Skip to main content

Hur Indvid gick från att vara oförståelig till att uppfattas som otrolig

Nyhet   •   Sep 04, 2019 16:29 CEST

- Tidigare tyckte människor att vår idé var helt obegriplig - nu tycker människor att det är otroligt att vi har lyckats med det vi gör, förklarade Fredrik Hammargården, en av Indivds medgrundare på sitt anförande hos Dataföreningen i Sundsvall.

Dataföreningen i Sundsvall har tagit initiativet till att starta en tvådagarsutbildning inom AI för kompetensutveckling av ledande personer inom Sundsvalls näringsliv. Den 28:e augusti ägde utbildningen rum för första gången och var fullbokad.

Bland de inbjudna talarna återfanns även Fredrik Hammargården och Leonard Johard från startupbolaget Indivd, som har tagit fram en ny teknik för anonymiseradansiktsigenkänning, vilket inledningsvis används för att hjälpa svensk fysisk handel att få en bättre förståelse för deras besökare.

Ett av få verkliga AI-bolag
Antalet bolag i Sverige, som verkligen tillämpar AI i sina kunderbjudanden är få. Indivd är ett av dessa bolag.

- Vi har mycket hög AI kompetens i teamet och vi har under många år arbetat med innovations- och affärsutveckling med hjälp av AI. Däremot så handlar vår affärsutveckling inte om AI, det handlar om att utveckla en innovation. Något som är komplext och innefattar många risker. En process som främst handlar om att förstå vad du försöker lösa och varför.

Ingången har inte varit att i första hand utveckla något inom AI, utan här har AI varit det bästa verktyget för att nå vår vision om att förstå besöksbeteenden och samtidigt upprätthålla integriteten, förklarade Fredrik Hammargården, medgrundare av Indivd.

Annorlunda tillvägagångssätt
Han fortsatte med att berätta om Indivds annorlunda innovationsresa.

- Även om vi fortsatt är under utveckling, så har vi frångått tillvägagångssättet hur man brukar bygga en startup. Självklart så vill alla lyckas, men verkligheten är att de flesta misslyckas därför att de försöker undvika och navigera förbi alla tänkbara risker. Efter många resor med olika startups, så har vi format vår egen modell, där vi istället för att lägga ner energi på att försöka undvika risker målinriktat fokuserar på det vi anser är mest relevant. En modell som för många kan uppfattas som lite okonventionell.

Ansiktsigenkänning intresserar
Leonard Johard, som är PhD inom maskininlärning och tillika medgrundare av Indivd och en av världens främsta experter inom den senaste AI-tekniken Reinforcement Learning redogjorde sedan för vad ansiktsigenkänning egentligen är, liksom anonymiserad ansiktsigenkänning och vad som skiljer de två teknikerna åt. Intresset kring dessa tekniker var mycket stort och frågorna många.
Fredrik Hammargården tillade:
- När vi förklarar vår teknik har vi gått från att den är något oförståeligt till otroligt. Tidigare tyckte folk att vår teknik var oförståelig - nu tycker folk att det är otroligt att vi har lyckats med det vi gör.

Viktiga frågeställningar
En hel del diskussion uppstod kring AI och etik.

- För oss föregår etiken tekniken. Vi är visserligen ett teknikbolag, men vi har valt att sätta etiken i första rummet. Tänker man använda sig av så avancerad teknik som AI, som är så lätt att missbruka, så är det viktigt att man i tid i förväg fattar hållbara beslut kring hur vi ska förhålla oss till och hantera tekniken, förklarade Fredrik Hammargården och avslutade med tre viktiga frågor alla bör alla bör ställa sig inför arbetet med nya innovationer:

1. Vad kan vi göra? Hur långt fram finns tekniken idag, vilka är utvecklingsmöjligheterna?
2. Vad får vi göra? Vad är möjligt att göra rent lagligt utifrån rådande lagstiftning.
3. Vad bör vi göra? Eftersom teknikutvecklingen ofta föregår lagstiftningen, så behöver vi fråga oss vad som är etiskt acceptabelt, hur rimmar våra ambitioner med våra och samhällets värderingar?

- Vi som arbetar med att utveckla nya lösningar behöver tänka på vad tekniken har för långsiktiga konsekvenser. Til syvende og sidst mynnar dessa frågeställningar alltid ut i ett ställningstagande kring hållbarhet. Vilket är det mest hållbara tillvägagångssättet? Svaret på den frågan bidrar också till att skapa mesta långsiktiga lönsamhet. I vårt fall handlade det om att inte behandla biometrisk data, inte spara personuppgifter och säkerställa vad företag använder vår teknik till.

För mer information, kontakta:
Fredrik Hammargården, Head of Commercialization, 004673 840 65 27, fredrik@indivd.com
Leonard Johard, Head of AI & Lead Scientist, leonard@indivd.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.