Skip to main content

Taggar

Barnplantornas tolfte familjeläger uppdaterar föräldrar med evidens för att kunna välja!

Barnplantornas tolfte familjeläger uppdaterar föräldrar med evidens för att kunna välja!

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 08:00 CEST

Barnplantornas tolfte familjeläger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition i Barnplantornas verksamhet för våra medlemmar. Många har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg - platsen för 35 familjer under en hel vecka med början den 28 juli.

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 12:27 CEST

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne - hörselsinnet. Ändå vägrar Region Västra Götaland att tillskjuta erforderliga resuser till verksamheten vid ÖNH/CI-verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2019 07:00 CET

I maj 2017 antog WHO (World Health Organisation) en handlingsplan som visar på den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med hörselnedsättning - 5 procent av världens befolkning Antalet ökar successivt. Den globala kostnaden uppskattas av WHO till 750 miljarder USD! Ändå saknas ett folkhälsomedvetande.

GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 07:00 CET

Cochleaimplantat (CI) är en etablerad behandling i sjukvården, att återskapa ett sinne. Döva barn med CI utvecklar hörsel och tal, vilket möjliggör läs- och skrivfärdigheter i nivå med hörande barn, möjligheter till högre studier och framtida arbete. Barnplantornas motto: Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL är en realitet för döva idag.

Behandla dövhet/hörselnedsättning - ett folkhälsoperspektiv

Behandla dövhet/hörselnedsättning - ett folkhälsoperspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 11:33 CET

Cochleaimplantatbehandling återskapar ett sinne - hörselsinnet. Behandling är kraftigt underfinansierad inom sjukvården. Det saknas en behovsplanering samt folkhälsoekonomisk analys. Sjukvården/landstingen och ansvariga myndigheter bör snarast ta fram samverkansmodeller för att prioritera och optimera behandlingen. Om detta inte görs är konsekvenserna stora för individ och samhälle.

Nordisk Konferens - NCFIE 2018. Barn med hörselnedsättning - Delaktighet på riktigt

Nordisk Konferens - NCFIE 2018. Barn med hörselnedsättning - Delaktighet på riktigt

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 12:00 CEST

Nordisk konferens, NCFIE (Nordic Conference from Family Intervention to Education) är resultatet av återkommande samverkan mellan Barnplantorna som patientorganisation och sjukvården/Öron-Näs-Halsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Den 1-2 oktober går konferensen av stapeln i Göteborg.

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 12:22 CEST

Genom åren, enda sedan cochleaimplantat-behandling av döva barn påbörjades nationellt/internationellt i slutet av 1980-talet, har behandlingen väckt aggressioner hos en fraktion av dövrörelsen som ser döva som ett eget folkslag. Dövhet är emellertid en medicinsk diagnos som sedan ett par decennier framgångsrikt behandlas med cochleaimplantat, som återskapar hörselsinnet.

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 16:14 CEST

Cochleaimplantat/CI är en sedan trettio år väl beprövad klinisk metod för att återskapa ett sinne hos barn och vuxna med dövhet eller grav hörselnedsättning. Omfattande studier visar på nyttan och besparingen för samhället i investering i modern hörselteknik samt bättre livskvalitet för den enskilde. Ändå anger Region Skåne den låga landstingsskatten som skäl till bristande patientansvar.

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 15:20 CEST

Cochleaimplantat (CI) - en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten "Action for Hearing Loss - Make a Sound Investment" tillsammans med rapporten "Spend2Save" att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige!

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2018 08:00 CET

Över hela världen firas idag Cochleaimplantat-Dagen. Det är en STOR dag, för aldrig har möjligheterna varit så stora för döva och då särskilt döva barn att få andra möjligheter i livet än vad dövas historia visat genom århundrade. Att vara döv idag och att ändå HÖRA med ett återskapat sinne bjuder på helt andra möjligheter till vidare delaktighet, vilket så många vittnar om i nutid.

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:24 CET

Kommentar på sociala medier ”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning” Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld. Cochleaimplantat är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid.

