Skip to main content

Taggar

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2017

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2017

Nyheter   •   Jun 13, 2017 14:00 CEST

Ny studie med linagliptin visar kliniskt relevant effekt jämförbar med glimepirid, men färre kardiovaskulära händelser

Nyheter   •   Jul 05, 2011 10:35 CEST

En 2-årig fas III-studie bekräftar att linagliptin är effektivt och vältolererat i kombination med metformin.

Pradaxa i nya amerikanska riktlinjer mot stroke

Pradaxa i nya amerikanska riktlinjer mot stroke

Nyheter   •   Feb 15, 2011 15:10 CET

Nya amerikanska riktlinjer förordar det blodproppsförebyggande läkemedlet Pradaxa som ett alternativ till warfarin (Waran) för att förebygga riskerna för blodpropp och stroke hos patienter med förmaksflimmer. Bakom rekommendationen står American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) och Heart Rhythm Society (HRS).

Spiriva minskar risken för dödsfall i KOL med 16 procent

Spiriva minskar risken för dödsfall i KOL med 16 procent

Nyheter   •   Nov 16, 2009 10:30 CET

En av världens största KOL-studier, UPLIFT, visar att risken för dödsfall minskade med 16 procent under pågående behandling med Spiriva (tiotropium). Behandlingen minskade dessutom risken för andningssvikt med 19 procent. Läkemedlets produktresumé i Fass har uppdaterats med de aktuella resultaten.