Skip to main content

Ennovas årliga undersökning visar: Svenska företag prioriterar inte ledarskapet

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 14:33 CEST

Nästan var sjätte chef i Sverige, eller 16 procent, lägger i stort sett ingen tid på sitt ledarskap. Många chefer anser sig inte heller få tillräckligt stöd från sin närmaste chef. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI)*.

Cheferna har en central roll i verksamheten och för att bli en bra ledare och lyckas med sin uppgift måste cheferna få förutsättningar och kompetensutveckling för att utveckla sitt ledarskap. Optimalt ska en chefs vardag bestå av personalrelaterade uppgifter parallellt med styrning av den operativa verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att leda och utveckla sina medarbetare.

Årets EEI-undersökning visar att fyra av tio medarbetare inte är nöjda med sin chef. Det kan bero på att cheferna lägger allt för lite tid på sitt ledarskap, vilket stöds av att 41 procent av cheferna i årets undersökning säger att de lägger mindre än 25% av tiden på sitt ledarskap och var sjätte chef lägger praktiskt taget aldrig tid på sitt ledarskap.

- Många chefer är så pressade av andra arbetsuppgifter att tiden för att jobba med ledarskap försvinner. Generellt sett är cheferna frustrerade över bristen på tid i vardagen och upplever ofta att de ensamma drar ett tungt lass. Det leder till lägre arbetsglädje hos cheferna, säger Agneta Saxeby, EEI ansvarig på Ennova.

En orsak till att svenska chefer lägger lite eller ingen tid på sitt ledarskap, kan bero på att svenska chefer inte får tydliga besked från sin närmaste chef om vilka de viktigaste ledarskapsuppgifterna är.

- Det har inte förekommit en avstämning av faktiska förväntningar. Det är därför inte säkert att chefen och hans/hennes chef är överens om vilka de viktigaste ledarskapsuppgifterna är, säger Agneta Saxeby.

Ledarskap lär man sig också genom att tillbringa tid med egna chefen för att se hur ledning fungerar i praktiken. Men här finns inte heller mycket stöd att få. Nästan hälften av de svenska cheferna spenderar mindre än två timmar i veckan med sin chef.

- En duktig chef har balans mellan den relations- och prestationsorienterade dimensionen av sitt ledarskap. Utmaningen för svenska företag är att tydliggöra chefsrollen, vilket också innebär att cheferna måste få stöd och möjlighet att avsätta tid på sitt ledarskap.

*EEI är en representativ medarbetarundersökning om arbetsglädje som omfattar 31 000 medarbetare i 28 länder. Det är fjortonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 5 800 svar samlats in.

Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy