Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 62 träffar

Nordisk Konferens - NCFIE 2018. Barn med hörselnedsättning - Delaktighet på riktigt

Nordisk Konferens - NCFIE 2018. Barn med hörselnedsättning - Delaktighet på riktigt

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 12:00 CEST

Nordisk konferens, NCFIE (Nordic Conference from Family Intervention to Education) är resultatet av återkommande samverkan mellan Barnplantorna som patientorganisation och sjukvården/Öron-Näs-Halsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Den 1-2 oktober går konferensen av stapeln i Göteborg.

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 12:22 CEST

Genom åren, enda sedan cochleaimplantat-behandling av döva barn påbörjades nationellt/internationellt i slutet av 1980-talet, har behandlingen väckt aggressioner hos en fraktion av dövrörelsen som ser döva som ett eget folkslag. Dövhet är emellertid en medicinsk diagnos som sedan ett par decennier framgångsrikt behandlas med cochleaimplantat, som återskapar hörselsinnet.

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 16:14 CEST

Cochleaimplantat/CI är en sedan trettio år väl beprövad klinisk metod för att återskapa ett sinne hos barn och vuxna med dövhet eller grav hörselnedsättning. Omfattande studier visar på nyttan och besparingen för samhället i investering i modern hörselteknik samt bättre livskvalitet för den enskilde. Ändå anger Region Skåne den låga landstingsskatten som skäl till bristande patientansvar.

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 15:20 CEST

Cochleaimplantat (CI) - en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten "Action for Hearing Loss - Make a Sound Investment" tillsammans med rapporten "Spend2Save" att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige!

Nyheter Visa alla 38 träffar

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Nyheter   •   Dec 12, 2018 14:43 CET

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har efter kritik dragit tillbaka en rapport om barn med ADHD. Kritiken handlade om bristande förankring i forskningen. bristen på evidens är tydligt även inom arbetet med barn med dövhet och hörselnedsättning. Det finns en rad internationella longitudinella kohortstudier avseende barn med dövhet/hörselnedsättning som borde intressera mer än fallstudier.

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Nyheter   •   Dec 04, 2018 15:01 CET

Aldrig har det varit viktigare än nu, att föräldrar inhämtar råd ifrån sjukvården som kan förse föräldrar till små barn med evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Sociala medier svämmar över av ”tyckande/”tyckare”, tvivelaktiga rapporter eller kommentarer som hävdar att ”forskningen stödjer mitt påstående” avslutat med ”lita på din magkänsla när det gäller ditt barns framtid”!

Utveckling kontra faktaresistens

Utveckling kontra faktaresistens

Nyheter   •   Nov 21, 2018 14:12 CET

När strutsen sticker huvudet ned i sanden.. Hur delar vi in grupperna döva och hörselskadade barn när döva barn hör! Likt strutsen fortsätter myndigheter och andra att sticka ned huvudet i sanden inför detta faktum. Därmed är barns behov, i vart fall om de hör med CI eller andra typer av hörapparater avhängigt av mycket starka föräldrar. Detta är naturligtvis djupt orättvist.

Helt implanterbart cochleaimplantat inom räckhåll?

Helt implanterbart cochleaimplantat inom räckhåll?

Nyheter   •   Nov 16, 2018 10:47 CET

Utvecklingen av cochleaimplantat/CI-tekniken fortsätter Cochleaimplantat är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Hundratusentals personer globalt, barn och vuxna, hör med CI. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för några årtionden sedan. CI är ett nytt skeende inom behandling av hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Blogginlägg 1 träff

Inkvisitionen 2018 - Sektsmittan sprider sig

Inkvisitionen 2018 - Sektsmittan sprider sig

Blogginlägg   •   Okt 18, 2018 13:17 CEST

En andel inom dövrörelsen (döva, professionella verksamma inom döv/hörsel-området) har genom åren byggt upp en frustration mot cochleaimplantat-behandlingen av döva barn. Motståndet handlar ytterst om rätten att definiera innebörden av dövhet. Är dövhet en medicinsk diagnos som kan behandlas eller är det karaktäristiskt för en kulturell och språklig minoritet?

