Skip to main content

Ennovas årliga undersökning: Fyra av tio svenskar ger sin chef dåligt betyg

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 14:02 CEST

Allt för många svenska chefer ägnar för lite tid åt ledarskapsrelaterat arbete och saknar stöd från sina närmaste chefer – något som går ut över ledarskapskvaliteten och resultatet. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

I ett föränderligt arbetsliv behöver ledarskapet motivera, ge feedback, målstyra samt bygga tillit och främja öppenhet. När cheferna klarar att balansera dessa dimensioner på ett bra sätt så uppskattas ledarskapet. Ett ledarskap som skapar arbetsglädje främjar också interna ambassadörer och säkerställer ett bra affärsresultat.

År efter år har dock Ennovas undersökning visat att svenska chefer är medelmåttiga. Fyra av tio svenska medarbetare ger sin chef dåligt betyg. Även ur ett internationellt perspektiv är ledarskapskvaliteten låg. Var femte svensk chef ägnar mindre än en tiondel av sin arbetstid åt ledningsrelaterat arbete. Antalet chefer som ägnar så lite tid åt detta har dessutom ökat de senaste åren.

- Det är oroväckande, då chefer skapar resultat genom andra och därför bör prioritera ledarskapsrelaterat arbete. Mycket tyder på att både de chefer som ägnar lite tid åt detta och deras närmaste chefer saknar den insikten. Svenska chefer får också mindre stöd av sin chef nu än i vår undersökning 2013, säger Agneta Saxeby, konsult på Ennova.

I USA, Kanada, Indien och Kina är ledarskapskvaliteten högst och där lägger cheferna också mer tid på att jobba med sitt ledarskap. Resultaten i årets undersökning visar med andra ord att det finns ett tydligt samband mellan ledarskapskvalitet och den tid man lägger på detta. Även bristande feedback och otydliga mål ger Sverige en ledarskapskvalitet som är mycket lägre än i många andra länder. Men den skandinaviska kulturen är däremot bra på att skapa tillit och öppenhet och det finns potential att förbättra ledarskapskvaliteten.

Ennovas erfarenhet visar att chefer som får hjälp med en handlingsplan och som får uppföljning och stöd ökar sin ledarskapskvalitet, säger Agneta Saxeby.

**Global Employee and Leadership Index (tidigare EEI) är en representativ undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 36 000 medarbetare i 39 länder. Det är femtonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 6 000 svar samlats in.

Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.