Skip to main content

Seminarium om vaccination av barn mot livshotande bakterier

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:04 CET

Pneumokockinfektioner kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, inte sällan med dödlig utgång. Det finns ett vaccin, men det ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet. Hur ser experter på riskerna och behovet av information?

Barnplantorna arrangerar ett journalistseminarium om pneumokockvaccinering av barn, torsdagen den 23 november 2006, kl 09.30-11.30, IVA (Rausingrummet) Grev Turegatan 16, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl 09.00.

Hugo Lagercrantz, professor och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och expert på nyföddhetsmedicin, medverkar liksom föräldrarna till Max som drabbades av hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokockbakterier och förlorade hörseln, och överläkare Eva Karltorp, verksamhetschef för Cochleaimplantatkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Pneumokocker är särskilt farliga för barn under två år och för äldre. Smittskyddsinstitutet rekommenderar pneumokockvaccination till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Men det är Socialstyrelsen som avgör frågan, och det ser ut att kunna ta tid innan beslut fattas. Under tiden är det upp till föräldrarna att ta ställning till om de ska vaccinera sina barn. Det kostar 1 700 kronor.


För anmälan och ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.o.se

För praktiska arrangemang svarar Wyeth AB.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel. Vissa barn med CI har blivit döva på grund av en invasiv pneumokockinfektion. De infektioner som dessa bakterier kan ge upphov till är livshotande. Risken för hjärnhinneinflammation är störst hos små barn.