Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 25 träffar

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2018 08:00 CET

Över hela världen firas idag Cochleaimplantat-Dagen. Det är en STOR dag, för aldrig har möjligheterna varit så stora för döva och då särskilt döva barn att få andra möjligheter i livet än vad dövas historia visat genom århundrade. Att vara döv idag och att ändå HÖRA med ett återskapat sinne bjuder på helt andra möjligheter till vidare delaktighet, vilket så många vittnar om i nutid.

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 - Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 - Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:00 CEST

Den digitala revolutionen bryter barriärer och ökar människors möjligheter till kommunikation. För personer, barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning innebär digitaliseringen ökade möjligheter till kommunikation och delaktighet i samhället. Teknik- och kommunikationsmässan bjuder på det senaste Torsdagen den 5 oktober kl. 14-19 Studion, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm Fri entré

WHO antar handlingsplan - förebyggande åtgärder mot dövhet/hörselnedsättning

WHO antar handlingsplan - förebyggande åtgärder mot dövhet/hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 19:51 CEST

WHO uppskattar att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med en hörselnedsättning. Det är en viktig milstolpe i Barnplantornas strävan att alla med en hörselnedsättning i Sverige ska erhålla behandling inom sjukvård och habilitering utifrån de möjligheter som vi idag med modern hörselteknik. Det handlar om rätten till skola, arbete och livskvalitet för alla.

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, kommunikation och pedagogik

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, kommunikation och pedagogik

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 14:08 CET

Den 14 mars kl. 13.00-18.00 i Göteborg, Folkets Hus (gratis entré) har föräldrar till barn med hörselnedsättning/dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade. En rad utställare är på plats för att uppdatera alla besökare inom hörselområdet.

Nyheter Visa alla 16 träffar

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Nyheter   •   Feb 13, 2018 16:33 CET

För små barn är CI-hörsel deras norm Det kommer alltid att finnas ett behov av att placera in personer i olika fack vad det än gäller. När det gäller hörsel och talförmåga tycks det också finnas detta behov. Ofta florerar olika synsätt i sociala medier om hur det hörs eller låter att höra med CI. Vi möts av kommentarer som ”det är ingen normal hörsel”, ”robotlik hörsel”, ”Kalle Anka hörsel” ..

Beslut i Västra Götaland: Satsa på cochleaimplantat-behandling så fler får höra och höra bra

Beslut i Västra Götaland: Satsa på cochleaimplantat-behandling så fler får höra och höra bra

Nyheter   •   Jan 12, 2018 10:01 CET

Barnplantorna uppmärksammade i november 2017 ansvariga i Västra Götaland att cochleaimplantat-behandlingen, som återskapar ett sinne, innebär att sjukvården har ett livslångt behandlingsansvar för patienter. Det handlar också om sjukvårdens ansvar att tillse att fler i behov av denna behandling erhåller det. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen stödjer nu Barnplantorna och ÖNH-kliniken/SU.

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Nyheter   •   Dec 15, 2017 11:34 CET

Det är evidensbaserat att barns läs- och skrivfärdigheter är prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. När det gäller döva barn är det väl dokumenterat historiskt att de alltid kämpat med läs- och skrivutveckling, då att läsa och skriva grundar sig på auditiva processer. Paradigmskiftet inom hörselvården är cochleaimplantat.

Sjukvården sviker patienter med cochleaimplantat i Västra Götaland

Sjukvården sviker patienter med cochleaimplantat i Västra Götaland

Nyheter   •   Nov 30, 2017 10:47 CET

Cochleaimplantat-behandling av personer (barn, vuxna) med dövhet/grav hörselnedsättning är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Vid behandling med cochleaimplantat (CI) initieras sjukvårdens livslånga ansvar för patienten. För barn handlar det om utveckling av hörsel och tal, förskola/skola på hemorten..

Evenemang Visa alla 11 träffar

Nordisk konferens - NCFIE 218 - Barn med hörselnedsättning Delaktighet på riktigt

Nordisk konferens - NCFIE 218 - Barn med hörselnedsättning Delaktighet på riktigt

Evenemang   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Benämningen NCFIE (”Nordic Conference – from Family Intervention to Education”) myntades 2014 (NCFIE 2014 i Stockholm) för att visa en bredd i programmet från familjeintervention till lärande (förskola/skola) och forskning. Syftet var och är att länka ihop kunskap inom en rad områden för en omvandling till handling, d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och ...

2018-10-01 - 2018-10-02

Konferenscentrum Wallenberg Medicinargatan Göteborg

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Evenemang   •   Sep 19, 2017 15:41 CEST

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tidenUnder många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (försko...

2017-11-29, 09:00 - 16:15 CET

Scandic Frimurarhotellet Linköping

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Evenemang   •   Feb 18, 2016 10:32 CET

Barnplantorna erbjuder föräldrakurs i Skellefteå om familjeintervention. Kursen är ett initiativ från föräldrar. Föreläsare är psykolog Jan Andersén och ordförande i Barnplantorna Ann-Charlotte Gyllenram. Jan Andersén har en lång och gedigen erfarenhet från området barn med hörselnedsättning. Han är verksam vid cochleaimplantatkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

2016-02-20 - 2016-02-21

Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Evenemang   •   Mar 09, 2015 19:07 CET

Barnplantornas kurser de s.k. Pedagogiska Kaféerna är idag väletablerade regionala kurser, som sker i samverkan med förskola/skola eller interventionsteam (hörselhabilitering). Kurserna har utvecklats till viktiga mötesplatser för professionella såväl som föräldrar i ett utvecklingsarbete för att optimera hörselskadade barns möjligheter i förskola och skola.

2015-03-11, 08:30 - 16:30 CET

Silviaskolan, Hässleholm

Bilder Visa alla 9 träffar

Vincent 5 år hör med cochleaimplantat

Vincent 5 år hör med coch...

I ett reportage i Barnplantabladet (september 2016) berättar Vincents mamma om sin son - en aktiv kille som trots dövhet hör och pratar h...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

19,8 MB • 5472 x 3648 px

"Nalledoktorerna" på Barnplantornas familjeläger i Helsingborg sommaren 2013

"Nalledoktorerna" på Barn...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Madeleine Gyllenram
Ladda ner
Storlek

6,78 MB • 5184 x 3456 px

Teknik- och Kommunikationsmässa i Göteborg den 15 oktober 2014

Teknik- och Kommunikation...

500 personer kom och blev uppdaterade med kunskap inom hörselområdet. Det handlar bl.a. om trådlös och digital revolution i tiden för per...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,11 MB • 5472 x 3648 px

Nordisk Konferens 2010 i Göteborg

Nordisk Konferens 2010 i ...

Nordisk Konferens är en återkommande konferens vartannat år i samverkan mellan Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

4,38 MB • 5616 x 3744 px

Videor 1 träff

Informationsfilm om cochleaimplantat

Informationsfilm om cochl...

En informationsfilm om cochleaimplantat - att återskapa ett sinne. Filmen berör frågor kring cochleaimplantat. I filmen visas de olika st...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

33,8 MB • 766 x 574 px

Dokument 2 träffar

Statistik barn och vuxna med CI

Statistik barn och vuxna med CI

Dokument   •   2016-05-23 14:47 CEST

Varje år inhämtas statistik på antalet CI opererade barn och vuxna från de sju CI klinikerna i Sverige. Statistiken visar unilateralt (ensidigt) respektive bilateralt (dubbelsidigt) opererade kumulativt sedan CI behandling påbörjades i Sverige i slutet av 1980-talet

Statistik antal CI operationer i slutenvård per 100 000 invånare 2014

Från Socialstyrelsens operationsdatabas (offentlig information) redovisas antal CI operationer per 100 000 invånare utifrån varje landsting i Sverige. Fördelningen ger en tydlig beskrivning över den ojämlika vården i Sverige.