Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 72 träffar

Barnplantornas tolfte familjeläger uppdaterar föräldrar med evidens för att kunna välja!

Barnplantornas tolfte familjeläger uppdaterar föräldrar med evidens för att kunna välja!

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 08:00 CEST

Barnplantornas tolfte familjeläger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition i Barnplantornas verksamhet för våra medlemmar. Många har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg - platsen för 35 familjer under en hel vecka med början den 28 juli.

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 12:27 CEST

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne - hörselsinnet. Ändå vägrar Region Västra Götaland att tillskjuta erforderliga resuser till verksamheten vid ÖNH/CI-verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2019 07:00 CET

I maj 2017 antog WHO (World Health Organisation) en handlingsplan som visar på den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med hörselnedsättning - 5 procent av världens befolkning Antalet ökar successivt. Den globala kostnaden uppskattas av WHO till 750 miljarder USD! Ändå saknas ett folkhälsomedvetande.

GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 07:00 CET

Cochleaimplantat (CI) är en etablerad behandling i sjukvården, att återskapa ett sinne. Döva barn med CI utvecklar hörsel och tal, vilket möjliggör läs- och skrivfärdigheter i nivå med hörande barn, möjligheter till högre studier och framtida arbete. Barnplantornas motto: Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL är en realitet för döva idag.

Nyheter Visa alla 40 träffar

Prioritera inte bort patienter med cochleaimplantat i sjukvården

Prioritera inte bort patienter med cochleaimplantat i sjukvården

Nyheter   •   Sep 20, 2019 09:12 CEST

I Västra Götalandsregionen (VGR) har sparbeting (?) inneburit att patientgruppen som hör med cochleaimplantat (CI) är bortprioriterade; trots sjukvårdens patientansvar och riktlinjer om lika vård nationellt. Barnplantorna har startat en nationell namninsamling mot detta i PROTEST. Nu har vi fått nog!

FDA godkänner cochleaimplantat vid ensidig dövhet!
Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Nyheter   •   Dec 12, 2018 14:43 CET

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har efter kritik dragit tillbaka en rapport om barn med ADHD. Kritiken handlade om bristande förankring i forskningen. bristen på evidens är tydligt även inom arbetet med barn med dövhet och hörselnedsättning. Det finns en rad internationella longitudinella kohortstudier avseende barn med dövhet/hörselnedsättning som borde intressera mer än fallstudier.

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Nyheter   •   Dec 04, 2018 15:01 CET

Aldrig har det varit viktigare än nu, att föräldrar inhämtar råd ifrån sjukvården som kan förse föräldrar till små barn med evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Sociala medier svämmar över av ”tyckande/”tyckare”, tvivelaktiga rapporter eller kommentarer som hävdar att ”forskningen stödjer mitt påstående” avslutat med ”lita på din magkänsla när det gäller ditt barns framtid”!

Blogginlägg Visa alla 12 träffar

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 12 september 2019
När är det dags för cochleaimplantat (CI)

När är det dags för cochleaimplantat (CI)

Blogginlägg   •   Sep 12, 2019 13:46 CEST

Cochleaimplantat eller konventionella hörapparater.. Barnplantorna har vid återkommande tillfällen citerade Jane Madell från USA. Med synnerligen lång erfarenhet som audiolog, logoped samt LSLS auditory verbal therapist (cert. LSLS AVT) med 45 års erfarenhet har hon upplevt alla trender över decennier inom döv/hörselområdet. Utifrån det ger hon svar på när ett barn är kandidat för CI.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 5 juni 2019

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 5 juni 2019

Blogginlägg   •   Jun 05, 2019 12:46 CEST

Rapport från Norge: Barn med hörselnedsättning sliter med prosodin i språket

Rapport från Norge: Barn med hörselnedsättning sliter med prosodin i språket

Blogginlägg   •   Maj 28, 2019 15:25 CEST

Prosodin i språket är ett mått på språkutveckling I en nyligen publicerad rapport (28 mars 2019) vid det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo rapporteras om att barn med nedsatt hörsel sliter med prosodin (melodin) i språket. Forskare i Norge betonar därför hur viktigt det är med tidig diagnos av hörselnedsättning för att kunna påbörja interventionsåtgärder tidigt.

Evenemang Visa alla 12 träffar

Nordisk konferens - NCFIE 218 - Barn med hörselnedsättning Delaktighet på riktigt

Nordisk konferens - NCFIE 218 - Barn med hörselnedsättning Delaktighet på riktigt

Evenemang   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Benämningen NCFIE (”Nordic Conference – from Family Intervention to Education”) myntades 2014 (NCFIE 2014 i Stockholm) för att visa en bredd i programmet från familjeintervention till lärande (förskola/skola) och forskning. Syftet var och är att länka ihop kunskap inom en rad områden för en omvandling till handling, d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och ...

