Skip to main content

Studierna i fas III av Cerovive fortsätter som planerat efter analys av delresultat

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 09:39 CEST

AstraZeneca meddelar idag att studierna i fas III (SAINT I och SAINT II) kommer att fortsätta som planerat för att fastställa effekten av Cerovive (NXY-059) på funktionsnedsättning och neurologisk återhämtning efter akut ischemisk stroke (slaganfall). Beslutet baseras på en rekommendation från Independent Data and Safety Monitoring Board (IDMB) och styrkommittén för studierna. Rekommendationen från IDMB grundas på en nyligen genomförd preliminär analys av studieresultaten vid uppföljning av 1000 patienter tre månader efter inträffad stroke. Syftet med analysen var att fastställa huruvida det skulle vara utan värde att fortsätta patientrekryteringen till SAINT-studierna efter en jämförelse mellan funktions­nedsättningarna hos de strokepatienter som fått läkemedlet och motsvarande hos de patienter som fått placebo, samt att bedöma eventuella farhågor kring säkerheten. SAINT-studierna av Cerovive (NXY-059) genomförs på omkring 400 kliniker i 40 länder över hela världen (Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Kanada och Latinamerika) för att utvärdera effekten av substansen vid behandling av patienter som drabbats av en akut ischemisk stroke. Säkerheten för de deltagande patienterna övervakas fortlöpande. I augusti 2004 inleddes också rekryteringen av patienter till studien CHANT (Cerebral Hemorrhagic and NXY-059 Treatment). CHANT är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie i fas IIb med parallella grupper för att undersöka säkerhet och tolererbarhet vid 72 timmars infusion av Cerovive (NXY-059) hos vuxna patienter som drabbats av akut hjärnblödning. Studien kommer att genomföras vid 150 kliniker i 21 länder. Cerovive (NXY-059) är en nervskyddande substans med förmåga att fånga upp fria radikaler. Substansen är under utveckling av AstraZeneca, som licensierat originalsubstansen från Renovis, Inc. Kontaktpersoner media: Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 26107 Staffan Ternby, 08-553 26107 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera