Skip to main content

Stort projekt beviljat för fler nya tillväxtföretag i Västernorrland

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:48 CET

Åkroken Business Incubator har beviljats ett stort projekt om drygt 68 miljoner kronor för att under tre år bygga upp inkubatorverksamhet i hela Västernorrland. Projektet är en regional kraftsamling för att skapa och locka nya tillväxtföretag till länet.

– ”Det här är en unik satsning som kommer leda till många nya företag och jobb i Västernorrland. Uppslutningen från länet har varit fantastisk, det är tydligt att frågan är prioriterad”, säger en glad Christian Söderberg, affärsområdeschef för Åkroken Business Incubator.

Åkroken Business Incubator har i dagarna fått Projektet VINK (Västernorrlands Inkubator) beviljat av Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland. Projektet ska pågå 2016 – 2018 och beräknas omsluta 68 360 000 kronor, varav knappt hälften (32 771 000 kronor) finansieras av Europeiska regionalfonden. Syftet med projektet är att bygga upp en regional inkubator som långsiktigt kommer arbeta för att skapa fler framgångsrika tillväxtföretag i Västernorrland.

Sedan 2004 har Åkroken Business Incubator bedrivit affärsstödjande verksamhet med utgångspunkt från Sundsvall. Hösten 2014 undersöktes behovet i länets kommuner av de tjänster en inkubator kan erbjuda för kommersialisering av nya affärsidéer. Intresset var stort och 2015 anställdes affärsrådgivare på fler orter för att förbereda uppbyggnaden av en fullskalig regional verksamhet. Nu är ambitionen att etablera sig som en av de ledande aktörerna för innovation och inkubation i Sverige.

- ”Västernorrland gör nu den största satsningen någonsin på det här området. Det är ett stort förtroende vi fått. Vi ser fram emot att axla uppgiften och nu arbeta för att utveckla en av Sveriges ledande inkubatorverksamheter”, säger Christian Söderberg.

Projektet VINK har som målsättning att öka tillväxten och innovationskraften i Västernorrland. En fullskalig regional inkubatorverksamhet ska byggas upp i länets samtliga kommuner och kapaciteten för hur många företag som samtidigt kan ta del av inkubatorns processer och program ska öka. Insatserna ska särskilt riktas mot företag med internationell marknadspotential. En utökad inkubatorverksamhet välkomnas av aktörer som verkar för den regionala utvecklingen:

– "Åkrokens regionala inkubator är ett viktigt steg för att skapa en av Sveriges starkaste innovativa miljöer. Med satsningen skapas förutsättningar för länet att ta nästa steg mot målen i vår regionala utvecklingsstrategi", säger Magnus Karlsson, enhetschef för Näringslivsenheten på Länsstyrelsen i Västernorrland.

VINK 2016-2018 kommer att drivas av Åkroken Business Incubator som är ett affärsområde inom Åkroken Science Park AB. Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Västernorrlands samtliga sju kommuner, Almi, Norrlandsfonden, Handelskammaren, Coompanion och SP Processum. Dessutom ingår ytterligare ett stort antal samverkande aktörer i projektet.

För mer information kontakta
Christian Söderberg, affärsområdeschef för Åkroken Business Incubator
070-337 80 03, christian.soderberg@akroken.se

Magnus Karlsson, enhetschef för näringslivsenheten på Länsstyrelsen Västernorrland
070-1912249, Magnus.Karlsson@lansstyrelsen.se

Mats Ullmar, vd Åkroken Science Park AB
070-399 93 68, mats.ullmar@akroken.se

Åkroken Business Incubator är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Här bidrar vi till näringsliv och nya innovationer genom att stötta drivna entreprenörer på resan från idé till marknad. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

Bifogade filer

Word-dokument