2018-10-01 - 2018-10-02

Konferenscentrum Wallenberg Medicinargatan Göteborg

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Evenemang   •   Sep 19, 2017 15:41 CEST

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tidenUnder många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (försko...

2017-11-29, 09:00 - 16:15 CET

Scandic Frimurarhotellet Linköping

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Barnplantorna erbjuder föräldrautbildningshelg i Skellefteå

Evenemang   •   Feb 18, 2016 10:32 CET

Barnplantorna erbjuder föräldrakurs i Skellefteå om familjeintervention. Kursen är ett initiativ från föräldrar. Föreläsare är psykolog Jan Andersén och ordförande i Barnplantorna Ann-Charlotte Gyllenram. Jan Andersén har en lång och gedigen erfarenhet från området barn med hörselnedsättning. Han är verksam vid cochleaimplantatkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

2016-02-20 - 2016-02-21

Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Pedagogiskt Kafé i Hässleholm

Evenemang   •   Mar 09, 2015 19:07 CET

Barnplantornas kurser de s.k. Pedagogiska Kaféerna är idag väletablerade regionala kurser, som sker i samverkan med förskola/skola eller interventionsteam (hörselhabilitering). Kurserna har utvecklats till viktiga mötesplatser för professionella såväl som föräldrar i ett utvecklingsarbete för att optimera hörselskadade barns möjligheter i förskola och skola.

2015-03-11, 08:30 - 16:30 CET

Silviaskolan, Hässleholm

Bilder Visa alla 27 träffar

Vincent 5 år hör med cochleaimplantat

Vincent 5 år hör med coch...

I ett reportage i Barnplantabladet (september 2016) berättar Vincents mamma om sin son - en aktiv kille som trots dövhet hör och pratar h...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

19,8 MB • 5472 x 3648 px

"Nalledoktorerna" på Barnplantornas familjeläger i Helsingborg sommaren 2013

"Nalledoktorerna" på Barn...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Madeleine Gyllenram
Ladda ner
Storlek

6,78 MB • 5184 x 3456 px

Teknik- och Kommunikationsmässa i Göteborg den 15 oktober 2014

Teknik- och Kommunikation...

500 personer kom och blev uppdaterade med kunskap inom hörselområdet. Det handlar bl.a. om trådlös och digital revolution i tiden för per...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,11 MB • 5472 x 3648 px

Teknik- och kommunikationsmässa i Göteborg (Folkets Hus) 2012

Teknik- och kommunikation...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

11,5 MB • 5616 x 3744 px

Videor 1 träff

Informationsfilm om cochleaimplantat

Informationsfilm om cochl...

En informationsfilm om cochleaimplantat - att återskapa ett sinne. Filmen berör frågor kring cochleaimplantat. I filmen visas de olika st...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

33,8 MB • 766 x 574 px

Dokument Visa alla 7 träffar

Statistik barn och vuxna med CI

Statistik barn och vuxna med CI

Dokument   •   2016-05-23 14:47 CEST

Varje år inhämtas statistik på antalet CI opererade barn och vuxna från de sju CI klinikerna i Sverige. Statistiken visar unilateralt (ensidigt) respektive bilateralt (dubbelsidigt) opererade kumulativt sedan CI behandling påbörjades i Sverige i slutet av 1980-talet

Statistik antal CI operationer i slutenvård per 100 000 invånare 2014

Från Socialstyrelsens operationsdatabas (offentlig information) redovisas antal CI operationer per 100 000 invånare utifrån varje landsting i Sverige. Fördelningen ger en tydlig beskrivning över den ojämlika vården i Sverige.

En rapport om småbarnsföräldrars syn på antibiotikaresistens

Sju av tio småbarnsföräldrar känner till att antibiotikaresistens är ett allt större problem i Sverige. Föräldrar med de yngsta barnen (0-1 år) är de som är mest oroliga för resistenta bakterier. De tycker dessutom att de inte har tillräckliga kunskaper om ”dagisbakterier”. Det visar en undersökning som Barnplantorna har genomfört.

Informationsbroschyr om antibiotikaresistens

Informationsbroschyr om antibiotikaresistens

Dokument   •   2009-10-13 11:40 CEST

Under Sveriges ordförandeskap i EU har regeringen valt att prioritera frågan om antibiotikaresistens, som är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Även situationen i Sverige är oroande. Barnplantorna vill med en ny broschyr nå småbarnsföräldrar med information om antibiotikaresistens och vaccin mot ”dagisbakterien” som kan leda till dövhet.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Ordförande, Barnplantorna
  • ormjdfegorvyanfcdecq@bpearnznprzlaelntljorqrnalb.stae gr
  • 031-29 34 72
  • 070-741 14 14
Ann-Charlotte W Gyllenram, ordförande, Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat. Foto: Karim Hatoum