Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 60 träffar

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 16:14 CEST

Cochleaimplantat/CI är en sedan trettio år väl beprövad klinisk metod för att återskapa ett sinne hos barn och vuxna med dövhet eller grav hörselnedsättning. Omfattande studier visar på nyttan och besparingen för samhället i investering i modern hörselteknik samt bättre livskvalitet för den enskilde. Ändå anger Region Skåne den låga landstingsskatten som skäl till bristande patientansvar.

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 15:20 CEST

Cochleaimplantat (CI) - en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten "Action for Hearing Loss - Make a Sound Investment" tillsammans med rapporten "Spend2Save" att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige!

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2018 08:00 CET

Över hela världen firas idag Cochleaimplantat-Dagen. Det är en STOR dag, för aldrig har möjligheterna varit så stora för döva och då särskilt döva barn att få andra möjligheter i livet än vad dövas historia visat genom århundrade. Att vara döv idag och att ändå HÖRA med ett återskapat sinne bjuder på helt andra möjligheter till vidare delaktighet, vilket så många vittnar om i nutid.

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:24 CET

Kommentar på sociala medier ”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning” Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld. Cochleaimplantat är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid.

Nyheter Visa alla 33 träffar

Ny Meta-Analys bekräftar: Inga Samband mellan Vaccin och Autism

Ny Meta-Analys bekräftar: Inga Samband mellan Vaccin och Autism

Nyheter   •   Aug 13, 2018 11:32 CEST

Barnplantorna har länge varit engagerad i frågan om vaccinering av barn. Det handlar om de risker som finns med invasiva pneumokocker och mässlingen t.ex. Det handlar emellertid också om riskerna för oss alla med en utökad antibiotikaresistens. Under decennier har det florerat rykten om faran med vaccination av små barn. Meta-studie av 1.2 miljoner barn ser inga samband.

 Globalt firande av  World Hearing Day - Delaktighet för alla

Globalt firande av World Hearing Day - Delaktighet för alla

Nyheter   •   Mar 03, 2018 08:00 CET

I maj 2017 antog WHO en handlingsplan för att tydliggöra den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade då att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner är barn) lever med hörselnedsättning. Det betyder cirka 5 procent av världens befolkning. Antalet ökar successivt. Visste du att den globala kostnaden årligen uppskattas till 750 miljarder USD?!

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Nyheter   •   Feb 13, 2018 16:33 CET

För små barn är CI-hörsel deras norm Det kommer alltid att finnas ett behov av att placera in personer i olika fack vad det än gäller. När det gäller hörsel och talförmåga tycks det också finnas detta behov. Ofta florerar olika synsätt i sociala medier om hur det hörs eller låter att höra med CI. Vi möts av kommentarer som ”det är ingen normal hörsel”, ”robotlik hörsel”, ”Kalle Anka hörsel” ..

Global värld- men olika livsvägar

Global värld- men olika livsvägar

Nyheter   •   Feb 06, 2018 11:59 CET

Hans Rosling: Världen kan inte längre delas in i grupper Hans Rosling hade så mycket att förmedla till oss alla. Han poängterade att världen inte längre kunde delas in i två grupper; i-länder och u-länder. Han menade dock att alla mänskliga hjärnor gillar indelningar. Därför ersatte han de ”gamla” nivåerna med fyra nivåer för att förstå världen bättre nämligen; barfota, cykel, moped och bil.

Evenemang Visa alla 11 träffar

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Evenemang   •   Sep 19, 2017 15:41 CEST

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tidenUnder många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (försko...

2017-11-29, 09:00 - 16:15 CET

Scandic Frimurarhotellet Linköping

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Evenemang   •   Feb 18, 2016 10:32 CET

Barnplantorna erbjuder föräldrakurs i Skellefteå om familjeintervention. Kursen är ett initiativ från föräldrar. Föreläsare är psykolog Jan Andersén och ordförande i Barnplantorna Ann-Charlotte Gyllenram. Jan Andersén har en lång och gedigen erfarenhet från området barn med hörselnedsättning. Han är verksam vid cochleaimplantatkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

2016-02-20 - 2016-02-21

Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Evenemang   •   Mar 09, 2015 19:07 CET

Barnplantornas kurser de s.k. Pedagogiska Kaféerna är idag väletablerade regionala kurser, som sker i samverkan med förskola/skola eller interventionsteam (hörselhabilitering). Kurserna har utvecklats till viktiga mötesplatser för professionella såväl som föräldrar i ett utvecklingsarbete för att optimera hörselskadade barns möjligheter i förskola och skola.

2015-03-11, 08:30 - 16:30 CET

Silviaskolan, Hässleholm

Teknik- och kommunikationsmässa

Teknik- och kommunikationsmässa

Evenemang   •   Sep 12, 2014 09:37 CEST

Mässan vänder sig till barn/ungdomar/vuxna med hörselnedsättning eller dövhet (med eller utan hörapparat/CI/Baha), föräldrar, professionella samt övriga intresserade. Mässan arrangeras av Barnplantorna, Habilitering & Hälsa/Hörselverksamheten samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).

2014-10-15, 13:00 - 18:00 CEST

Folkets Hus, Järntorget

Bilder Visa alla 26 träffar

Vincent 5 år hör med cochleaimplantat

Vincent 5 år hör med coch...

I ett reportage i Barnplantabladet (september 2016) berättar Vincents mamma om sin son - en aktiv kille som trots dövhet hör och pratar h...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

19,8 MB • 5472 x 3648 px

"Nalledoktorerna" på Barnplantornas familjeläger i Helsingborg sommaren 2013

"Nalledoktorerna" på Barn...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Madeleine Gyllenram
Ladda ner
Storlek

6,78 MB • 5184 x 3456 px

Teknik- och Kommunikationsmässa i Göteborg den 15 oktober 2014

Teknik- och Kommunikation...

500 personer kom och blev uppdaterade med kunskap inom hörselområdet. Det handlar bl.a. om trådlös och digital revolution i tiden för per...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,11 MB • 5472 x 3648 px

Teknik- och kommunikationsmässa i Göteborg (Folkets Hus) 2012

Teknik- och kommunikation...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

11,5 MB • 5616 x 3744 px

Videor 1 träff

Informationsfilm om cochleaimplantat

Informationsfilm om cochl...

En informationsfilm om cochleaimplantat - att återskapa ett sinne. Filmen berör frågor kring cochleaimplantat. I filmen visas de olika st...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

33,8 MB • 766 x 574 px

Dokument Visa alla 7 träffar

Statistik barn och vuxna med CI

Statistik barn och vuxna med CI

Dokument   •   2016-05-23 14:47 CEST

Varje år inhämtas statistik på antalet CI opererade barn och vuxna från de sju CI klinikerna i Sverige. Statistiken visar unilateralt (ensidigt) respektive bilateralt (dubbelsidigt) opererade kumulativt sedan CI behandling påbörjades i Sverige i slutet av 1980-talet

Statistik antal CI operationer i slutenvård per 100 000 invånare 2014

Från Socialstyrelsens operationsdatabas (offentlig information) redovisas antal CI operationer per 100 000 invånare utifrån varje landsting i Sverige. Fördelningen ger en tydlig beskrivning över den ojämlika vården i Sverige.

En rapport om småbarnsföräldrars syn på antibiotikaresistens

Sju av tio småbarnsföräldrar känner till att antibiotikaresistens är ett allt större problem i Sverige. Föräldrar med de yngsta barnen (0-1 år) är de som är mest oroliga för resistenta bakterier. De tycker dessutom att de inte har tillräckliga kunskaper om ”dagisbakterier”. Det visar en undersökning som Barnplantorna har genomfört.

Information om Baha - ett benförankrat hörselsystem

Informationsbroschyr om Baha, ett benförankrat hörselsystem. Utgiven av Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat.