Skip to main content

Så fixar du kapital till din affärsidé

Blogginlägg   •   Feb 26, 2019 07:00 CET

Bestäm ditt eget avkastningskrav. Var alltid redo att möta affärsänglar i hissen. Och särbehandla inte mormor. Det säger Erica Markusson, affärsrådgivare på BizMaker och expert på finansiering för startups.

Erica Markusson är affärsrådgivare på BizMaker med inriktning på kapitalfrågor.

Hennes råd till entreprenörer som söker finansiering är att först sätta en prislapp på den tid, engagemang och kapital man själv lägger in i bolaget.

– Bestäm vilken avkastning du vill ha. I pengar (lön, utdelning eller framtida exit), men även i form av intressanta samarbeten, möjligheten att bestämma över din egen tid och så vidare.

Sedan är det dags att fråga sig: Vad krävs för att få den önskade avkastningen och hur kan jag skapa de rätta förutsättningarna?

För att kunna ha koll på utvecklingen behövs en levande finansieringsplan.

– Planen ska följa med hela tiden. Försök därför använda dig av budgetverktyg som du kan ta in i din löpande bokföring. Då blir det lätt att stämma av resultatet mot budget, säger Erica Markusson som tidigare arbetat på bland annat Skatteverket.

Målet är att få koll på det som verkligen bygger värde i företaget. Och det här är viktigt för nästa steg: Att få extern finansiering till sin affärsidé.

För att attrahera investerare gäller det att kunna visa vilken betydelse finansiärens pengar har för ditt företags utveckling. Hur avkastningen ser ut och vilket värde som byggs.

– För att ta ner risken gäller det att vara tydlig och skapa förståelse. Finns framtidsplanerna bara i ditt eget huvud får du stoppa in pengarna själv.

Hon rekommenderar att man gör en så kallad executive summary som på en sida beskriver affärsmodell, kapitalbehov, avkastning och värdetillväxt.

– På BizMaker använder vi också en så kallad pitch deck där man beskriver samma sak fast med bilder.

Vart ska man då vända sig för att hitta extern finansiering? Erica Markusson beskriver en trappa med olika steg – och med olika utmaningar.

Det första steget består av entreprenörens egen insats. Därefter finns det ofta möjlighet att få offentliga medel för att testa sin affärsidé vidare. Det kan exempelvis handla om innovationscheckar, som inte behöver återbetalas. I steg tre måste du börja ta fram en prototyp eller pilot och börja nå ut på marknaden, vilket kräver större kostnader.

– Det är här pengarna börjar sina. Ofta tvingas entreprenören skjuta till mer egna pengar, säger Erica Markusson.

Du kan få lite hjälp för att klara den svåra fasen, som brukar kallas Dödens dal. Det kan vara offentliga fonder som kan gå in med pengar i tidiga faser men även vissa affärsänglar som är redo att ta en hög risk om de se stor potential. Men för många är det svårt att visa potentialen innan de första kunderna på väg in och du har ett positivt kassaflöde.

– Här gäller det att visa för investerarna vad pengarna ska användas till för att skapa värdetillväxt. Det är inte intresserade av att täcka gamla underskott om verksamheten måste lägga ned. Sök dig till de investerare som vill ge något tillbaka till företaget.

– Släpp dina egna spärrar och våga prata med dem. Det här skulle du må bra av att satsa i! Var med på mässor och konferenser där det finns tänkbara riskkapitalister och se till att alltid vara beredd på att ge en bra hisspitch.

Riskkapitalister går in som delägare, vilket väcker en rad frågor.

– Hur mycket värderar du ditt bolag till? Och vilken ägarandel är du beredd att släppa ifrån dig? Det gäller att finna en gemensam grund att utgå ifrån. Först därefter kan du börja tänka traditionell lånefinansiering.

– Bankerna har lägst avkastningskrav. De är alltså billigast men är inte beredda att ta risker.

Att ta in kapital från familj och vänner är ett alternativ som blivit allt vanligare. Erica Markusson betonar att det är viktigt att behandla dessa med samma tydlighet som andra utomstående investerare.

– Det här ska bolaget göra, så här ser riskerna ut. Det behövs en tydlig dialog även med mormor.

Ericas finansieringstips

  • Sätt en prislapp på din egen insats i bolaget: tid, engagemang och kapital.
  • Använd en levande finansieringsplan där budgeten är kopplad till den löpande bokföringen.
  • Beskriv kortfattat affärsmodell, kapitalbehov, avkastning och värdetillväxt i en executive summary och en pitch deck.
  • Deltag i innovationstävlingar som stiftelser och företag ordnar.
  • Undvik kalla pengar, välj riskkapitalister som även ger dig ny kunskap och stöd.
  • Var samtidigt noga med vem du tar in som delägare. Det kanske är bättre att köpa in tjänsten/stödet du behöver just nu?

_____________________________________________________________

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.