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 - Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 - Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:00 CEST

Den digitala revolutionen bryter barriärer och ökar människors möjligheter till kommunikation. För personer, barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning innebär digitaliseringen ökade möjligheter till kommunikation och delaktighet i samhället. Teknik- och kommunikationsmässan bjuder på det senaste Torsdagen den 5 oktober kl. 14-19 Studion, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm Fri entré

Spend to Save: Investering i hörselteknik besparing för samhället och livskvalitet för individen

Spend to Save: Investering i hörselteknik besparing för samhället och livskvalitet för individen

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 16:30 CEST

Hörselnedsättning/dövhet är ett av Europas mest utmanande hälso/sjukvårdsproblem med långtgående sociala konsekvenser för barn och vuxna. Enligt en studie i England visar kostnaderna relaterade till hörselnedsättning på 30 miljarder pund årligen! Kostnaderna för att inte tillhandahålla hörselteknik har visat sig vara större än kostnaden för att tillhandahålla hörselteknik.

Barnplantornas familjekurs/läger stärker föräldrar och barn med cochleaimplantat/hörapparat

Barnplantornas familjekurs/läger stärker föräldrar och barn med cochleaimplantat/hörapparat

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 10:50 CEST

Barnplantornas elfte läger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en synnerligen angelägen och mycket populär tradition hos våra medlemmar. Många har längtat till Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg, som är platsen för familjerna att stråla samman under en hel vecka. Dagens hörselteknologi erbjuder barn med dövhet/hörselnedsättning delaktighet i samhället.

WHO antar handlingsplan - förebyggande åtgärder mot dövhet/hörselnedsättning

WHO antar handlingsplan - förebyggande åtgärder mot dövhet/hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 19:51 CEST

WHO uppskattar att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med en hörselnedsättning. Det är en viktig milstolpe i Barnplantornas strävan att alla med en hörselnedsättning i Sverige ska erhålla behandling inom sjukvård och habilitering utifrån de möjligheter som vi idag med modern hörselteknik. Det handlar om rätten till skola, arbete och livskvalitet för alla.

Barnplantorna visar att cochleaimplantat-behandling är underfinansierad i sjukvården

Barnplantorna visar att cochleaimplantat-behandling är underfinansierad i sjukvården

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 15:48 CEST

Cochleaimplantat - en metod för att återskapa hörsel. Metoden har revolutionerat möjligheterna för både vuxna och barn med grav hörselnedsättning/dövhet att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten "action for Hearing Loss-Make a Sound Investment" att behandla hörselnedsättning faktiskt är ytterst kostnadseffektivt för samhället. Ändå är CI-behandling i Sverige underfinansierad.

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, kommunikation och pedagogik

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, kommunikation och pedagogik

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 14:08 CET

Den 14 mars kl. 13.00-18.00 i Göteborg, Folkets Hus (gratis entré) har föräldrar till barn med hörselnedsättning/dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade. En rad utställare är på plats för att uppdatera alla besökare inom hörselområdet.

Nordisk konferens - NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning - från familjeintervention till ett livslångt lärande

Nordisk konferens - NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning - från familjeintervention till ett livslångt lärande

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 13:01 CEST

Barnplantorna och Sahlgrenska universitetssjukhuset fortsätter samverkan med NCFIE 2016. Konferensen riktar sig till professionella och föräldrar. Vad gör skillnad för barn med hörselnedsättning? Vad finns det evidens för? NCFIE 2016 länkar ihop kunskap inom intervention och pedagogik i förskola och skola till nytta för barnet. Tid: 3-4 oktober Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg

Den ojämlika vården drabbar döva/hörselskadade i behov av cochleaimplantat (CI)

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 14:47 CEST

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering. Därför har vi sedan länge samlat in statistik från de sju universitetssjukhus där CI behandling pågår. Sedan slutet av 1980-talet har modern hörselteknologi utvecklats i en allt snabbare takt. CI återskapar ett sinne hos döva/gravt hörselskadade.

Idag firas Cochleaimplantatdagen globalt!

Idag firas Cochleaimplantatdagen globalt!

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 09:17 CET

BARNPLANTORNA firar idag den 25 februari "The International Cochlear Implant Day" tillsammans med många andra över hela världen. Cochleaimplantat (CI) är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Mer än 150 000 barn och vuxna i Europa samt ungefär 400 000 globalt har möjligheter att höra med ett återskapat sinne.