Skip to main content

Taggar

blodförtunnande 29 stroke 28 förmaksflimmer 26 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 23 kol 22 dabigatran 19 blodpropp 19 antikoagulantium 17 hjärtflimmer 14 spirometri 12 diabetes 12 typ 2-diabetes 10 lungcancer 8 pradaxa 7 onkologi 5 diabetesforskning 5 empagliflozin 4 afatinib 4 empa-reg 4 antidot 4 praxbind 4 jardiance 4 empa-reg outcome 4 lungsjukdom 3 ofev 3 giotrif 3 Spiolto Respimat 3 Boehringer Ingelheim 3 idiopatisk lungfibros 3 ipf 3 asco 3 easd 3 spiriva 3 stig nyman 2 cancer 2 linagliptin 2 trajenta 2 antikolinergika 2 njurpåverkan 2 respimat 2 svullna ben 2 tunga ben 2 dpp-4 hämmare 2 ventrombos 2 dpp-4-hämmare 2 inhalator 2 diabetesläkemedel 2 hiv 2 exacerbationer 2 hjärt-kärlsjukdom 2 dag larsson 2 new england journal of medicine 2 egfr 2 rinkeby 2 förstoppning 2 geotrif 2 hiv/aids 2 hälsoekonomi 2 idarucizumab 2 ers 2012 1 nejm 1 nicholas backman 1 strokestop 1 svenska cardiologföreningen 1 lungfibros 1 ers 2013 1 afatenib 1 reverserande 1 prokoagulanta 1 otemto 1 energito 1 deletion 19 1 Franz Zinsberger 1 Svenska Kardiologföreningen 1 Helga Skúladóttir 1 ESOC 1 icke valvulärt förmaksflimmer 1 GLORIA-AF 1 årsredovisning 1 dosjustering 1 hjärtinfarkt 1 hjärt-lungfonden 1 högt blodtryck 1 kbt 1 hjärtsvikt 1 tlv 1 tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1 kostnadseffektiv 1 astma 1 högkostnadsskyddet 1 stipendiat 1 karolinska 1 diabetesvård 1 kognitiv beteendeterapi 1 hjärt- och lungsjukas förening 1 cancerläkemedel 1 parkinson 1 karolinska institutet 1 diabetessjuksköterska 1 generika 1 skärholmen 1 hosta 1 american heart association 1 hepatit c 1 luftrörsvidgande 1 icke småcellig lungcancer 1 pharma online 1 tiotropium 1 antikolinerg 1 läkemedelsförmånen 1 lungcancerbehandling 1 regionala skillnader 1 dulcolax 1 kjell larsson 1 2015 1 angereds närsjukhus 1 motgift 1 egfr-mutation 1 sömnapne 1 hjärtkärlsjukdom 1 restless legs syndrome 1 virologi 1 blodförtunnande läkemedel 1 symptom 1 european respiratory society 1 rethosta 1 patientundersökning 1 laxermedel 1 laxoberal 1 venastax 1 flaven 1 flavonoider 1 trötta ben 1 röda vinblad 1 icke småcellig 1 erbb 1 angiogenes 1 luftrörsvidgare 1 Visa alla taggar
Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2018
Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:30 CEST

- 80 kliniska och prekliniska projekt, varav 65 procent har stor potential att bli genombrott - Monoklonal antikropp som visar potential för flera inflammatoriska sjukdomar - 15 nya läkemedel inom immunologi, CNS, onkologi, respiratoriska och kardiometaboliska sjukdomar kan potentiellt godkännas före 2025.

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:30 CEST

• Kraftig ökning av nettoomsättningen till 18 miljarder euro (+15,7 procent i valutajusterade termer, +13,9 procent i euro) • Rörelseresultatet har ökat till 3,5 miljarder euro • Avkastningen på nettoomsättningen är 19,3 procent • Framgångsrik förstärkning inom veterinärmedicin

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) ingår i Kloka Listan från 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:15 CEST

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Knarr i lungorna kan tyda på fibros

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:24 CEST

Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:00 CEST

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Det digitala labbet ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Stipendium till forskning om koppling mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna

Stipendium till forskning om koppling mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 10:30 CEST

Emma Svennberg, specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i kardiologi på Danderyds sjukhus, tilldelas Svenska Kardiologiföreningens och Boehringer Ingelheims forskarstipendium på 100 000 kronor för sitt arbete kring kopplingen mellan förmaksflimmer och proppar i lungorna.

ASCO 2017: Överlevnadsdata från fas II-studie presenterat för nintedanib vid malignt pleuralt mesoteliom

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 10:00 CEST

Nintedanib plus standard kemoterapi (pemetrexed/cisplatin) visade en riskreduktion på 46% för sjukdomsprogression hos patienter med inoperabelt malignt pleuralt mesoteliom (MPM) i jämförelse med placebo plus standard kemoterapi. Totalöverlevnad (Overall survival) var också förlängd vid tillägg av nintedanib till standard kemoterapi

Socialstyrelsen ger läkemedel för behandling av typ 2-diabetes högre prioritet

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 11:40 CEST

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance (empagliflozin) en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom.

Färre allvarliga blödningar vid ablation med Pradaxa jämfört med warfarin

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 10:05 CET

Patienter med förmaksflimmer som genomgår ablation samtidigt som de behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa drabbas av färre större blödningar och färre allvarliga biverkningar än patienter som behandlas med warfarin. Det visar en ny studie (RE-CIRCUIT) som presenteras vid den stora hjärtkongressen ACC i Washington och som publiceras i New England Journal of Medicine. (1,2)

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 09:15 CET

​Att snabbt kunna normalisera blodets förmåga att koagulera kan vara livsviktigt för patienter med blodförtunnande behandling om de måste opereras akut eller drabbas av svåra blödningar. Ett sådant motmedel (antidot) har därför länge varit ett önskemål inom vården. Pradaxa är det enda orala blodförtunnande läkemedel för vilken det finns en specifik antidot (Praxbind).

Ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim

Ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 09:15 CET

Andrea Sambatti, 43 år, har utsetts till ny chef för läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheims dotterbolag i Sverige. De senaste 17 åren har hon arbetat inom olika områden i läkemedelsbranschen, rörande såväl primär- som specialistvård med erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och ledarskap.

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:00 CET

Hjärt- kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med diabetes typ 2 än befolkningen i övrigt. Läkemedlet Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i hjärt-kärlsjukdom. EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har nu för första gången beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet hos en modern diabetesbehandling.

Läkemedel mot diabetes som även minskar död i hjärt-kärlsjukdom får positivt utlåtande av CHMP

Läkemedel mot diabetes som även minskar död i hjärt-kärlsjukdom får positivt utlåtande av CHMP

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 09:35 CET

​Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar också risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent. Det är första gången CHMP ger ett positivt utlåtande för en modern diabetesbehandling med denna dubbla effekt.

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 11:10 CET

Boehringer Ingelheim har inlett ett forskningssamarbete med en av världens ledande experter inom hörselnedsättning, professor Renjie Chai. Med hjälp av stamceller ska man försöka att återskapa degenererade hårceller i örat, en vanlig orsak till allvarlig hörselnedsättning. Idag finns inte någon effektiv behandling för de personer som drabbats.

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 14:33 CET

Praxbind, en antidot för det blodförtunnande medlet Pradaxa, upphävde omedelbart den antikoagulerande effekten hos nästan samtliga 500 patienter som antingen hade en livshotande blödning, eller var i behov av akut kirurgi. Resultaten presenterades vid den amerikanska kongressen American Heart Association i New Orleans.

Jardiance ger minskad risk för död hos patienter med typ 2-diabetes och tidigare stroke

Jardiance ger minskad risk för död hos patienter med typ 2-diabetes och tidigare stroke

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 08:15 CET

​Behandling med Jardiance (empagliflozin) minskade risken för kardiovaskulär död hos vuxna med typ 2-diabetes och etablerad hjärt- kärlsjukdom oavsett typ av hjärtkärlsjukdom vid studiestart, visar en fördjupad analys av en studie med över 7 000 patienter som presenteras vid American Heart Associations konferens i New Orleans den 13 november.