Evenemang Visa alla 12 träffar

Nordisk konferens - NCFIE 218 - Barn med hörselnedsättning Delaktighet på riktigt

Nordisk konferens - NCFIE 218 - Barn med hörselnedsättning Delaktighet på riktigt

Evenemang   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Benämningen NCFIE (”Nordic Conference – from Family Intervention to Education”) myntades 2014 (NCFIE 2014 i Stockholm) för att visa en bredd i programmet från familjeintervention till lärande (förskola/skola) och forskning. Syftet var och är att länka ihop kunskap inom en rad områden för en omvandling till handling, d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och ...

2018-10-01 - 2018-10-02

Konferenscentrum Wallenberg Medicinargatan Göteborg

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Evenemang   •   Sep 19, 2017 15:41 CEST

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tidenUnder många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (försko...

2017-11-29, 09:00 - 16:15 CET

Scandic Frimurarhotellet Linköping

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Evenemang   •   Feb 18, 2016 10:32 CET

Barnplantorna erbjuder föräldrakurs i Skellefteå om familjeintervention. Kursen är ett initiativ från föräldrar. Föreläsare är psykolog Jan Andersén och ordförande i Barnplantorna Ann-Charlotte Gyllenram. Jan Andersén har en lång och gedigen erfarenhet från området barn med hörselnedsättning. Han är verksam vid cochleaimplantatkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

2016-02-20 - 2016-02-21

Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Evenemang   •   Mar 09, 2015 19:07 CET

Barnplantornas kurser de s.k. Pedagogiska Kaféerna är idag väletablerade regionala kurser, som sker i samverkan med förskola/skola eller interventionsteam (hörselhabilitering). Kurserna har utvecklats till viktiga mötesplatser för professionella såväl som föräldrar i ett utvecklingsarbete för att optimera hörselskadade barns möjligheter i förskola och skola.

2015-03-11, 08:30 - 16:30 CET

Silviaskolan, Hässleholm

Bilder Visa alla 26 träffar

Vincent 5 år hör med cochleaimplantat

Vincent 5 år hör med coch...

I ett reportage i Barnplantabladet (september 2016) berättar Vincents mamma om sin son - en aktiv kille som trots dövhet hör och pratar h...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

19,8 MB • 5472 x 3648 px

"Nalledoktorerna" på Barnplantornas familjeläger i Helsingborg sommaren 2013

"Nalledoktorerna" på Barn...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Madeleine Gyllenram
Ladda ner
Storlek

6,78 MB • 5184 x 3456 px

Teknik- och Kommunikationsmässa i Göteborg den 15 oktober 2014

Teknik- och Kommunikation...

500 personer kom och blev uppdaterade med kunskap inom hörselområdet. Det handlar bl.a. om trådlös och digital revolution i tiden för per...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,11 MB • 5472 x 3648 px

Teknik- och kommunikationsmässa i Göteborg (Folkets Hus) 2012

Teknik- och kommunikation...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

11,5 MB • 5616 x 3744 px

Videor 1 träff

Informationsfilm om cochleaimplantat

Informationsfilm om cochl...

En informationsfilm om cochleaimplantat - att återskapa ett sinne. Filmen berör frågor kring cochleaimplantat. I filmen visas de olika st...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

33,8 MB • 766 x 574 px

Dokument Visa alla 7 träffar

Statistik barn och vuxna med CI

Statistik barn och vuxna med CI

Dokument   •   2016-05-23 14:47 CEST

Varje år inhämtas statistik på antalet CI opererade barn och vuxna från de sju CI klinikerna i Sverige. Statistiken visar unilateralt (ensidigt) respektive bilateralt (dubbelsidigt) opererade kumulativt sedan CI behandling påbörjades i Sverige i slutet av 1980-talet

Statistik antal CI operationer i slutenvård per 100 000 invånare 2014

Från Socialstyrelsens operationsdatabas (offentlig information) redovisas antal CI operationer per 100 000 invånare utifrån varje landsting i Sverige. Fördelningen ger en tydlig beskrivning över den ojämlika vården i Sverige.

En rapport om småbarnsföräldrars syn på antibiotikaresistens

Sju av tio småbarnsföräldrar känner till att antibiotikaresistens är ett allt större problem i Sverige. Föräldrar med de yngsta barnen (0-1 år) är de som är mest oroliga för resistenta bakterier. De tycker dessutom att de inte har tillräckliga kunskaper om ”dagisbakterier”. Det visar en undersökning som Barnplantorna har genomfört.

Information om Baha - ett benförankrat hörselsystem

Informationsbroschyr om Baha, ett benförankrat hörselsystem. Utgiven av Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat.