Skip to main content

Taggar

förmaksflimmer 11 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 11 diabetes 10 kol 10 blodförtunnande 9 stroke 8 lungcancer 8 antikoagulantium 8 pradaxa 7 hjärtflimmer 6 blodpropp 6 onkologi 5 jardiance 4 empagliflozin 4 spirometri 4 afatinib 4 empa-reg outcome 4 empa-reg 4 antidot 4 praxbind 4 ofev 3 Spiolto Respimat 3 lungsjukdom 3 typ 2-diabetes 3 Boehringer Ingelheim 3 asco 3 idiopatisk lungfibros 3 ipf 3 easd 3 giotrif 3 idarucizumab 2 svullna ben 2 tunga ben 2 rinkeby 2 inhalator 2 cancer 2 hjärt-kärlsjukdom 2 exacerbationer 2 new england journal of medicine 2 egfr 2 dabigatran 2 stig nyman 2 geotrif 2 njurpåverkan 2 dag larsson 2 diabetesläkemedel 2 ers 2012 1 nejm 1 nicholas backman 1 strokestop 1 svenska cardiologföreningen 1 lungfibros 1 ers 2013 1 afatenib 1 reverserande 1 prokoagulanta 1 otemto 1 energito 1 deletion 19 1 Franz Zinsberger 1 Svenska Kardiologföreningen 1 Helga Skúladóttir 1 ESOC 1 icke valvulärt förmaksflimmer 1 GLORIA-AF 1 årsredovisning 1 dosjustering 1 hjärt-lungfonden 1 kbt 1 hjärtsvikt 1 tlv 1 tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1 astma 1 högkostnadsskyddet 1 stipendiat 1 kognitiv beteendeterapi 1 cancerläkemedel 1 parkinson 1 karolinska institutet 1 antikolinergika 1 generika 1 skärholmen 1 hosta 1 american heart association 1 dpp-4-hämmare 1 icke småcellig lungcancer 1 pharma online 1 tiotropium 1 läkemedelsförmånen 1 lungcancerbehandling 1 kjell larsson 1 2015 1 angereds närsjukhus 1 motgift 1 egfr-mutation 1 sömnapne 1 hjärtkärlsjukdom 1 restless legs syndrome 1 blodförtunnande läkemedel 1 symptom 1 european respiratory society 1 rethosta 1 patientundersökning 1 venastax 1 flaven 1 flavonoider 1 trötta ben 1 röda vinblad 1 icke småcellig 1 erbb 1 angiogenes 1 luftrörsvidgare 1 Visa alla taggar

Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 08:43 CEST

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie med 35 000 patienter. Även antalet akuta vårdbesök på sjukhus var signifikant färre.

Boehringer Ingelheim ingår samarbete med AMPATH för att främja kunskap, kompetens och utbildning för vårdpersonal i Kenya

Boehringer Ingelheim ingår samarbete med AMPATH för att främja kunskap, kompetens och utbildning för vårdpersonal i Kenya

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 08:00 CET

Partnerskap med AMPATH för att lyfta fram sjukvårdsinitiativet In Reach Africa från Boehringer Ingelheim. Ett samarbete för att bygga ett holistiskt och hållbart sjukvårdssystem i Kenya.

Öppen plattform för forskare ska frigöra prekliniska molekylers potential

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

opnMe.com är en centraliserad plattform som lanseras av Boehringer Ingelheim. Den ger forskare tillgång till flera förstklassiga verktygsmolekyler som dessutom stöds av ett omfattande informationspaket. Plattformen erbjuder direkttillgång till molekyler för oberoende forskning samt till andra molekyler för forskning i samarbete med Boehringer Ingelheim.

Ny podd hjälper personer med typ 2-diabetes att hitta möjligheterna

Ny podd hjälper personer med typ 2-diabetes att hitta möjligheterna

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 14:54 CET

Berätta eller inte berätta? Går det att vara livsnjutare och samtidigt ha diabetes? Idag har uppskattningsvis nästan 500 000 svenskar diabetes, och de allra flesta typ 2. Nu lanseras Typ2podden – en alldeles egen podd för den ökande skara svenskar som lever med sjukdomen

Diabetesläkemedel visar på kardiovaskulär säkerhet i studien Carmelina

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 10:52 CEST

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet jämfört med placebo hos vuxna med typ 2-diabetes. Även en minskad risk för mikrovaskulära komplikationer visades när studien presenterades vid den stora diabeteskonferensen EASD i Berlin 4 oktober.

Behandling med bromsmedicin mot idiopatisk lungfibros visar att säkerhetsprofilen över tid motsvarar den i registreringsstudien

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 09:38 CEST

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en obotlig sjukdom. Lungfunktionen försämras kontinuerligt, men försämringen kan bromsas med läkemedlet Ofev enligt registreringsstudien INPULSIS. Säkerhetsprofilen i uppföljningsstudien motsvarade den i registreringsstudien. Resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Lancet Respiratory Medicine. (1)

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2018
Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:30 CEST

- 80 kliniska och prekliniska projekt, varav 65 procent har stor potential att bli genombrott - Monoklonal antikropp som visar potential för flera inflammatoriska sjukdomar - 15 nya läkemedel inom immunologi, CNS, onkologi, respiratoriska och kardiometaboliska sjukdomar kan potentiellt godkännas före 2025.

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:30 CEST

• Kraftig ökning av nettoomsättningen till 18 miljarder euro (+15,7 procent i valutajusterade termer, +13,9 procent i euro) • Rörelseresultatet har ökat till 3,5 miljarder euro • Avkastningen på nettoomsättningen är 19,3 procent • Framgångsrik förstärkning inom veterinärmedicin

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) ingår i Kloka Listan från 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:15 CEST

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Knarr i lungorna kan tyda på fibros

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:24 CEST

Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:00 CEST

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Det digitala labbet ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Stipendium till forskning om koppling mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna

Stipendium till forskning om koppling mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 10:30 CEST

Emma Svennberg, specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i kardiologi på Danderyds sjukhus, tilldelas Svenska Kardiologiföreningens och Boehringer Ingelheims forskarstipendium på 100 000 kronor för sitt arbete kring kopplingen mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna.

ASCO 2017: Överlevnadsdata från fas II-studie presenterat för nintedanib vid malignt pleuralt mesoteliom

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 10:00 CEST

Nintedanib plus standard kemoterapi (pemetrexed/cisplatin) visade en riskreduktion på 46% för sjukdomsprogression hos patienter med inoperabelt malignt pleuralt mesoteliom (MPM) i jämförelse med placebo plus standard kemoterapi. Totalöverlevnad (Overall survival) var också förlängd vid tillägg av nintedanib till standard kemoterapi

Socialstyrelsen ger läkemedel för behandling av typ 2-diabetes högre prioritet

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 11:40 CEST

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance (empagliflozin) en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom.