Skip to main content

Det är skillnad på personalpooler och bemanningsföretag

Blogginlägg   •  Mar 06, 2015 15:17 CET

Personalförsörjning kan organiseras på olika sätt. En personalpool är en intern lösning för att hantera variationer i behovet av personal. Ett bemanningsföretag å andra sidan är en extern lösning där personal hyrs in av en specialist som har personalförsörjning som kärnverksamhet.

De som använder sig av bemanningsföretag för personalförsörjning kan i sin tur ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Kännetecknande för den svenska bemanningsbranschen är att där råder ordning och reda. Branschorganisationen Bemanningsföretagen är en sammanhållande kraft som tecknar egna avtal som spänner över hela arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen tillhandahåller också en partsgemensam auktorisation som säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa aktörer som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen