Skip to main content

Ennovas årliga undersökning: Stolta medarbetare skapar positiv bild av arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 14:37 CEST

Ett gott anseende är bokstavligen guld värt. Det leder till fler kunder, skapar större attraktionskraft för investeringar, underlättar rekrytering av kompetenta medarbetare och bidrar till arbetsglädje. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

Generellt sett anser medarbetare att arbetsgivare har ett gott anseende, vilket påverkar deras arbetsglädje positivt. Var tionde medarbetare uppger att den största källan till arbetsglädje är företagets anseende.

Gott anseende handlar om att leverera bra produkter och service och att agera etiskt korrekt. Anseendet är en kombination av företagets kunnande, service, produkter och resultat. I Sverige har privat sektor något bättre anseende än offentlig sektor. Anseendet i offentlig sektor har dock förbättrats markant under de senaste fem åren. Medarbetarnas upplevelse av företagets anseende har ett starkt samband med verksamhetens framgångar – ju mer framgångsrik en organisation är, desto bättre anseende.

Det är uppenbart att ett gott anseende stärker varumärket. Sex av tio rekommenderar andra att söka jobb på den egna arbetsplatsen och sju av tio medarbetare rekommenderar gärna företagets produkter och serviceerbjudanden om de upplever att företaget har ett gott anseende. Och tvärtom: Drygt sju av tio medarbetare på företag med dåligt anseende rekommenderar inte andra att söka jobb på företaget och sex av tio medarbetare rekommenderar inte företagets produkter och tjänster för andra. I värsta fall talar de illa om arbetsgivaren och skadar dess anseende ännu mer. Medarbetare som anser att företaget har dåligt anseende ser mer kritiskt på arbetsplatsen än vad omvärlden gör och förstärker därmed den negativa bilden av företaget.

Slutsatsen är att stolta medarbetare skapar en positiv bild av företaget. Men för att nå dit måste ledningen förmedla positiva historier om företaget utan att försöka dölja negativ information.

- Transparens från ledningen knyter medarbetarna närmare och skapar förtroende i med- och motgång. Företagen behöver ambassadörer som rekommenderar dess produkter och tjänster och som attraherar de bästa medarbetarna. Att inte vårda sitt anseende kan bli en kostsam affär, säger Agneta Saxeby, konsult på Ennova.

**Global Employee and Leadership Index (tidigare EEI) är en representativ undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 36 000 medarbetare i 39 länder. Det är femtonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 6 000 svar samlats in.

Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy