring från sin migrän (56%). Särskilt intressant är den undergrupp av patienter i studie C som tidigare använt sumatriptan nässpray, där 91% ville fortsätta använda Zomig Nasal. Även i studie D angavs den goda effekten (44%) och den korta tiden fram till smärtlindring (37%) för Zomig Nasal som de viktigaste skälen till att patienterna ville fortsätta med detta läkemedel. I samtliga fyra studier var den vanligaste rapporterade biverkningen att smaksinnet påverkades. Detta medförde dock inte att patienterna ville avbryta användningen av Zomig Nasal. Endast 0,8% av de 235 patienterna i studie A och 0,4% av de 783 patienterna i studie B avbröt sin medverkan på grund av påverkan på smaksinnet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera