Skip to main content

Taggar

blodförtunnande 29 stroke 28 förmaksflimmer 26 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 23 kol 22 blodpropp 19 dabigatran 19 antikoagulantium 17 hjärtflimmer 14 spirometri 12 diabetes 12 typ 2-diabetes 10 lungcancer 8 pradaxa 7 diabetesforskning 5 onkologi 5 empagliflozin 4 empa-reg 4 jardiance 4 afatinib 4 antidot 4 praxbind 4 empa-reg outcome 4 ipf 3 easd 3 giotrif 3 ofev 3 Spiolto Respimat 3 asco 3 lungsjukdom 3 idiopatisk lungfibros 3 spiriva 3 exacerbationer 2 geotrif 2 hiv/aids 2 inhalator 2 egfr 2 stig nyman 2 Boehringer Ingelheim 2 idarucizumab 2 rinkeby 2 antikolinergika 2 hälsoekonomi 2 dpp-4 hämmare 2 dag larsson 2 hiv 2 tunga ben 2 svullna ben 2 respimat 2 dpp-4-hämmare 2 new england journal of medicine 2 ventrombos 2 njurpåverkan 2 diabetesläkemedel 2 linagliptin 2 cancer 2 förstoppning 2 hjärt-kärlsjukdom 2 trajenta 2 otemto 1 karolinska institutet 1 motgift 1 dosjustering 1 nicholas backman 1 svenska cardiologföreningen 1 deletion 19 1 strokestop 1 luftrörsvidgande 1 symptom 1 årsredovisning 1 ers 2013 1 icke småcellig 1 stipendiat 1 sömnapne 1 kostnadseffektiv 1 Svenska Kardiologföreningen 1 hjärtinfarkt 1 icke valvulärt förmaksflimmer 1 hepatit c 1 angereds närsjukhus 1 Franz Zinsberger 1 trötta ben 1 kognitiv beteendeterapi 1 skärholmen 1 luftrörsvidgare 1 erbb 1 Helga Skúladóttir 1 european respiratory society 1 venastax 1 hosta 1 energito 1 lungcancerbehandling 1 hjärt-lungfonden 1 diabetessjuksköterska 1 kbt 1 angiogenes 1 läkemedelsförmånen 1 flavonoider 1 prokoagulanta 1 reverserande 1 antikolinerg 1 laxermedel 1 rethosta 1 patientundersökning 1 blodförtunnande läkemedel 1 pharma online 1 laxoberal 1 restless legs syndrome 1 tlv 1 flaven 1 generika 1 hjärtkärlsjukdom 1 icke småcellig lungcancer 1 parkinson 1 tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1 astma 1 nejm 1 kjell larsson 1 hjärt- och lungsjukas förening 1 dulcolax 1 tiotropium 1 cancerläkemedel 1 american heart association 1 ESOC 1 röda vinblad 1 2015 1 virologi 1 regionala skillnader 1 högkostnadsskyddet 1 hjärtsvikt 1 GLORIA-AF 1 karolinska 1 egfr-mutation 1 afatenib 1 högt blodtryck 1 diabetesvård 1 ers 2012 1 lungfibros 1 Visa alla taggar
Media no image

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Media no image

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:15 CEST

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Media no image

Knarr i lungorna kan tyda på fibros

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:24 CEST

Media no image
Media no image

Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:00 CEST

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Det digitala labbet ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Stipendium till forskning om koppling mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna

Stipendium till forskning om koppling mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 10:30 CEST

Emma Svennberg, specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i kardiologi på Danderyds sjukhus, tilldelas Svenska Kardiologiföreningens och Boehringer Ingelheims forskarstipendium på 100 000 kronor för sitt arbete kring kopplingen mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna.

Media no image

ASCO 2017: Överlevnadsdata från fas II-studie presenterat för nintedanib vid malignt pleuralt mesoteliom

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 10:00 CEST

Nintedanib plus standard kemoterapi (pemetrexed/cisplatin) visade en riskreduktion på 46% för sjukdomsprogression hos patienter med inoperabelt malignt pleuralt mesoteliom (MPM) i jämförelse med placebo plus standard kemoterapi. Totalöverlevnad (Overall survival) var också förlängd vid tillägg av nintedanib till standard kemoterapi

Media no image

Socialstyrelsen ger läkemedel för behandling av typ 2-diabetes högre prioritet

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 11:40 CEST

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance (empagliflozin) en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom.

Media no image

Färre allvarliga blödningar vid ablation med Pradaxa jämfört med warfarin

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 10:05 CET

Patienter med förmaksflimmer som genomgår ablation samtidigt som de behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa drabbas av färre större blödningar och färre allvarliga biverkningar än patienter som behandlas med warfarin. Det visar en ny studie (RE-CIRCUIT) som presenteras vid den stora hjärtkongressen ACC i Washington och som publiceras i New England Journal of Medicine. (1,2)

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 09:15 CET

​Att snabbt kunna normalisera blodets förmåga att koagulera kan vara livsviktigt för patienter med blodförtunnande behandling om de måste opereras akut eller drabbas av svåra blödningar. Ett sådant motmedel (antidot) har därför länge varit ett önskemål inom vården. Pradaxa är det enda orala blodförtunnande läkemedel för vilken det finns en specifik antidot (Praxbind).

Ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim

Ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 09:15 CET

Andrea Sambatti, 43 år, har utsetts till ny chef för läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheims dotterbolag i Sverige. De senaste 17 åren har hon arbetat inom olika områden i läkemedelsbranschen, rörande såväl primär- som specialistvård med erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och ledarskap.

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:00 CET

Hjärt- kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med diabetes typ 2 än befolkningen i övrigt. Läkemedlet Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i hjärt-kärlsjukdom. EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har nu för första gången beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet hos en modern diabetesbehandling.

Läkemedel mot diabetes som även minskar död i hjärt-kärlsjukdom får positivt utlåtande av CHMP

Läkemedel mot diabetes som även minskar död i hjärt-kärlsjukdom får positivt utlåtande av CHMP

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 09:35 CET

​Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar också risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent. Det är första gången CHMP ger ett positivt utlåtande för en modern diabetesbehandling med denna dubbla effekt.

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 11:10 CET

Boehringer Ingelheim har inlett ett forskningssamarbete med en av världens ledande experter inom hörselnedsättning, professor Renjie Chai. Med hjälp av stamceller ska man försöka att återskapa degenererade hårceller i örat, en vanlig orsak till allvarlig hörselnedsättning. Idag finns inte någon effektiv behandling för de personer som drabbats.

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 14:33 CET

Praxbind, en antidot för det blodförtunnande medlet Pradaxa, upphävde omedelbart den antikoagulerande effekten hos nästan samtliga 500 patienter som antingen hade en livshotande blödning, eller var i behov av akut kirurgi. Resultaten presenterades vid den amerikanska kongressen American Heart Association i New Orleans.

Jardiance ger minskad risk för död hos patienter med typ 2-diabetes och tidigare stroke

Jardiance ger minskad risk för död hos patienter med typ 2-diabetes och tidigare stroke

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 08:15 CET

​Behandling med Jardiance (empagliflozin) minskade risken för kardiovaskulär död hos vuxna med typ 2-diabetes och etablerad hjärt- kärlsjukdom oavsett typ av hjärtkärlsjukdom vid studiestart, visar en fördjupad analys av en studie med över 7 000 patienter som presenteras vid American Heart Associations konferens i New Orleans den 13 november.

Skillnad i säkerhet när blodförtunnande läkemedel jämförts

Skillnad i säkerhet när blodförtunnande läkemedel jämförts

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 09:47 CEST

Behandling av patienter med förmaksflimmer i riskzonen för stroke förefaller ha färre blödningar med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa i jämförelse med Xarelto. Det visar en stor oberoende studie med över 118 000 patienter som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA Internal Medicine där man jämfört effekt och säkerhet hos de båda läkemedlen i klinisk vardag.

Ny publikation: Analys av lungcancerläkemedlet Giotrif från Boehringer Ingelheim visar att dosjustering är ett effektivt sätt att handlägga biverkningar utan att påverka den terapeutiska effekten

Ny publikation: Analys av lungcancerläkemedlet Giotrif från Boehringer Ingelheim visar att dosjustering är ett effektivt sätt att handlägga biverkningar utan att påverka den terapeutiska effekten

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 15:12 CEST

En ny analys av två studier visar att dosjustering av Giotrif* baserat på tolerabilitet minskade incidensen och intensitetsgraden hos biverkningar relaterade till behandlingen utan någon märkbar påverkan på effekten. Hämningen av tumörtillväxten** var likartad hos patienter för vilka dosen av Giotrif reducerats under de första sex månadernas behandling som hos patienter vars dos inte reducerats.

Försämring vid svår lungsjukdom kan bromsas

Försämring vid svår lungsjukdom kan bromsas

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 08:04 CEST

För patienter med den ovanliga men svåra lungsjukdomen idiopatisk lungfibros som behandlas med läkemedlet Ofev kan den årliga försämringen av lungfunktionen minskas med hälften jämfört med placebo. Även antalet akuta försämringsperioder minskade, visar nya studier.

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:05 CEST

Ett enkelt blodprov, i kombination med kunskap om försämringsperioder, kan vara till hjälp för att identifiera vilka patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och försämringsperioder, som behöver behandling med en inhalerad steroid (ICS). Färre patienter än vad man tidigare antagit har nytta av ICS.