Skip to main content

Teknik- och kommunikationsmässa

Evenemang

15
OCT
Folkets Hus, Järntorget
  -
Mässan vänder sig till barn/ungdomar/vuxna med hörselnedsättning eller dövhet (med eller utan hörapparat/CI/Baha), föräldrar, professionella samt övriga intresserade. Mässan arrangeras av Barnplantorna, Habilitering & Hälsa/Hörselverksamheten samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).