Skip to main content

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 11:00 CEST

Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga.

 -Kundföretagen ska plötsligt betala mer för samma tjänst utförd av en yngre individ som före sommaren, säger Henrik Bäckström. För nya kunder är incitamentet att prova en oerfaren ungdom borta.

De förändrade villkoren för att anställa ungdomar som började gälla under just årets tredje kvartal innebär ett stort skifte för både kund- och bemanningsföretag. Ytterligare höjningar kommer nästa år. Bemanningsbranschen är relativt sett den bransch i landet som anställer flest unga, vilket ger att förändringarna oundvikligen får efterverkningar.

–Jag tolkar den här osäkerheten som ett skolboksexempel på vad som sker när politikerna ändrar grundläggande marknadsförutsättningar, säger Henrik Bäckström. Politikens teoretiska modell och företagens krassa verklighet är på olika kontinenter.

Efterfrågan på minus
Under tredje kvartalet väntar sig 30 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 31 procent förväntar sig oförändrad och 38 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på minus 8 vilket innebär att företagen förväntar sig ett iögonfallande sämre efterfrågeläge tredje kvartalet jämfört med andra, då nettotalet låg på 46 procent. Industrins orderingång hade en trög start 2015, men förbättrades under våren och ökade i maj med 6 procent. Med denna positiva förändring borde även bemanningsbranschens förväntningar öka, men istället svalnar de.

Avmattning i anställningstakten
35 procent av bemanningsföretagen räknar med att nyanställa under tredje kvartalet medan enbart 11 procent räknar med att behöva skära ner på antalet anställda. Resten, 54 procent, räknar med oförändrad personalstyrka. Det innebär att nettotalet hamnar på 24, vilket är lägre än under andra kvartalet och tyder på en avmattning i anställningstakten.

Q2 2015: brist på arbetskraft största hindret för verksamheten
Brist på arbetskraft var det främsta hindret för företagens verksamhet under andra kvartalet. Jämfört med första kvartalet, då 20 procent tyckte det var det största hindret, ökade den siffran till 26 procent. Betydligt färre företag ansåg under andra kvartalet att otillräcklig efterfrågan var det främsta hindret, 15 procent jämfört med 48 procent under första kvartalet i år. Det tyder på en förbättring vad gäller efterfrågeläget för bemanningsföretagen under andra kvartalet, vilket däremot inte förväntas hålla i sig under tredje kvartalet.

Bemanningsindikatorn Konjunkturinstitutet, KI, har i sin konjunkturbarometer frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet.

KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. KI:s senaste undersökning, som redovisas här, publicerade KI den 29 juli 2015. Svarsfrekvensen är 50 procent.

Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och anses vara en god konjunkturmätare.

Bemanningsbransch satte drygt 167 000 personer i jobb under 2014 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav drygt 480 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument